Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
356 s. : il.

ISBN 80-86429-18-0 (brož.)
Knižnice Sociologických aktualit ; [vol.] 8
Obsahuje fotografie, tabulky, grafy, úvod, dodatek, histori feminismu v heslech, údaje o autorech
Bibliografie: s. 354-356
Ženy - postavení společenské - stati
000091545
Obsah // r // Úvodem // L Žena magická a náboženská // Žena a transcendentno (Olga Vodáková) 15 // Démoni, duchove a strašidla rodu ženského (Olga Vodáková) 19 // Ženská božstva a jejich symboly (Olga Vodáková) 35 // Žena biblická (Tomáš Menci) 43 // Postoje k žene ve starých náboženských textech 51 // Fenomén katolických světic a mravní ideál ženy (Olga Vodáková) 54 // Mariánský kult (Olga Vodáková) 62 // Žena protestantská (Tomáš Menci) 69 // Jsem farářka (osobní výpověd) 76 // II. „Strážkyně krbu“ (hospodyně, matka, partnerka) 81 // „Strážkyne krbu“ v naší kulturní tradici (Olga Vodáková) // Dva přístupy ke „strážkyni krbu“ v literatuře a v médiích Z historie role ženy-matky a ženy-partnerky (Pavla Horská) Několik (kontrastních) názoru na manželství, mateřství a rodinu Sociální partnerství muže a ženy v dnešním manželství a rodině realita nebo fikce? (Hana Maříková) // Úděl a volba (z autobiografie jedné české rodiny) // Příklon ? tradiční rodině v datech // Ženská identita Terezy Poučkové (literární exkurz) // (Libora Oates-Indruchová) // 83 // 87 // 90 // 98 // 103 // 112 // 116 // 118 // III. Žena v „prostoru veřejném“ // O prostoru veřejném (Alena Vodáková, Olga Vodáková) // Čarodějnice, vědmy, korenárky a porodní báby (Olga Vodáková) // Vyprávění o jednom moravském čarodčjnickém procesu (Olga Vodáková) Z historie „ženské
práce“ a její transformace (Alena Vodáková) Historické zpovědi profesionálek (literární koláž) // Moje profese je... (autentické výpovědi dnešních žen) // Česká žena na trhu práce (Hana Maříková) // Jak vznikala žena politická (zvláště ta česká) (Pavla Horská) // O ženách v disentu (Jiřina Šiklová) // Ženy v české polistopadové politice (Hana Maříková) // Žena politická v denním (i jiném) tisku // 125 // 127 // 141 // 151 // 155 // 167 // 174 // 185 // 196 // 204 // 208 // 216 // 5 // IV. Žena prizmatem vědních disciplín // 219 // Věda (nejen) o ženách a s ženami (Alena Vodáková) // Zena biologická v citátech ? biologické determinaci rodu ženského (Alena Vodáková, Olga Vodáková) // Žena demografická (Kveta Kalibová) // Z demografické historie evropské a zejména pak české ženy (Pavla Horská) // Žena antropologická (Zdenek Justoň) // Postavení žen v mýtech a zvyklostech přírodních národů Žena sociologická (Alena Vodáková) // Rod ženský v jazyce (Jana Valdrová) // ? jazykovému zrovnoprávnění (názory a dokumenty) Historii píší muži (Olga Vodáková) // 221 // 230 // 237 // 246 // 255 // 260 // 264 // 267 // 277 // 284 // 288 // Intermezzo // 293 // Žena očima mužů (historická inspirace feminismu?) 295 // Žena jako zrcadlo - objev Virginie Woolfové (literární exkurz) // Gin Ryba) 303 // V. „Strašidlo feminismu“ 307 // Touhy po samostatnosti a rovnoprávnosti žen
v historii křesťanství (Olga Vodáková) 309 // České emancipistky a feministky (Pavla Horská) 315 // Hravá žena v počítačové Gender Gap (Ondřej Gryc) 323 // Reakce českých mužů na novou (feministickou) interpretaci postavení žen (pokus o typologii) Qin Ryba) 325 // Feminismus po česku (exkurz do médií) 328 // Postmoderní čtení o ženě (Selma Smailagic) 329 // Apendix 335 // Historie feminismu v heslech 337 // O autorech a autorkách 352 // Doporučená literatura 354 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC