Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2008
670 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7007-279-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [597]-631, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000090717
1 Od proporcí ke kalkulu -- 1.1 Diskrétní veličiny -- 1.2 Nesouměřitelnost a její důkazy -- 1.3 Eudoxova teorie -- 1.4 Proporce jako předměty -- 1.5 Nekonečno a spojitost -- 1.6 Kanonické a jiné metody -- 1.7 Kartézská čísla -- 1.8 Fluenty a fluxe -- 1.9 Diferenciál a integrál -- 1.10 Lagrangova reforma -- 1.11 Cauchyho definice -- 1.12 Bolzanova věta -- 2 Struktura reálné osy -- 2.1 Fundamentální posloupnosti -- 2.2 Dedekindovy řezy -- 2.3 Přímky a jejich úplnost -- 2.4 Kanonické reprezentace kontinua -- 2.5 Tělesa a jejich úplnost -- 2.6 Mohutnosti kontinua -- 2.7 Indexy nekonečných iterací -- 2.8 Ordinální a kardinální čísla -- 2.9 Hypotéza kontinua -- 2.10 Kontinuum a diskontinuum -- 3 Aritmetická logika a její možnosti -- 3.1 Co je platný úsudek? -- 3.2 Substituční strategie -- 3.3 Expresivní síla logiky výroků -- 3.4 Axiomatická metoda -- 3.5 Kalkulizace logiky -- 3.6 Bezespornost a úplnost ---
3.7 Substituce, substituce a substituce -- 3.8 Napříč diskurzy -- 3.9 Tarského definice pravdy -- 3.10 Dvě vyplývání a jejich kalkulizace -- 3.11 Stromy a rozhodnutelnost -- 3.12 Věta o úplnosti -- 4 Číslo a obrat k jazyku -- 4.1 Co je předmět? -- 4.2 Co je identita? -- 4.3 Logika s rovností -- 4.4 Co je existence? -- 4.5 Logika vyšších řádů -- 4.6 Co je číslo? -- 4.7 Definice abstrakcí -- 4.8 Russellův paradox -- 4.9 Následník v řadě -- 5 Logická aritmetika a její meze -- 5.1 Logické předměty -- 5.2 Kritérium konzistence -- 5.3 Až na izomorfismus -- 5.4 Dedekindova aritmetika -- 5.5 V Hilbertově hotelu -- 5.6 Fregův teorém -- 5.7 Rekurzivní teorém -- 5.8 Poincarého kritika -- 5.9 Lesk a bída logicismu -- 5.10 Aritmetika prvního řádu -- 5.11 Kategoričnost analýzy -- 5.12 Analýza prvního řádu -- 6 Ve stínu paradoxu -- 6.1 Logické a jiné paradoxy -- 6.2 Bludný kruh a kontinuum -- 6.3 Teorie typů ---
6.4 Cantorovo absolutní nekonečno -- 6.5 Zermelova axiomatizace -- 6.6 Fraenkelův axiom -- 6.7 Skolemův paradox -- 6.8 Kumulativní hierarchie -- 6.9 Množina a číslo -- 7 Řídit se pravidlem -- 7.1 Nespolehlivost logických principů -- 7.2 Zákon a volba -- 7.3 Slabé protipříklady -- 7.4 Rozložení a species -- 7.5 Princip spojitosti a závorová indukce -- 7.6 Brouwerovo kontinuum -- 7.7 Rekurzivní funkce -- 7.8 Rekurzivní spočetnost -- 7.9 Churchova teze -- 8 Na počátku byl znak -- 8.1 Problém počátku -- 8.2 Problém jistoty -- 8.3 Hilbertův program -- 8.4 Axiómat ismus a inferencialismus -- 8.5 Wittgensteinova aritmetika -- 8.6 Na počátku byl čin -- 8.7 Operativní logika a aritmetika -- 8.8 Dialogická logika -- 8.9 Neúplnost a nerozhodnutelnost -- 8.10 Gödelova první věta -- 8.11 Gödelova druhá věta

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC