Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : East West Publishing Company, 2000
118 s. : il.

ISBN 80-7219-000-8 (váz.)
Obsahuje barevné fotografie, slovníček cizích odborných výrazů
Bibliografie na s. 115
Rostliny vodní - přehledy a ilustrace
000091132
OBSAH // 1. Všeobecná část...11 // 1.1. Funkce vodních a mokřadních ekosystémů // 1.1.1. Ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin // 1.1.2. Koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě a jejich vztah к fotosyntéze // 1.1.3. Distribuce sluneční energie, světlo ve vodě a světelné podmínky pro rostliny // 1.1.4. Fotosyntéza, stínomilnost, světlomil-nost, světelný kompenzační bod a nasycení fotosyntézy světlem // 1.1.5. Přizpůsobení к vysokému pH, příjem uhlíku z hydrogenuhličitanu, srážení uhličitanů // 1.1.6. Ponořené rostliny a perifyton // 1.1.7. Asimilační pH a přeměna amonného iontu na jedovatý amoniak // 1.1.8. Význam vápnění oligotrofních a etrof-ních vodách // 1.1.9. Anaerobioza na dně // 1.1.10. Alelopatie // 1.1.11. Emerzní rostliny a přizpůsobení jejich kořenů к nedostatku kyslíku, sezónní průběh koncentrace zásobních iontů // 1.2. Hospodaření a vegetace // 1.2.1. Vývoj a utváření porostů makrofyt // 1.2.2. Rybníky // 1.2.3. Obecné faktory určující strukturu a druhové složení makrovegetace // 1.2.4. Vodní sloupec a světelné poměry // 1.2.5. Morfologie rybničních břehů a dna // 1.2.6. Zanášení a zazemnování // 1.2.7. Vývoj společenstev makrofyt v závislosti na trofii rybniční nádrže // 1.2.8. Přímé hospodářské zásahy a jejich důsledky // 1.2.9. Říční systém (aluvium) // 1.2.10. Přehrady // 1.2.11. Pískovny // 1.2.12. Lomy // 1.2.13. Pinky
(propadliny) // 1.3. Rozmnožování // 1.4. Způsoby šíření // 1.5. Ochrana a chráněné druhy // 2. Speciální část... // 2.1. Acorus calamus // 2.2. Aldrovanda vesiculosa // 2.3. Alisma gramineum // 2.4. Alisma plantago-aquatica // 2.5. Alopecurus aequalis // 2.6. Batrachium aquatile // 2.7. Batrachium fluitans // 2.8. Bolboschoenus maritimus // 2.9. Bidens cernua // 2.10. Bidens tripartita // 2.11. Butomus umbellatus // 2.12. Calla palustris // 2.13. Callitriche cophocarpa // 2.14. Callitriche hamulata // 2.15. Carex buekii // 2.16. Carex elata // 2.17. Carex gracilis // 2.18. Carex lasiocarpa // 2.19. Carex paniculata // 2.20. Carex pseudocyperus // 2.21. Carex rostrata // 2.22. Carex vesicaria // 2.23. Ceratophyllum demersum // 2.24. Ceratophyllum submersum // 2.25. Cicuta virosa // 2.26. Eleocharis acicularis // 2.27. Eleocharis ovata // 2.28. Eleocharis palustris // 2.29. Elodea canadensis // 2.30. Epilobium ciliatum // 2.31. Epilobium hirsutum // 2.32. Equisetum fluviatile // 2.33. Glyceria maxima // 2.34. Glyceria fluitans // 2.35. Groenlandia densa // 2.36. Hippuris vulgaris // 2.37. Hottonia palustris // 2.38. Hydrocharis morsus-ranae // 2.39. Impatiens glandulifera // 2.40. Iris pseudacorus // 2.41. Juncus bulbosus // 2.42. Lemna gibba // 2.43. Lemna minor // 2.44. Lemna trisulca // 2.45. Littorella uniflora // 2.47. Lythrum salicaria // 2.48. Mentha aquatica // 2.49. Mentha longifolia // 2.50. Myosotis palustris // 2.51. Myosotis caespitosa // 2.52. Menyanthes
trifoliata // 2.53. Myriophyllum alterniflorum // 2.54. Myriophyllum spicatum // 2.55. Myriophyllum verticillatum // 2.56. Najas marina // 2.57. Naumburgia thyrsi flora // 2.58. Nuphar lutea // 2.59. Nuphar pumila // 2.60. Nymphaea alba // 2.61. Nymphaea Candida // 2.62. Nymphoides peltata // 2.63. Oenanthe aquatica // 2.64. Persicaria amphibia // 2.65. Persicaria hydropiper // 2.66. Persicaria lapathifolia // 2.67. Phalaroides arundinacea // 2.68. Phragmites australis // 2.69. Potamogeton acutifolius // 2.70. Potamogeton berchtoldii // 2.71. Potamogeton alpinus // 2.72. Potamogeton crispus // 2.73. Potamogeton gramineus // 2.74. Potamogeton lucens // 2.75. Potamogeton natans // 2.76. Potamogeton obtusifolius // 2.77. Potamogeton pectinatus // 2.78. Potamogeton perfoliatus // 2.79. Potamogeton trichoides // 2.80. Ranunculus flammula // 2.81. Ranunculus lingua // 2.82. Ranunculus sceleratus // 2.83. Rorippa amphibia // 2.84. Rorippa palustris // 2.85. Rumex aquaticus // 2.86. Rumex hydrolapathum // 2.87. Rumex maritimus // 2.88. Saggitaria sagittifolia // 2.89. Salvinia natans // 2.90. Schoenoplectus lacustris // 2.91. Sium latifolium // 2.92. Solanum dulcamara // 2.93. Sparganium emersum // 2.94. Sparganium erectum // 2.95. Sparganium minimum // 2.96. Spirodela polyrhiza // 2.97. Stratiotes aloides // 2.98. Trapa natans // 2.99. Typha angustifolia // 2.100.Typha latifolia // 2.101.Typha minima // 2.102.Urtica dioica // 2.103.Utricularia australis // 2.104.Utricularia vulgaris
// 2.105.Vignea bohemica // 2.106.Wolffia arrhiza // 2.107.Zannichellia palustris // 3. Literatura... // 4. Slovníček cizích odborných výrazů...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC