Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1. české
Praha : Grada, 2004
374 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0932-5 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, přílohy, slovník, rejstřík
Bibliografie: s. 343-346
Ošetřovatelství - příručky
Ošetřovatelství - sestry - příručky
000091287
15 // 1.1 Obecné aspekty ošetřovatelské péče ...16 // Komunikace s ostatními členy týmu (multidisciplinární) ...16 // Týmová práce ...16 // Právni otázky a bezpečnost pacienta ...17 // Zdraví a bezpečnost ...19 // Otázky profesionality ...21 // 1.2 Urgentní situace ...24 // Zástava srdce ...24 // Endotracheální intubace ...27 // Šok ...28 // Přetížení tekutinami ...31 // Trauma...32 // Záchvaty/kŕeče/epilepsie ...33 // Ošetrení pri tonicko-klonickém záchvatu ...34 // ODDÍL II - Posouzení pacienta a vyšetřovací metody ...37 // 2.1 Zjištění problému pacienta ...38 // Holistický prístup k péči ...38 // Ošetřovatelský proces...38 // Stanovení cíle ...39 // Pozorování pacienta ...40 // Rozhovor s pacientem ...40 // Komunikace s pacientem ...41 // Kulturní zvláštnosti a znalost klientely...42 // 2.2 Posouzení ...45 // Autonomní nervová soustava (ANS) ...45 // Glasgow co.ma scale (GCS) ...45 // Úzkost ...49 // Stres ...49 // Bolest ...51 // Posouzení rizika vzniku dekubitu ...52 // Hodnocení ran ...53 // Hodnocení stavu výživy ...53 // 2.3 Měření fyziologických funkcí ...57 // Srdeční činnost ...57 // Pulz ...57 // Dýchání ...58 // Krevní tlak (TK) ...59 // Měření saturace kyslíkem ke zjištění hypoxie ...61 // Tělesná teplota...63 // Monitorování centrálního žilního tlaku (CŽT) ...65 // Tlak v zaklínění plicnice (PAWP) ...67 // Měření nitrolebního tlaku ...68 // Výdej moči ...69
2.4 Výkony a vyšetření ...69 // Sběr a odesílání vzorků ...69 // Vyšetření moči ...70 // Krevní testy ...74 // Monitorování oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu (PFTC02) ...81 // Jednosvodové EKG ...81 // Dvanáctisvodové EKG ...83 // Respirační vyšetření ...84 // Pulzní oxymetrie...85 // Lumbální punkce ...85 // Radiologické vyšetření (rentgen) ...87 // Endoskopie ...92 // Biopsie ...92 // Cytologie ...92 // 2.5 Vybrané aspekty ošetřovatelské péče ...93 // Péče o tracheostomii ...93 // Péče o ránu ...95 // Péče o ústní dutinu ...98 // Abdominální paracentéza ...98 // Drenáž hrudníku ...99 // Katetrizace močového méchýře ... 101 // Podávání kyslíku ... 102 // Pacient v bezvědomí ... 103 // Polohování ... 104 // Vstávání z lůžka ... 105 // Horečka a hyperpyrexie ... 106 // Hypertermie ...107 // Hypotermie ...108 // ODDÍL lil-Postupy ...113 // 3.1 Obecné principy a postupy...114 // Podpora odpočinku a spánku ...114 // Přijetí do nemocnice ...114 // Plánování propuštění/přeložení ...115 // Predoperační péče ...116 // Peroperační péče...117 // Pooperační péče ...117 // Paliativní péče ...118 // Smrt/umírání ...120 // 3.2 Infekce a její potlačení ...123 // Imunizace ...123 // Způsoby potlačení infekce ...123 // 3.3 Rovnováha tekutin a elektrolytů ...128 // Celková télesná voda ...128 // Příjem a výdej ...129 // Záznam bilance tekutin ...129 // Rozdělení elektrolytů
v téle ...129 // Zachování cirkulujícího objemu a rovnováhy tekutin ...136 // ODDÍL 5 // FARMAKOLOGIE // 5.1 Podávání léků 322 // 5.2 Předepisování léků // sestrou 323 // 5.3 Farmakologie // v praxi 323 // 5.4 Klasifikace léků 327 // 5.5 Otrava 337 // 3.4 Nutriční podpora ...141 // Výživa ...141 // Podvýživa ...141 // Zlepšení příjmu potravy ...142 // Parenterální výživa (PV) ...143 // Enterální výživa (EV) ...145 // ODDÍL IV - Systémový přístup...149 // 4.1 Kardiovaskulární systém ...150 // Hypertenze ...150 // Hypotenze ...151 // Angina pectoris...152 // Infarkt myokardu ...154 // Selhání srdce ...161 // Cévní mozková příhoda ...165 // Onemocnění periferních cév ...169 // Aneuryzma aorty ...169 // Hluboká žilní trombóza ...170 // 4.2 Dýchací systém ...171 // Astma ...171 // Chronické obštrukční onemocnění dýchacích cest (COAD) ...174 // Bronchiektázie...176 // Respirační selhání ...177 // Zápal plic ...178 // Plieni abscesy ...180 // Plieni tuberkulóza ...180 // Plieni embolie (PE) ...181 // Karcinom plic ...182 // Pleura ...183 // Pneumotorax ...184 // 4.3 Krev ...185 // Červené krvinky ...185 // Slezina ...193 // Krevní destičky (trombocyty) ...193 // Trombóza ...196 // Bílé krvinky ...196 // Lymfomy ...199 // Lymfadenopatie ...201 // Mnohočetný myelom ...201 // 4.4 Trávicí ústrojí ...202 // Zvracení ...202 // Průjem ...203 // Zácpa ...204 // Jícen ...204 // Žaludek a dvanáctník
...208 // Akutní břicho ...212 // Peritonitida ...213 // Onemocnění střev ...214 // Zánětlivá střevní onemocnění ...215 // Stomie ...218 // Zánět slepého střeva ...223 // Žlučové cesty ...224 // Onemocnění jater ...227 // Pankreas ...232 // 4.5 Močový systém ...233 // Infekce močových cest ...235 // Ledvinové kameny a ledvinová kolika ...236 // Akutní selhání ledvin ...236 // Chronické selhání ledvin ...238 // Konečné stadium selhání ledvin ...240 // Glomerulonefritida...241 // Nefrotický syndrom ...242 // Nádory ledvin a močových cest ...242 // 4.6 Nervová soustava ...243 // Mozek ...243 // Poškození periferních nervů ...245 // Poškození míchy ...245 // Úraz ...245 // Subarachnoidální krvácení ...249 // Epilepsie...250 // Parkinsonova nemoc ...251 // Roztroušená skleróza (RS) ...254 // Onemocnění motoneuronů ...256 // Delirium ...257 // Demence ...258 // Infekční a zánětlivé onemocnění...259 // Nádory v dutině lební ...261 // Hydrocefalus ...262 // Onemocnění svalů ...262 // 4.7 Endokrinní systém ...263 // Hypofýza ...263 // Štítná žláza...265 // Příštitná télíska ...271 // Nadledviny ...272 // Diabetes mellitus a pankreas ...274 // 4.8 Onemocnění kostí a kloubů ...280 // Osteoporóza ... 280 // Nedostatek vitaminu D ...281 // Pagetova choroba ...282 // Osteomyelitida ...282 // Nádory kostí ...283 // Zánětlivé onemocnění kloubů ...284 // Zlomeniny ...288 // 4.9 Imunitní systém
...297 // Získaná imunita ...297 // Stárnutí a imunitní systém ...298 // Hypersenzitivita ...298 // Ekzém ...299 // Autoimunita ...300 // Aloimunita ...301 // Syndromy snížené imunity ...302 // 4.10 Nádory ...304 // Klasifikace nádorů ...304 // Kancerogeneze ... 305 // Šíření nádoru ...306 // Karcinom prsu ...307 // Karcinom prostaty ...309 // Karcinom varlat ...310 // Karcinom vaječníku ...311 // Karcinom děložního čípku ...311 // Radioterapie ...312 // Chemoterapie ...314 // 4.11 Chirurgický výkon ...318 // Komplikace chirurgického výkonu ...318 // ODDÍL V-Farmakologie ...321 // 5.1 Podávání léků ...322 // Důležité body ...322 // Kdo může podávat léky v nemocnici? ...322 // 5.2 Předepisování léků sestrou...323 // 5.3 Farmakologie v praxi ...323 // Podání léku ...323 // 5.4 Klasifikace léků...327 // Anestetika ...327 // Analgetika ...327 // Antacida ...330 // Anthelmintika ...330 // Antiarytmika ...330 // Antibiotika ...330 // Antikoagulancia ...332 // Antidepresiva ...332 // Antiepileptika (antikonvulziva) ...333 // Antiemetika ...333 // Antimykotika ...333 // Antihistaminika ...333 // Antihypertenziva ...333 // Antiagregancia ...334 // Psychofarmaka ...334 // Antipyretika ...334 // Spemiolytika ...334 // Antivirotika ...334 // Anxiolytika ...334 // Beta-blokátory ...335 // Bronchodilatancia ...335 // Kortikosteroidy ...335 // Cytostatika (chemoterapeutika) ...335 // Diuretika ...335 // Fibrinolytika ...336 // Hypnotika ...336
// Imunosupresiva...336 // Inotropní léčiva...336 // Laxativa ...336 // Miotika ...336 // Svalová relaxancia...336 // Mvdriatika ...337 // # // Nesteroidní protizánětlivé léky - viz analgetika ...337 // Vakcíny ...337 // 5.5 Otrava ...337 // Náhodná otrava ...337 // Zámérná otrava...337 // Protijedy (antidota) ...339 // Screening jedů ...339 // Léčba ...339 // Toxikologická laborator ...339 // Minimalizace absorpce požitých jedů ...339 // Zvýšení eliminace jedů ...341 // Použitá literatura ...343 // Doporučená literatura...345 // PŘÍLOHA 1 - Měrné jednotky...347 // Mérné jednotky - mezinárodní systém jednotek (SI), metrický systém a převody . . 347 Měření, ekvivalenty a převody (SI nebo metrické a anglické) ...350 // PŘÍLOHA 2 - Normální hodnoty ...353 // Krev (hematologie) ...353 // Biochemické hodnoty krve ...354 // Mozkomíšní mok ...355 // Moč 356 // Stolice ...356 // PŘÍLOHA 3 - Měření a výpočty léků ...357 // Slovník ...361 // Rejstřík ...365 // ODDÍL I // PRÁCE NA ODDĚLENÍ // ODDÍL 2 // POSOUZENÍ PACIENTA A VYŠETŘOVACÍ METODY // 2.1 Zjištění problémů // pacienta 38 // 2.2 Posouzení 45 // 2.3 Měření fyziologických // funkcí 57 // 2.4 Výkony a vyšetření 69 // 2.5 Vybrané aspekty // ošetřovatelské péče 93 // ODDÍL 3 // POSTUPY // 3.1 Obecné principy // a postupy 114 // 3.2 Infekce a její // potlačení 123 // 3.3 Rovnováha tekutin // a elektrolytů 128 // 3.4 Nutriční podpora
141 // ODDÍL 4 // SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP // 4.1 Kardiovaskulární // systém 150 // 4.2 Dýchací systém 171 // 4.3 Krev 185 // 4.4 Trávicí ústrojí 202 // 4.5 Močový systém 233 // 4.6 Nervová soustava 243 // 4.7 Endokrinní systém 263 // 4.8 Onemocnění kostí // a kloubů 280 // 4.9 Imunitní systém 297 // 4.10 Nádory 304 // 4.11 Chirurgický výkon 318

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC