Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Čestlice : Rebo Productions, 2005
205 s.

objednat
ISBN 80-7234-418-8 (váz.)
Příručka moderního člověka
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 200-203
Rétorika - příručky
000091658
OBSAH // Předmluva 11 // I. HOVOŘIT JE UMĚNÍ, AVŠAK MŮŽEME SE MU NAUČIT // Proč hovoříte? 12 // Co je vlastně veřejnost? 13 • Znáte okolnosti projevu? 14 Komu je řeč určena? 13 // Znáte skutečně své obecenstvo? 16 • Váš posluchač, bytost neznámá 16 Co dělat, když vaše řeč neodpovídá skladbě publika 18 // Jak byste měli hovořit? 21 // Krátké a dlouhé projevy 22 • Různé typy řečí 22 // Stručně o komunikaci 27 // 1. Věcný obsah 28 • 2. Sebeprojevení 29 • 3. Vztahové poselství 30 4. Výzva 31 • 3. Estetický rámec 32 // ? // II. OD první myšlenky ? zaverecne pointe // Příprava a plánování 34 // Kdy začít? 34 • Nač byste se měli připravit? 37 // Jaký typ řečníka jste? 41 // Náš pohled a pohled druhých 41* Existuje ideální řečník? 42 • Typy řečnického chování 42 // Cesta ? porozumění 49 // Teorie porozumění 50 • Text a srozumitelnost 53 • Pomůcky 55 // Spatra nebo z listu 58 // Z listu 58 • Spatra 60 • Forma rukopisu 60 • Doslovné vypracování 60 Částečné vypracování 63 • Vypracování v bodech 64 • Zvláštní požadavky na rukopis 68 // 8 // OBSAH // * v // III. PET ZASAĎ PŮSOBIVÉ RECI // 1. Před projevem — sběr materiálu 71 // Sběr materiálu, hledání myšlenek a rešerše 71 • Kartotéka 72 • Využití internetu 72 • Myšlenkové mapy a shlukování 74 // 2. Strukturování a členění řeči 75 // Pět zásad strukturování textu 76 •
Pět způsobů členění řeči 81 • Stupňování a napětí: různé fáze projevu 86 // 3. Formulování řeči 89 // Pište srozumitelně 89 • Pište pro uši 91 • Pište v gestech 91 Pište dialogicky 93 • Rétorické figury 96 // Exkurz: Analýza projevu - projev Johna E Kennedyho, Berlín 1963 101 // 4. Memorování řeči 103 // Měli bychom znát svůj projev zpaměti? 104 // 5. Přednesení řeči 111 // Z listu 111* Přednes spatra 114» Strach z mluvení a tréma 116 Jak mluví tělo 120 // IV. PŘEDNESENÍ ŘEČI V SOUKROMÉM KRUHU // Narození a křest 126 // Matka vítá hosty 127 • Projev kmotra 128 • Projev otce 129 // Svaté přijímání a konfirmace 130 // Projev kmotry při prvním svátém přijímání 130 • Projev strýce při konfirmaci 131 // Narozeniny a svátek 132 // Synovo blahopřání matce 133 • Letokruhy - pro přítelkyni 134 Mystická třicítka 135 • Řekni mi své jméno 136 // Zasnoubení a svatba 137 // Jako dobré víno 137 • Čím více předsvatebních oslav, tím více štěstí 138 Kdy kdo pronáší projev? 139 • Projev otce nevěsty 141 • Gratulace starší příbuzné 142 • Blahopřání svědka 143 // OBSAH // 9 // Výročí svatby 144 // Projev manžela 144 • Přehled výročí svatby 146 • Zlatá svatba 146 // Oslavy v průběhu roku 147 // Blahopřání otce jménem rodiny ke Dni matek 147 • Přání sousedů ? dožin kám 148 • Dědečkův štědrovečerní proslov 149 • Hostitelovo novoroční
přání 150 // Postup na kariérním žebříčku 150 // Sestře ? ukončení školy 151 • Projev otce u příležitosti dceřiny maturity 152 Ke státní zkoušce 153 • Loučení matky s dcerou 153 • Blahopřání přítelkyni ? povýšení 154 • Blahopřání příteli ? odchodu do důchodu 155 // Nabytí a pořízení movitých i nemovitých věcí 156 // ? získání řidičského oprávnění 157 • Ve dvou se to lépe táhne 157 V novém bytě 158 • Rozloučení se sousedy 159 // Úmrtí 160 U hrobu 161 // v. příležitosti ? předneseni projevu // V ZAMĚSTNÁNÍ ? V OBCHODNÍM STYKU // Projevy určené kolegům a nadřízeným 163 // Kolegyni ke čtyřicetinám 163 • Vysvědčení pro vedoucího 164 • ? jubileu 166 ? ukončení projektu 167 • Poděkování za spolupráci 167 // Projevy pronášené zaměstnavatelem 168 // Projev společníka u příležitosti výročí existence firmy 168 • Projev vedoucího při oslavě narozenin 169 • ? jubileu 170 • Poděkování u příležitosti ukončení projektu 171 • Rozloučení při změně zaměstnání 172 • Zahájení podnikové oslavy 173 • Za zesnulého spolupracovníka 174 // VI. SPOLKY A OSTATNÍ VEŘEJNÝ ŽIVOT // Založení spolku 176 // ? založení Spolku rodičů a přátel školy 176 // 10 // OBSAH // Slavnostní otevření a jiné premiéry 178 // První kopnutí krumpáčem při stavbě lesní kaple 178 • Slavnostní otevření sportovního zařízení 179 • Slavnostní otevření
zvířecího útulku 180 // Shromáždění a volby 181 // Zpráva o činnosti a hospodaření 182 • Zdůvodnění návrhu 184 Extra: Řízení shromáždění 184 // Slavnosti a kulturní akce 186 // Přivítání hostů 186 • Zahájení výstavy 187 • Po premiéře 188 • Zdravice 189 Zahájení slavnostní benefice 190 • Děkovná řeč hráče šachu 191 • Přípitek ? výročí 192 • Extra: Společenská konverzace 192 // POZNÁMKY 196 // PŘÍLOHA Citáty 198 // Užitečná literatura 200 // Prameny 202 Rejstřík 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC