Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
392 s. : il. ; 25 cm

ISBN 80-247-0782-9 (váz.)
Expert
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, předmluvu, úvod, přílohy, údaje o autorovi
Prezentace - příručky
Rétorika - příručky
000091373
Předmluva ... 13 // Úvodem: K čemu takové nasazení a náklady? ... 15 // Informační lavina a časový tlak ... 15 // Investice do prezentace se vyplácí ... 16 // Prezentace: vytváříme recept na úspěch v nových podmínkách ... 16 // Prezentace je víc než „pouhá“ rétorika ... 18 // Přednáška jako komplexní umělecké dílo ... 18 // Co je „aktuální technologie“? ... 18 // 1 Od MÉ myšlenky k TVÉMU přesvědčení, aneb jak si připravíte napínavou // prezentaci ...21 // Sedm kroků pro přesvědčování ...21 // Proč vám může trocha disciplíny ušetřit čas a peníze ...21 // 2 Není prezentace jako prezentace - a co z toho plyne pro techniku // přednášení ... 27 // Deset typů prezentace ...27 // Sprint nebo maratón? ...30 // Demonstrace číselných údajů ...30 // Co to znamená „emocionálně přesvědčovat“? ...30 // 3 Obsah nebo balení - věcná správnost informací sama o sobě nestačí! ...33 // Stačí k úspěchu prezentace pouhá idea? Nebo potřebujete spíše vědět // , jak na to“? ...33 // Přednášející v roli šéfkuchaře ...34 // Jakou hodnotu zaujímá „balení“ na hodnotovém žebříčku? ...34 // Kdy už toho bude příliš?... 36 // Pozor na přehnané pozlátko ...38 // 4 Tabule, fólie, datový projektor... jaké médium a pro jaký účel použít? // A kolik současně? ...39 // Jaké médium? Rozhodování, které často neexistuje ...39 // Výhody a nevýhody hlavních prezentačních prostředků ...41 // Kupovat nebo pronajímat? ...47 // Projekce - zrádná úskalí prázdné plochy ...47 // Střídání médií: k čemu a kdy? ...49 // Měl bych použít „silné“ nebo „slabé“ médium? ...49 //
KROK 1 // Strategický plán (1) - orientace na cílové skupiny a stanovení cílů prezentace ...51 // 5 Co koho zajímá - analýza posluchačů a zaměření informací na cílovou // skupinu ...53 // Když ani neanalyzujete, ani se nezamčříte...53 // Co motivuje vaše posluchače? ... 55 // „FOCUS-FINDER“ - homogenní skupina nebo cílová osoba s rozhodovací // pravomocí pod lupou ...56 // TARGET-analyzátor pro malé skupiny a rozdílnou zájmovou situaci ...60 // Mimořádný případ: nehomogenní skupina...60 // Blesková analýza cílové skupiny ...64 // 6 Stanovte si cíle prezentace! ... 67 // Je úsilí vynaložené na formulaci cílů neužitečné? ...67 // Jak formulovat cíle orientované na výsledek ... 67 // Oficiální cíle nejsou vším! ... 69 // Kobercová analytická kontrola ... 72 // KROK 2 // Strategický plán (2) - vytvořte přesvědčivou strukturu informací a argumentů ... 75 // 7 Méně bývá více: princip pětiminutové prezentace ...77 // Kam se poděl čas...77 // Na detaily je čas později - ale s prohozenými rolemi! ...79 // Kritická půlstránka - učíme se od firmy McKinsey & Co...79 // 8 Sestavení prezentace (1): informace a ARGUmenty je třeba účinně // STRUKTurovat ... 83 // Přesvědčovat nebo informovat? ... 83 // Systém ARGUSTRUKT jako pracovní technika pro sestavení přesvědčovacích // prezentací ... 85 // Logická kontrola: je vaše argumentace plynulá? ...91 // Titulek a řešení ...92 // Používejte jen náležitě podložená tvrzení! Fakta a detaily si připravte v argumentační části! ...93 // 9 Sestavení prezentace (2): INFOrmace STRUKTurovat jasně ...97 // INFOSTRUKT: systém pro kompaktní informativní prezentace...97 // Logická kontrola: hodí se „menu“? ...98 // Menu a rámec ...99 // Odborné poznatky je třeba přehledně rozčlenit: o vnitřní struktuře informativních prezentací ... 101 //
10 Struktury pro všechny případy: od tří až po padesát minut ... 105 // Kdy je dokonce i pouhých pět minut příliš ... 105 // Delší prezentace ...ľ... 107 // Odborný referát ... 107 // Formát business plánu ... 109 // Psychologie argumentace ... 110 // KROK 3 // Vizuální pián - cesta k obrazovému ztvárnění myšlenky ... 113 // 11 Vizualizace: proč funguje lépe komunikace pomocí obrazů ... 115 // „Prezentátoři používající vizuální pomůcky působí přesvědčivěji“... 115 // „Vizualizační filtr“: omezení na to, co je podstatné ... 117 // Dvě poloviny jednoho mozku: prezentujme digitálně a analogově! ... 119 // Rozpětí vizuálních řešení: od digitálně-abstraktního po analogově-konkrétní . . 120 // 12 Od informace k názorné ideji: jak funguje vizualizační proces... 125 // Cílově orientovaná vizualizace: praktická cesta k aplikaci užitečných pomůcek 126 Respektujte časový plán prezentace: kolik obrázků je zapotřebí? ... 129 // 13 Texty a tabulky - výstižnost i za cenu kusých informací... 133 // Tři požadavky pro „nezábavné“ texty a tabulky: čitelnost, přehlednost, // atraktivita ... 134 // První krok: odrážky s informačním nábojem ... 135 // Textové tabulky: systém pro image, drama pro prezentaci! ... 138 // Číselné tabulky - analyzovat nebo prezentovat? ... 139 // 14 Grafy místo „hřbitovů čísel“ (koláčové, sloupcové nebo liniové) ... 145 // Jak se z čísel stávají obrázky ... 145 // Nejprve zformulujte sdělení, pak teprve vyberte typ grafu! ... 146 // Vodítka (do správného směru) a úskalí při vytváření grafů ... 148 // 15 Zobrazení struktury - cesta k vyjádření složitých souvislostí // a abstraktních obsahů ... 157 // Jak vytvoříte schémata struktur ... 158 //
16 Platí i pro velmi vážné a přísné přednášející: mějte odvahu používat symboly a názorné prvky! ... 167 // Symboly - kritický prvek každé prezentace... 169 // Symboly - od zcela abstraktních až po zcela konkrétní ... 169 // Obrázek z počítače: naleziště nebo pohřebiště? ... 178 // 17 Jak pomocí jednoduchých kresbiček („cartoons“) přesně vystihnout // obsah ... 183 // Cartoons-několika čarami do černého! ... 183 // 18 Přesvědčujte publikum zcela konkrétně: plány, fotografie, vzorky... 191 // Technické výkresy odlehčete a zjednodušte ... 192 // Demonstrace a vzorky reprezentují v přednášce hmatatelnou realitu ... 193 // KROK 4 // Tvorba názorného vyjádření - od námětu na obrázek k „superfólii“ ... 197 // 19 Pravidla tvorby: na co byste měli dbát u všech názorných pomůcek ... 199 // Pět základních pravidel ... 199 // Text a písmo: jednoduše a čitelně! ...200 // Čáry, plochy, tvary ...202 // Jak sestavit obrázek? ...202 // Jsou lepší pestré obrázky? ...205 // A co když neumím kreslit? ...206 // Čemu se můžeme přiučit u profesionálních designérů ...206 // 20 Fólie pro denní světlo, aneb jak přesvědčovat pomocí stále ještě // nejrozšířenějšího média ...209 // Recepty, tipy a triky pro zhotovování fólií ...210 // 21 Na co musíte dbát při používání diapozitivů, aby vznikla přesvědčivá // přednáška ... 217 // Obecné tipy pro přednášku s diapozitivy ...217 // Jak působí jednotlivé barvy? ---,...220 // Technologie pro přednášku s diapozitivy ...220 // 22 Počítačová grafika-jakou pomoc můžete očekávat od svého počítače ... 223 // S počítačem nebo bez něho? ...223 // Od ideje k elektronickému zobrazení...223 // . ..a z obrazovky do prezentace...224 // Který počítačový program je ten pravý? ...226 // Počítač jako jáma lvová ... 227 //
Tvorba vizuálních pomůcek na počítači: využívejme grafické programy // správně ... 228 // Symboly: trochu kreativity! ... 231 // Tipy na zhotovení fólií pro zpčtný projektor na počítači ... 231 // KROK 5 // Média a techniku používejte jako zesilovače svého projevu ... 237 // 23 Jak usměrňovat pohledy a pozornost účastníků prezentace ... 239 // Deset skutečností, které nemůžete beztrestně ignorovat ... 239 // Jakou máte zaujmout pozici v prostoru a jak ovládat pohled diváků ... 241 // Pět kritických kroků při každém snímku ... 243 // Umění usměrnit pohledy publika, aneb kdy NEUKAZOVAT záda ... 249 // Doslovně předčítat? ... 249 // 24 Projekce při denním světle - umění, jak dostat z „jednoduchého“ média // více než druzí... 253 // Máte sedět nebo stát? ... 253 // Jak umístíte přístroje a sebe ... 255 // Praktické tipy pro prezentátory používající zpětný projektor ... 260 // Striptýz pro prezentátory? ... 262 // Mluvit a graficky ztvárňovat současně... 264 // 25 Přednáška s diapozitivy - jak se vyhnete tomu, abyste se stali „hlasem ve // spícím sále“ ... 267 // Příprava prostoru pro promítání ... 268 // Výběr materiálně-technického zabezpečení ... 269 // Různé tipy pro přednášení ... 270 // 26 Datová projekce - z původního „balancování na visutém laně“ se stala // rutinní záležitost ... 273 // Elektronické prezentace ... 273 // Počítačová prezentace: akrobacie na visutém laně... 276 // „Co by bylo, kdyby...?“-okamžitá analýza během diskuse ... 279 // 27 Flipchart - i těmi nejjednoduššími prostředky lze podnítit zájem účastníků . . . 283 // Kdo ještě dnes potřebuje flipchart? ... 283 // Na co byste měli dbát při nákupu ... 284 // Pravidla práce s flipehartem ... 284 // ...a po přednášce?... 287 //
28 Multimedia a video - pohyblivé a ozvučené obrázky v prezentaci ... 289 // Imagefilm nebo informativní film? ... 290 // Multimédium - co to vlastně je? ... 291 // Kdy nasadit multimédia? ... 292 // Jsou multimédia rozumnou a účelnou investicí? ... 294 // Multimédia se jednoznačně nehodí pro osobní prezentace! ... 295 // KROK 6 // Vaše osobní vystupování: jak při přednášce či prezentaci působit přesvědčivě ... 297 // 29 Postoj, zrakový kontakt, gesta-jak naložit s přebytečnou energií ... 299 // Jak půjdete své cílové skupině spolehlivě na nervy ... 299 // Roztěkaný nebo ztuhlý, či pevný a přesvědčivý ... 299 // Ke ztrátě napětí vedou tři cesty: příprava, mentální technika a technika // ovládání těla ... 301 // Čtyřmi větami k pozitivnímu postoji k věcem ... 302 // Aktivní zrakový kontakt - vaše hráz proti vizuální předrážděnosti ... 302 // Zdvojenou strategií k jistějšímu působení: váš postoj a tři ventily přebytečné energie ... 303 // 30 Je váš mluvený projev v pořádku? Tipy pro optimalizaci verbálního projevu ... 313 // Kdo si dává náležitě na čas, působí jistěji! ... 314 // Má se hovořit při střídání obrázků? ... 315 // 31 Zahájení přednášky - co vám pomůže ke zdařilému startu ... 319 // Neuplyne ani třicet sekund a už dostanete nálepku! ... 319 // Příprava vstupu na scénu ... 320 // Mimořádná situace: zahajujete jako vedoucí školení ... 325 // Doplňující startovní tipy proti trémě ... 328 // 32 Zakončení vaší prezentace - jak využít rozhodující poslední dojem ve svůj // prospěch ... 331 // Co se nejvíc vyplatí? První nebo poslední dojem?... 331 // Využijte šanci na působivé zakončení! ... 331 // KROK 7 // Strategie pro kritické okamžiky ... 337 //
33 Vrcholy a propady, aneb jak usměrnit pozornost v choulostivých momentech prezentace ... 339 // Po pěti minutách pozornost klesá... 339 // Mobilizátory pozornosti - pozor, teď! ... 339 // Udržení pozornosti při přednášce ... 342 // Když všichni zívají... 343 // ...nudou! ... 343 // 34 Pomóóc, porucha! Zabraňte tomu, aby se z malé příhody stala velká katastrofa ... 345 // Co vůbec je porucha při prezentaci? ... 345 // Příprava - nouzové plánování ... 345 // Vaše publikum si nepřeje poruchy ... 346 // 35 Otázky a námitky - jak si zajistit úspěch v diskusi ... 349 // V rámci přípravy na přednášku si položme pět jednoduchých otázek ... 349 // Kontrola průběhu diskuse ... 355 // 36 Obtížné publikum-chraňte se před úmyslnou i neúmyslnou sabotáží! ... 359 // Strategie pro boj s vyrušováním ... 360 // O co jde, když... (typické případy vyrušování) ... 361 // 37 Pravidla a kontrolní seznamy pro spolehlivý a bezpečný průběh každé akce . .. 367 // Řečnický pult a jiné bariéry ... 367 // Spontánní média ... 369 // Kontrolní seznamy pro usnadnění práce ... 370 // Zdroje rušení eliminujte PŘEDEM! ... 370 // Písemné podklady ... 370 // Metodika zpracování poznámek: jen žádné předčítání! ... 373 // Časové plánování a kontrola ... 373 // Nárazníkové zóny pro začátek a konec ... 374 // Příloha 1 Sedm zlatých přikázání pro přípravu prezentace ... 377 // Příloha 2 Sedm zlatých přikázání pro vlastní prezentaci ... 378 // Příloha 3 Kontrolní seznam otázek pro analýzu cílové skupiny... 379 // Příloha 4 Vzory k okopírování ... 382
(OCoLC)85135315
cnb001497907

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC