Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Psychická krize a problematika jejího zvládání (@@20121017-10:43:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18.7) Půjčeno:206x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2001
157 s.

objednat
ISBN 80-85850-66-4 (brož.)
Učebnice pro obor sociální práce ; 8
Studijní texty ; 19
Obsahuje bibliografické citace, úvod, slovník, údaje o autorech
Mládež - agresivita - pojednání
000091663
OBSAH // Devět učebnic Úvod // 1. RIZIKOVÁ MLÁDEŽ (V. Labáth) // 1.1. Dospievanie a riziká dospievania (J. Šmik) • // 1.1.1. Zmeny v dospievaní * // 1.1.2. Ciele a úlohy dospievania í // 1.1.3. Rizikové faktory dospievania | // 1.2. Úvahy nad pojmom „agresia“ (J. Štúrová) // 1.2.1. Vývinový pohľad // (L2.2. Niektoré skupiny agresívnych detí a mládeže Í.3, Dissociálne správanie (V. Labáth) // 1.3.1. Základné pojmy // 1.3.2. Charakteristika dissociálneho správania // 1.3.3. Etiológia dissociálneho správania // 1.3.4. Niektoré teoretické pohľady na dissociálnc správanie // 7 // 9 // 11 // 14 // 14 // 19 // 20 23 26 36 41 41 44 57 66 // 2. PROSTRIEDKY DOSAHOVANIA POZITÍVNYCH ZMIEN // V PRÁCI S RIZIKOVOU MLÁDEŽOU 71 // 2.1. Individuálne a skupinové postupy (J. Šmik) 71 // 2.1.1. Individuálna forma korektívnej práce 72 // 2.1.2. Skupinové formy korektívnej práce 77 // 2.2. Práca s rodinou, rodinná terapia, rodinné poradenstvo // (A. Ambrózová) 95 // 5 // 2.2.1. Rodinná terapia 105 // 2.2.2. Rodinné poradenstvo 107 // 3. MOŽNOSTI INTERVENCIÍ u rizikových jedincov A SKUPÍN no // 3.1. Práca s agresívnymi jedincami (J. Štúrová) 110 // 3.1.1. Podnety k vytváraniu vzťahu jedinca a odborníka 113 // 3.1.2. Možnosti ambulantného systému 115 // 3.1.3. Práca s rodičmi rizikových detí a mládeže 118 // 3.2. Práca s mládežou s dissociálnym správaním (V. Labáth) 121 // 3.2.1. Východiská práce s mládežou
s dissociálnym správaním 121 // 3.2.2. Trendy v starostlivosti o mládež s dissociálnym správaním 132 // 3.2.3. Viacúrovňový model starostlivosti 135 // Dilemy v práci s rizikovou mládežou 152 // Stručný slovník odborných výrazov 154 // O autoroch 156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC