Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.5) Půjčeno:110x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2004
431 s. ; 21 cm

ISBN 80-86429-32-6 (brož.)
Post ; 9. svazek
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na stranách 373-396
Společnost - stol. 20. - pojednání
Společnost - vývoj - pojednání
000091665
Obsah // Slovo úvodem 9 // Předmluva 13 // První část // Na vulkánu civilizace: kontury rizikové společnosti 23 // Kapitola I O logice rozdělení bohatství a rizika 25 // 1. Distribuce škodlivých látek v kontextu přírodních věd // a situace sociálního ohrožení 31 // 2. O závislosti rizik modernizace na vědění 34 // 3. Třídně podmíněná rizika 45 // 4. Globalizace civilizačních rizik , 47 // 5. Dvě epochy, dvě kultury: ke vztahu mezi vnímáním // a produkcí rizik 58 // 6. Utopie světové společnosti 60 // Kapitola II Politická teorie vědění v rizikové společnosti 67 // 1. Civilizační zbídačení? 67 // 2. Omyly, podvody, chyby a pravdy: o soupeření racionalit 76 // 3. Veřejné vědomí rizika: ne-zkušenost z druhé ruky 95 // 4. Politická dynamika uznaných modernizačních rizik 102 // 5. jVýhled: příroda a společnost na konci dvacátého století 106 // Druhá část // Individualizace sociální nerovnosti - ? detradicionalizaci životních forem industriálni společnosti 113 // Ambivalence: osvobození individuí // v podmínkách rozvinutého trhu práce 115 // Kapitola III Za hranicemi tříd a vrstev 121 // 1. Kulturní vývoj životních forem 122 // 2. Individualizace a formování tříd: Karel Marx // a Max Weber 130 // 3. Konec tradiční společnosti velkých skupin? 139 // I // I S ’4 // 5 // f // 4. Individualizace, masová nezaměstnanost // a nová chudoba 142 // 5. Scénáře budoucího vývoje 150 // Kapitola
IV Já jsem já: o izolovanosti, společném životě a konfliktech mužů a žen v rámci rodiny i mimo ni 161 // 1. ? situaci mužů a žen 162 // 2. Industriálni společnost jako moderní // stavovská společnost 176 // 3. Osvobození od mužských a ženských rolí?* 181 // 4. Uvědomování si nerovností: možnosti a tlaky volby 189 // 5. Scénáře budoucího vývoje 194 // Kapitola V Individualizace, institucionalizace a standardizace životních situací a biografických modelů 205 // 1. Analytické dimenze individualizace 206 // 2. Zvláštnosti individualizačního impulsu // ve Spolkové republice 208 // 3. Institucionalizace biografických modelů 211 // Kapitola VI Destandardizace výdělečné práce: ? budoucnosti vzdělání a zaměstnání 221 // 1. Od systému standardizovaného plného zaměstnání ? systému flexibilního a pluralizovaného // neúplného zaměstnání 223 // 2. Slepá kolej - vzdělání bez zaměstnání 237 // 3. Rozdělování šancí na základě vzdělání? 243 // Třetí část // Reflexivní modernizace: o generalizaci vědy a politiky 251 // Pohled zpět a výhled do budoucnosti 253 // Kapitola VII Věda za hranicemi pravdy a osvícenské racionality? Reflexivita a kritika vědecko-technologického vývoje 257 // 1. Prostá a reflexivní scientizace 261 // 2. Demonopolizace poznání 268 // 6 // 3. Praktická a teoretická tabu // 4. O odhadnutelnosti „vedlejších důsledků“ // 281 // 285 // Kapitola Vlil Stírání hranic
politiky: ke vztahu . // k politického řízení a technicko-ekonomické proměny // rizikové společnosti 301 // 1. Politika a subpolitika v systému modernizace 302 // 2. Ztráta funkce politického systému: argumenty a vývojové // tendence 307 // 3. Demokratizace jako proces zbavující politiku moci 312 // 4. Politická kultura a technický vývoj: konec konsensu ve // vztahu ? pokroku? 324 // 5. Subpolitika medicíny: studie extrémního případu 329 // 6. Dilema politiky technologie 341 // 7. Subpolitika podnikové racionalizace 344 // 8. Shrnutí a výhled: scénáře možné budoucnosti 356 // r // Literatura 373 // Světová riziková společnost ještě jednou: // hrozba terorismu 397 // Beckova kritická teorie modernizace (Jan Keller) 419 // 7
(OCoLC)85128097
cnb001417126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC