Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

objednat
ISBN 83-01-11860-1
000090937
Rekat.
Spis tresci // Od autorki... 5 // I. Mlodošć: przyjazň i samotnošć... 7 // (Dzieciňstwo і mlodošć Adama Mickiewicza; Filomaci; Oda do mlodoici) // II. Fantastyka i šwiat ducha... 15 // (Ballady i romanse, Dziady Adama Mickiewicza) // 1. Przeciw szkielku i oku... 15 // 2. Forma otwarta... 21 // III. MiloŠĆ... 23 // (IV cz. Dziadów Adama Mickiewicza) // IV. Alfabet šwiata... 29 // (Sonety odeskie i Sonety krymskie Adama Mickiewicza) // V. Žycie w masce... 34 // (Graiyna, Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza) // 1. Bohaterowie przemienieni... 34 // 2. Kobieta w przebraniu... 34 // 3. Mšciciel w masce... 36 // 4. Wallenrodyzm... 40 // 5. Historyzm... 41 // VI. Poezja Ukrainy... 45 // (Žycie Antoniego Malczewskiego; Maria; poezje Józefa Bohdana Zaleskiego; // Zamek kaniomki Seweryna Goszczyriskiego) // 1. Szkota ukraiňska... 45 // 2. Melancholia... 46 // 3. Powiešč poetycka... 51 // 4. Kozacy... 52 // 246 // VII. Samotník... 58 // (Dzieciňstwo i mlodošć Juliusza Slowackiego; Godzina mysli, Mindowe, Maria // Stuart, wczesne poemaly) // 1. Dziecko wieku... 58 // 2. Rycerze przekl ci... 60 // VIII. Przelom romantyczny... 64 // (Dyskusje estetyczne i polityczne lat dwudziestych; Maurycy Mochnacki) // 1. Nowa wražliwošé... 64 // 2. Walka romantyków z klasykami... 67 // 3. Nowa šwiadomošč estetyczna... 70 // 4. Poezja i polityka... 74 // IX. Poezja powstania listopadowego... 77 // X. Po kl§sce... 84 // 1. Emigracja i kraj... 84 // 2. Literatura paňstwem duchowym
Polaków... 87 // 3. Mesjanizm... 90 // XI. Czlowiek wobec historii... 92 // 1. Pýtania stawiane Bogu... 92 // (Liryki rzymsko-drezdeňskie. Zdania i uwagi Adama Mickiewicza) // 2. Ludzie wšród diablów i aniolów... 95 // (III cz. Dziadów Adama Mickiewicza) // 3. Religia wolnošci... 103 // (Ksifgi národu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza) // 4. Dylemat czynu... 105 // (Lambro, Kordian Juliusza Slowackiego) // 5. História i ironia... 112 // (Balhdyna, Lilia Weneda, Horsztyňski, Mazepa Juliusza Slowackiego) // 6. Pieklo Polaków... 120 // (Literatura zsylkowa; Anhelli i Poema Piasta Dantyszka o piekle Juliusza Slowackiego) // 7. Koniec starego šwiata... 125 // (Mlodošč Zygmunta Krasiňskiego; Agaj-Han, Nie-boska komédia) // XII. Marzenie o Polsce... 134 // 1. Wielka mala ojczyzna... 134 // (Pan Tadeusz Adama Mickiewicza) // 2. Gawgda szlachecka... 144 // (Pamiqtki Soplicy Henryka Rzewuskiego i inne gaw dy) // 247 // XIII. Przeobraženia romantycznego „ja”... ]47 // 1. Niepokoje wieku mgskicgo... I47 // (Liryki lozaňskie Adama Mickiewicza) // 2. Nowy czlowiek i sekta... jjq // (Kolo Sprawy Božej; Literatura slowiaňska Adama Mickiewicza) // 3. Pejzaže duchowe... Uj // (W Szwajcarii, Podróž do Ziemi Šwigtej z Neapolu, OJciec zadžumionych Juliusza Slowackiego) // 4. Poemat dygresyjny... j q // (Beniowski Juliusza Slowackiego) // 5. Dzielo mistyczne... 165 // (Genezis z Ducha, Krói-Duch, Samuel Zborowski i inne utwory mistyczne Juliusza Slowackiego)
// 6. Listy i egzystencja... 170 // (Korespondencja Zygmunta Krasiňskiego) // XIV. Wobec rewolucji... 174 // 1. Kolowrót zbrodni... 174 // (Nie-hoška komédia. Przedšwit, Psalmy przyszlo.ici Zygmunta Krasiňskiego) // 2. Duch Wieczny Rewolucjonista... 179 // (Sen srehrny Salomei, Do autora trzech Psalmów Juliusza Slowackiego) // 3. Za wasz4 i nasz<{ wolnošč... 181 // (Sklad zasad i publicystyka Adama Mickiewicza w „Trybunie Ludów”) // XV. Polski humor... 184 // (Aleksander Fredro) // 1. Melancholijny komediopisarz... 184 // 2. Czy Polacy mají} prawo šmiač si??... 193 // XVI. Powiešciopisarze... 197 // (Powiešci epoki mi?dzypowstaniowej; Pogartka Narcyzy Žmichowskiej; Józef // Ignacy Kraszewski) // XVII. Drugie pokolenie romantyków... 205 // XVIII. Romantyk przeciw romantykom... 213 // (Biografia i twórczošč Cypriana Kamila Norwida) // 1. Legenda poety zapomnianego... *3 ЩЯ // 2. Cztowiek wobec historii... 3 22* // 3. Dziedzic i krytyk romantyzmu... // 4. Milczenie i dialog... // XIX. Romantyzm po romantyzmie... 233 // Wybrana bibliografia wspólczesna... 236 // Indeks nazwisk... 239 // Indeks nazwisk // Indeks obejmuje tylko zasadniczy tekst (bez bibliografii). Tlustým drukiem wyróžniono strony, na których znajdujq sig wažniejsze omówienia dotyczíjcc po-szczególnych autorów. // Abelard Pierre 25 // Ajschylos 102. 142 // Andrzejewski Jerzy 124 // Angelus Silesius (Aniot Slezák, wlašc. // Johann Scheffler) 95. 165 Angres David de 92 Aniol Slíjzak
zob. Angelus Silesius Ankwiczówna Henrietta Ewa (zam. Sol- // tykowa, 2 v. Kuczkowska) 92 Ariosto Ludovico 116, 161 Arnim Achim von 198 Arystoteles 68 Augustyn šw. 165 // Bachórz Józef 201 // Baczyňski Krzysztof Kamil 235 // Вака Józef, ks. (1707-1780) 124, 209 // Baliňski Karol (1817-1864) 121, 207 // Ballanche Picrre-Simon 133 // Balzac Honoré de 190, 198 // Batucki Michal (1837-1901) 233 // Bartholdi Frédéric A. 36 // Baudelaire Charles 55, 106 // Bécu August 58, 98, 107 // Bécu Salomea z Januszewskich (1 v. // Slowacka) 58 // Bern Józef 224 // Beniowski Maurycy August 160 Bernard z Clairvaux šw. 165 Berwiňski Ryszard (1817-1879) 210 Bestužew Aleksandr Aleksandrowicz 40, 98 // Bielowski August (1806-1876) 86 Blake William 165 // Bobrowa Joanna zob. Bóbr-Piotrowicka Joanna Boguslawski Wojciech 113 Böhme Jakob 95, 165 Boileau-Despréaux Nicolas 68 Bonald Louis de 132 Bonawentura šw. 165 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin (1811-1896) 86, 192 Borkowski Józef Dunin (1809-1843) 86 Borowy Waciaw 29, 214 Boy zob. Želeóski Tadeusz Bóbr-Piotrowicka Joanna z Morzkow-skich 127, 165 Brandys Kazimierz 144 Branicka Elžbieta (Eliza) zob. Krasiňska Elžbieta Brentano Clemens 198 // 239 // Brock haus Friedrich Arnold 213 Brodziňski Kazimierz (1791-1835) 67-68, 71, 75 Broniewski Wladyslaw 211 Bronte Charlotte 198 Brontě Emily 55, 198 Brown John 225 Brzozowski Stanislaw 155, 234 Buczkowski Leopold 57 Bürger Gottfried August 55 Byron George Gordon 24,31,46,51 -52,
55, 60, 62, 102, 111, 113, 119, 126, 147, 160, 162 // Calderon de la Barca Pedro 166 Camöes Luis Vaz de 224 Cervantes Saavedra Miguel de 215, 223 Chateaubriand Frangois René de 31, 126-127 // Chlfdowski Walenty (1797-1846) 87 Chmielnicki Bohdan 54 Chodakowski Dolgga Zorian (wlašc. // Adam Czarnocki, 1784-1825) 18 Chodžko Aleksander (1804-1891) 116 Chodžko Ignacy (1794-1861) 144 Chodžko Leonard (1800-1871) 43 Chojecki Edmund (1822-1899) 199 Chopin Fryderyk (1810-1849) 84, 127, 219, 229 Cichowski Adolf 97 Cieszkowski August (1814-1894) 90, 133, 171, 216-217 Csató Edward 119 Czacki Tadeusz 46 // Czajkowski Michal (Sadyk Pasza, 1804-1886) 54, 84 Czapski Józef 235 // Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861) 8, 84-85, 182 Czeczot Jan (1796-1847) 9 // Dante Alighieri 96, 120, 128, 208, 218, 224, 228-229 Dqbrowska Maria z Szumskich 151 // De Quincey Thomas 106 Dejmek Kazimierz 103 Delacroix Eugene 31, 36 Delaroche Paul 219 Delavigne Casimir 78 Delille Jacques 142 // Dcmbowski Edward (1822-1846) 118, 195, 205-207 Deybel Ksawera 151 Dickens Charles 198 Dmochowski Franciszek Ksawery (1762-1808) 68, 142 Dmochowski Franciszek Salezy (1801--1871) 69 Dumas Alexandre, ojciec 198, 200 Dygat Stanislaw 235 Dziekoňski Józef Bohdan (1816— -1855) 206 // Eckhart (Mistrz Eckhart) 95 Ehrenberg Gustaw (1818-1895) 121, 210. 216 Emerson Ralph Waldo 155 // Faleňska Maria z Trgbickich 208, 219 Faleňski Felicjan Medard (1825— -1910) 212 Feliňska Ewa z Wendorffów (1793— -1859) 121 Fillcborn Seweryn
(1815-1850) 206 Floryan Wladyslaw 166 Fourier Charles 90 Franciszek z Asyžu šw. 165 Fredro Aleksander (1793 lub 1791--1876) 28, 184-193. 195-196 Fredro Andrzej Maksymilian 186 Fredro Jan Aleksander (1829-1891) 186 Fredrowa Zofia z Jabtonowskich (1 v. // Skarbkowa) 186 Friedrich Caspar David 156 // Garczyňski Stefan (1805-1833) 77, 81, 84, 92, 111, 147 Gaszyriski Konstanty (1809-1866) 77, 79, 84, 144, 171, 211 // 240 // Giedymin, wielki ksií|ž? litewski 8 Giller Agalon (1831-1887) 121 Goethe Johann Wolfgang 19, 23, 28, 31, 92, 102, 108, 111, 171, 197 Gogol Nikolaj Wasiljewicz 198 Gombrowicz Witold 144, 196, 235 Gomulicki Juliusz Wiktor 214 Gomulicki Wiktor 213 Goslawski Maurycy (1802-1834) 77, 81 Goszczyiiski Seweryn (1801-1876) 45, 51. 54, 56-57, 60, 77, 84, 86, 150, 152, 179, 195, 206 Grabowski Michal (1804-1863) 45. 69, 146 // Grottger Artur 121 Grzegorz XVI, papiež 109, 123 // Hadrian, cesarz rzymski (Publius Aelius Hadrianus) 223 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 133 Hercen Aleksandr Iwanowicz 219 Herder Johann Gottfried 41, 68 Hoene-Wroňski Józef Maria (1776— -1853) 90 Hoffmann Ernst Theodor Amadeus 55, 198 // Ho!owiňski Ignacy (1807-1855) 146 Homer 141-142 // Hugo Victor 55, 60, 112, 119, 126, 198 // Inglot Mieczyslaw 164 Iwaszkiewicz Jaroslaw 57 // Jabloňski Adolf (pseud. Julian Jasieň-czyk, 1825-1887) 121 Jan II Kazimierz, król polski 119 Jan od Krzyža šw. 165 Janion Maria 11,21,34,41,99,107-108, 124, 132, 176, 183, 193, 200, 205, 210 Januszkiewicz Adolf (1803-1857)
97, 121 // Januszkiewicz Eustachy (1805-1874) 85 Jariski Bogdan (1807-1840) 153 Jasiňski Zbigniew 210 // Jatowt Maksymilian (pseud. Jakub Gordon, 1826 lub 1827-1895) 121 Jelowicki Aleksander (1804-1877) 85 Ježowski Józef (1793-1855) 9-10 Joanna d’Arc šw. 36 // Kaczkowski Zygmunt (1825-1896) 144. 199 // Kajsiewicz Hieronim (1812-1873) 77, 84 Kalergis Maria (ur. Nesselrode, 2 v. // Muchanowa) 218-219 Kaminski Jan Nepomucen (1777— -1855) 87, 187 Karpinski Franciszek 9 Kitowicz Jydrzej 145 Klaczko Julian (1825-1906) 84, 172, 219 // Kleiner Juliusz 166 Kniažnin Franciszek Dionizy 66 Kochanowski Jan 32, 50, 137 Kochanowski Piotr 141, 162 Kokular Aleksander 215 Kolumb Krzysztof (Cristoforo Colombo) 224 // Komorowska Gertruda zob. Potocka Gertruda Konopnicka Maria 208 Konstanty Pawlowicz, wielki ksiijz? ro-syjski 43, 184 Konwicki Tadeusz 9, 124, 235 Kopeć Józef (1762-1827) 121 Korzeniowski Józef (1797-1863) 187, 199 // Kossakowski Szymon 118 Košciuszko Tadeusz 224 Kowalczykowa Alina 163 Kowalska Karolina z Wegnerów 24 Kowalski Franciszek (1799-1862) 77,79 Kožmian Kajetan (1771-1856) 12, 64, 69-70, 206 Krasicki Ignacy 9, 44, 141-142 Krasiňska Elžbieta (Eliza) z Branic-kich 127 // Krasiňski Wincenty (1789-1858) 125, 127 // 241 // Krasiňski Zygmunt (1812-1859) 84-85, 89-90, 92, 120-121, 125-129. // 131-133, 153, 155, 160, 164.171-173, 175-180, 218-219, 222-223, 228 Kraszewska z Woroniczów Žofia 202 Kraszewski Józef Ignacy (pseud. B. Bole-slawita і in., 1812-1887) 146,
200--204 // Krzysztoň Jerzy 235 Kurpiriski Karol (1785-1857) 78 // Lamarck Jean-Baptiste 168 Lamartine Alphonse de 31, 60 Lamennais Hugues Félicité Robert de 132 // Lautréamont de (wlašc. Isidore Ducas-se) 55 // Lechoň Jan (wlašc. Leszek Serafino-wicz) 235 Lclewcl Joachim (1786-1861) 84 Lenartowicz Teofil (1822-1893) 208, 211, 216 // Lermontow Michail Jurjewicz 198 Lešmian Boleslaw (wlašc. Boleslaw Les-man) 139 Levittoux Karol (1820-1841) 216 Lewis Matthew Gregory 55 Lubomirski Jerzy Henryk 171 // Lapiňski Zdzislaw 232 Loziňski Walery (1837-1861) 199 // Machiavelli Niccoló 40 Maciejewski Janusz 211 Maciejewski Marian 51, 149 Macpherson James 42 Magnuszewski Dominik (1810-1845) 199 // Maistre Joseph de 90. 132, 151, 177 Malczewski Antoni (1793-1826) 45-51, 53-54, 56, 60, 142, 217 Malczewski Jacek 122 Malewski Franciszek (1800-1870) 9, 12 Malachowski Stanislaw 171 // Malecki Antoni (1821-1913) 164, 170 Mann Thomas 130 Matějko Jan 54 Mesmer Franz Anton 47 Michelet Jules 128, 132, 154 Mickiewicz Adam (1798-1855) 7-22, 24-44, 46, 49, 51, 55, 58, 60, 64-66, 69-70, 72, 78, 80-82. 83-85, 88-90, 92-98, 101-105. 106-107, 110-111, 113-114,116, 121, 123, 125-126, 131, 134-135.137-143, 145, 147-155, 160. 162-165,170, 174, 176, 179,181-183, 184-187, 190, 193-194, 206,217-219, 222, 224, 227-228 Mickiewicz Mikolaj 7 Mickiewiczowa Barbara z Majewskich 7 Mickiewiczowa Celina z Szymanowskich 148 // Mikolaj I, car rosyjski 127 Milosz Czeslaw 9 // Mochnacki Maurycy (1803 lub 1804— -1834)
69-75, 84, 113 Mohére (wlašc. Jean Baptiste Poquelin) 187, 189-190 Molleson Jan 97 Moniuszko Stanislaw 206 Monteskiusz (Montesquieu Charles Louis de Secondat) 11 Moore Thomas 60 // Morawski Franciszek (1783-1861) 69-70 // Morsztyn Jan Andrzej 32 Mrožek Slawomir 82 Musset Alfred de 24 // Natkowska Zofia 110 Napoleon I Bonaparte, cesarz Francu-zów 8, 46, 108, 125, 155, 183-185, 224 // Naruszewicz Adam 66 Niemcewicz Julian Ursyn (1758— -1841) 9, 66, 69, 84, 141, 143 Niewiarowski Aleksander (1824-1892) 206 // 242 // Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) 84, 121, 161, 170-171, 181-182,205,208. 213-232, 233, 235 Norwid Jan 215 // Norwid Ludwik (1818-1881) 215 Norwidowa Ludwika ze Zdziebor-skich 215 // Novalis (wlašc. Friedrich von Hardenberg) 21, 72, 165, 198 Nowosilcow Nikolaj Nikolajewicz 13, 97-98 // Odojewski Wlodzimierz 57, 235 Odyniec Antoni Edward (1804— // -1885) 62. 69. 92 Opacki Ireneusz 30 Ordon Julian Konstanty 82 Orzeszkowa Eliza z Pawtowskich 233 Osiňski Ludwik (1775-1838) 69 Ostrowski Józefat Boleslaw (1803— -1871) 74 Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 16 // Pascal Blaise 94 Pasek Jan Chryzostom 145 Paskiewicz Iwan Fiodorowicz 86, 146 Pawlikowska-Jasnorzewska Maria // z Kossaków 208 Pelikan Wactaw 98 Perzyňski Wlodzimierz 193 Petrarca Francesco 30, 33 Pietraszkiewicz Onufry (1793-1863) 9 Pigoň Stanislaw 106, 135, 138, 143, 192, Pilsudski Józef 234 [214 // Piotr I Wielki, car rosyjski 98 Piotrowski Rufin (1806-1872) 121 Pitagoras 140 Pius IX, papiež 181 Piwiňska
Marta 23 Plater Emilia 36 Platon 25, 72, 159, 169, 227 Poe Edgar Allan 55 Pol Wincenty (1807-1872) 77, 79, 144--146, 206, 211 // Potocka Delfína z Komarów 127, 171, 173 // Potocka Gertruda z Komorowskich 48 Potocki Mikolaj 56 Potocki Pantaleon 206 Prus Boleslaw (wlašc. Aleksander Glo-wacki) 28, 233 Pruszkowski Witold 122 Pruszyňski Ksawery (wlašc. Franciszek Ksawery Pruszyňski) 144 Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 213-214 Przyboš Julian 143, 148 Przybylski Ryszard 56, 67, 102, 107, 158 Pseudo-Dionizy Areopagita 165 Puszkin Aleksandr Siergiejewicz 36, 98, 119 // Puttkamer Wawrzyniec 24 Puttkamerowa Maria zob. Wereszcza-kówna Maria // Quinet Edgar 154 // Racine Jean Baptiste 112 Radcliffe Ann 55 Radziwitt Karol Stanislaw 145 Rafael (wlašc. Raffaelo Santi) 157 Reeve Henry 126, 171-172, 175 Rejtan Tadeusz 124 Richardson Samuel 171 Romanowski Mieczyslaw (1833-1863) 211-212 // Ropelewski Stanislaw (1813 lub 1814--1865) 160 Rousseau Jean Jacques 25, 28, 171 Rude Franqois 36 Runge Philipp Otto 156 Rylejew Kondratij Fiodorowicz 40, 98 // Rymkiewicz Jaroslaw Marek 135, 161, 192 // Rzewuski Henryk (1791-1866) 144-146, 199 // 243 // Rzewuski Waclaw (Emir Tadz-el-Feher) 83 // Saint-Martin Louis Claude de 95 Saint-Simon Claude Henri de 90, 151 Sand George (wlašc. Aurore Dude-vant) 198 Schelling Friedrich Wilhelm von 71 Schiller Friedrich 12, 14, 19, 71, 171 Schiller Leon 103, 155 Schlegel August Wilhelm 71, 112 Schlegel Friedrich 71, 117 Scott Walter 51, 55, 126, 141, 193, 198--199
// Shakespeare William 18, 55, 112-114, 116-118 Shelley Percy Bysshe 102 Siemicnski Lucjan (1807-1877) 86 Sienkiewicz Henryk 54, 234 Sienkiewicz Karol (1793-1860) 78 Sierpirtski Seweryn Zenon (1818— -1843) 206 Skarbek Fryderyk (1792-1866) 64 Skarbek Stanislaw 87 Skwarczyňska Stefania 80 Slonimski Antoni 235 Slowacka Salomea zob. Bécu Salomea Slowacki Euzebiusz (1773-1814) 58 Slowacki Juliusz (1809-1849) 51, 54,57, 58. 60-63. 72, 80-81, 82-83, 84-85, 89-90, 105-107, 110-124. 131, 140, 144, 150-151, 155-170, 171-172, 179-181, 193-194,211,219-220, 222, 228, 232, 234-235 Sobieska Hilaria z Buynów 215 Sokrates 224 Sohan Adam 171 Sowiňski Józef Longin 83 Spitznagel Ludwik (1806-1827) 58 Stael-Holstein Anne-Louise-Germaine de 68 // Stanislaw August Poniatowski, król pol-ski 66 // Stefanowska Zofia 18, 97, 214, 227 Stempowski Jerzy 192 // Stendhal (wlašc. Henri Beyle) 112, 198 Sterne Laurence 64, 117, 161 Stryjkowski Julian 57 Suchodolski Rajnold 77, 79 Sudolski Zbigniew 172 Sue Eugene 198 Swedenborg Emanuel 72, 165 Swinarski Konrad 103 Syrokomla Wtadyslaw (wlašc. Ludwik Kondratowicz, 1823-1862) 144-145, 209 // Szarzyriski Mikolaj S?p 32 Szekspir zob. Shakespeare William Szujski Józef (1835-1883) 233 Szymanowska Celina zob. Mickiewiczowa Celina Szymanowska Maria 148 Szymanowski Waclaw (1821-1885) 216 // Šniadecka Ludwika 58 // Šniadccki Jan (1756-1830) 8, 17, 68-71 // Tasso Torquato 36, 141, 162 Teresa z Avila šw. 165 Tomasz á Kempis Ы. 94 Towiariski Andrzej (1799-1878)
150--154, 165-166 Trembecki Stanislaw 9, 65-66, 142 Treugutt Stefan 59, 164 Trubička Maria zob. Faleňska Maria Trojanowiczowa Zofia 120,217 Trznadel Jacek 225 Tuwim Julian 209 // Ujcjski Kornel (1823-1897) 209-211 // Vico Giovanni Battista (Giambattista) 132 // Voltaire (wlašc. Frangois Marie Arou-et) 10, 36, 113 // Wallenrode Konrad von 37 Walpole Horace 55 // 244 // Waňkowicz Melchior 144 Weintraub Wiktor 116, 154 Wereszczakówna Maria (Maryla, zam. // Puttkamerowa) 24 Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 142 W?zyk Wladyslaw (1816-1848) 216 Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witka-cy) 178 // Witkowska Alina 11, 92-93, 96, 104. // 140. 148, 153, 221 Witold, wielki ksiqz? litewski (ok. 1352— -1430) 35 Witwicki Stefan (1801-1847) 84 Wodziňska Maria 156 Wolski Wlodzimierz (1824-1882) 206. 216 // Wolter zob. Voltaire Woronicz Jan Pawel (1757-1829) 65, 210 // Wójcicki Kazimierz Wladyslaw (1807--1879) 144 Wybicki Józef 78 Wyka Kazimierz 192 Wysocki Piotr 98 // Wyspiaiiski Stanislaw 54, 79, 102-103, 116, 234 Zablocki Franciszek 66, 143 Zakrzewski Bogdan 185 Zaleska Michalina z Dziekoriskich 229 Zaleski Józef Bohdan (1802-1886) 45. // 53-54. 60, 84, 211, 219 Zaliwski Józef 210 Zan Tomasz (1796-1855) 9 Zapolska Gabriela (wlašc. Maria G. Ja-nowska z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Šniežko) 193 Zawisza Artur 206, 210, 215 Zgorzelski Czeslaw 93, 149 Zielinski Gusta w (1809-1881) 121 Zmorski Roman (1822-1867) 206, 216 // Želeňsk i Tadeusz (pseud. Boy) 151, 190. 200 // Žeromski Stefan
82, 103. 200, 208, 234 Žmichowska Narcyza (1819-1876) 171, 200, 207 // Žmigrodzka Maria 65, 107-108, 118, 167, 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC