Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(48.3) Půjčeno:193x 
BK
3., rozšíř. a přeprac. vyd.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
161 s.

ISBN 80-86429-19-9 (brož.)
Obsahuje poznámku, předmluvu, slovníček používaných pojmů
Bibliografie: s. 159-161
Rodina - hledisko sociologické - učebnice vysokošk.
Rodina - vztahy - učebnice vysokošk.
000091286
OBSAH // Poznámka k používání učebnice 7 // Předmluva // Jaký smysl má rodina aneb Rousseauovo dilema 9 // I. Biologické základy rodiny 14 // I. 1. Rodičovské a partnerské chování 15 // I. 2. Biologické rozdíly mezi muži a ženami 17 // II. Kulturní historie rodiny 20 // II. 1. Kulturní variabilita rodiny 21 // II. 2. Pravěk a otázka matriarchátu 23 // II. 3. Starověké Řecko a Řím 25 // IL 4. Staří Slované a rodina ve středověku 29 // II. 5. Evropský novověk 32 // II. 6. Budoucnost euroamerické rodiny 36 // II. 7. Česká rodina v současnosti 38 // lil. Hodnotový a politický kontext rodiny 44 // III. 1. Hodnotová orientace společnosti a rodiny 45 // III. 2. Sociální politika státu a rodina 48 // III. 3. Rodina a politické postoje 51 // III. 4. Interrupce jako politikum 52 // IV. Vývojový cyklus západní rodiny 57 // IV. 1. Volba partnera 58 // IV 2. Sňatek 60 // IV. 3. Orientační a prokreační rodina 62 // IV 4. Transgenerační tradice 64 // IV 5. Rodina s předškolním dítětem 66 // IV. 6. Rodina se školními a dospívajícími dětmi 70 // IV. 7. Rodina ve fázi opuštěného hnízda 71 // V. Vztahy a procesy v rodině 73 // V 1. Historický exkurz 74 // V. 2. Interakční vzorce 77 // V. 3. Vnitřní struktura rodiny 83 // V. 4. Rodinná síť a rodinná koncepce sociální skutečnosti 84 // V. 5. Ritualizované události 86 // V. 6. Rodinná teritorialita 88 // V. 7. Domácí zvíře jako člen rodiny 89 // V. 8. Vliv
rodiny a rodinných spojenectví na jednotlivce 91 // VI. Profesionální práce s rodinou 95 // VI. 1. Teorie změny 96 // VI. 2. Práce s rodinou 98 // VI. 3. Profesionální návštěva v rodině 106 // VII. Klinické rodiny no // VIL 1. Rodina se zanedbávaným, případně týraným dítětem 111 // VIL 2. Rodina se zneužívaným, případně týraným dospělým 115 // VIL 3. Rodina a tělesná nemoc 116 // VIL 4. Rodina a duševní nemoc 120 // VIL 5. Rodina s postiženým členem 123 // VIL 6. Rodina mladistvého delikventa 125 // VIL 7. Rodina svobodné matky 127 // VIL 8. Rodina se členem závislým na drogách, případně 129 // s patologickým hráčem // VIL 9. Rozvod a rekonstrukce rodiny 132 // Vlil. Etnicky odlišné rodiny 140 // Vlil. 1. Romská rodina 141 // VIII. 2. Rodina uprchlíků 144 // IX. Idea funkční rodiny 147 // X. Cvičení jako epilog ? // Cvičení V textu 12,16, 18, 23,25,28, 32, 36, 43, 48, 51, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 82, 84, 86, 87, 89, 94, 98,105,109, 114,116,120, 122,125,127,129,132, 139,144,146,152,156 // Slovníček používaných pojmů 157 // Literatura doporučená ? dalšímu studiu 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC