Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vyd. 1., české
Praha : Grada, 2004
443 s. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0418-8 (váz.)
ISBN 978-80-247-7922-5 pdf)
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, rejstřík
Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gynekologů- porodníků, pediatrů, ale i praktických lékařů a gynekologů v terénu..
Popsáno podle tištěné verze
Těhotenství patologické - pojednání
Těhotenství rizikové - pojednání
000091666
Obsah // Seznam zkratek ... 17 // Předmluva ... 21 // Úvod ... 23 // 1 Rizikový a patologický průběh těhotenství a prenatální péče (Z. Hájek) ... 25 // 1.1 Definice rizikové a patologické gravidity ... 25 // 1.2 Stanovení rizikových faktorů (RF). Metody screeningu u rizikové a patologické gravidity --- 26 // 1.2.1 Všeobecný screening rizikové a patologické gravidity ... 26 // 1.2.2 Specifický screening ... 26 // 1.3 Prenatální péče u některých vysoce rizikových gravidit ... 28 // 1.3.1 Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH), preeklampsie ... 28 // 1.3.1.1 Všeobecný screening ... 28 // 1.3.1.2 Specifický screening na podkladě laboratorních testů ... 28 // 1.3.1.3 Screening preeklampsie na podkladě UZ flowmetrie ... 29 // 1.3.1.4 Další specifické testy screeningu preeklampsie ... 29 // 1.3.2 Diabetes mellitus, gestační diabetes ... 31 // 1.3.2.1 Všeobecný screening, RF pro gestační diabetes ... 31 // 1.3.2.2 Specifický screening (OGTT se zátěží 75 g glukózy) ... 31 // 1.3.3 Krvácení v časné graviditě ... 31 // 1.3.3.1 Všeobecný screening ... 31 // 1.3.3.2 Specifický screening ... 32 // 1.3.4 Krvácení v pozdním těhotenství ...,... 33 // 1.3.4.1 Všeobecný screening na podkladě anamnézy ... 33 // 1.3.4.2 Specifický screening ... 34 // 1.3.4.3 Zásady péče o těhotnou s pozdním krvácením ... 34 // 1.3.5 Prenatální péče a prevence tromboembolických stavů v těhotenství ... 35 // 1.3.5.1 Všeobecný
screening a vymezení rizikových skupin tromboembolické // komplikace ... 35 // 1.3.5.2 Prevence žilní trombózy v těhotenství podle ACCP 2000 (Americké // asociace antitrombotické léčby) ... 35 // 2 Screeningové metody v perinatologii (M. Mára) ... 39 // 2.1 Obecná pravidla screeningu ... 39 // j 2.2 Přehled screeningových vyšetření v těhotenství ... 39 // 2ľ3 Markéry a rizikové faktory 77. ... 41 // 2.4 Screening předčasného porodu ... 42 // 2.5 Screening streptokoků skupiny B (GBS) ... 43 // 2.6 Screening preeklampsie ... 44 // 2.7 Screening intrauterinní růstové retardace plodu (1UGR) ... 45 // 2.8 Screening nitroděložní tísně plodu ... 46 // 3 Screening vrozených vývojových vad (P. Calda) ... 53 // 3.1 Metodika screeningu ... 53 // 3.1.1 Parametry screeningu ... 53 // 3.1.2 Podmínky pro provádění prenatálního screeningu ... 54 // 3.2 Vrozené vývojové vady ... 54 // 3.2.1 Defekty neurální trubice (NTD) ... 54 // 3.2.2 Chromozomální aberace ... 55 // 3.2.3 Minor markéry chromozomálních aberací a tzv. call signs ... 57 // 3.3 Porodnické komplikace a další vrozené vývojové vady při abnormálních hodnotách screeningových markérů ... 57 // 3.3.1 Riziko komplikací a VVV při abnormálních výsledcích screeningu // v 1. - 2. trimestru ... 57 // 3.3.2 Riziko komplikací ve 3. trimestru ... 59 // 3.3.3 Perinatální mortalita ... 59 // 3.3.4 Nízká porodní hmotnost obecně ... 59 // 3.3.5 Intrauterinní růstová
retardace (IUGR) ... 60 // 3.3.6 Nespecifické vrozené vady ... 60 // 3.3.7 Další komplikace gravidity ... 60 // 4 Invazivní metody prenatální diagnostiky (P. Calda) ... 63 // 4.1 Amniocentéza (AMC) ... 63 // 4.1.1 Indikace k amniocentéze ... 63 // 4.1.2 Metoda provedení amniocentézy ... 63 // 4.1.3 Komplikace amniocentézy ... 64 // 4.2 Biopsie choria (CVS - Chorionic Villus Sampling) ... 64 // 4.2.1 Pozdní CVS (odběr vzorku placenty) ... 64 // 4.2.2 Indikace CVS ... 64 // 4.2.3 Kontraindikace CVS ... 65 // 4.2.4 Metoda provedení CVS ... 65 // 4.2.5 Komplikace CVS ... 65 // 4.2.6 Laboratorní hlediska metody CVS ... 65 // 4.3 Kordocentéza (KDC) ... 65 // 4.3.1 Metoda kordocentézy ... 65 // 4.3.2 Indikace kordocentézy ... 66 // 4.3.3 Komplikace kordocentézy ... 66 // 5 Intrauterinní růstová retardace plodu (IUGR) (Z. Hájek) ... 69 // 5.1 Růst plodu ... 69 // 5.1.1 Regulační faktory růstu ... 69 // 5.1.2 Hormonální regulace růstu ... 69 // 5.1.3 Fetální hormony ... 70 // 5.1.4 Placentární hormony ... 70 // 5.1.5 Vliv pohlavních hormonů ... 70 // 5.1.6 Vliv prostředí na růst plodu ... 70 // 5.2 Definice intrauterinní růstové retardace (IUGR) ... 70 // 5.2.1 Klasifikace IUGR ... 72 // 5.2.2 Příčiny vzniku IUGR ... 72 // 5.3 Diagnostika intrauterinní růstové retardace ... 74 // 5.4 Terapie IUGR ... 76 // 5.4.1 Možnosti farmakologické léčby v budoucnosti ... 78 // 5.5 Ukončení těhotenství při IUGR ... 78 // 5.5.1 Pokus o indukci
porodu před 36. týdnem těhotenství ... 78 // 5.5.2 Primární císařský řez při IUGR ... 78 // 6 Rh izoimunizace (Z. Zižka) ... 83 // 6.1 Sledování senzibiiizovaného těhotenství ... 83 // 6.3 Invazivní diagnostické postupy ... 86 // 6.4 Terapie anemického plodu ... 89 // 6.5 Poporodní neonatologická péče ... 91 // 7 Preeklampsie (A. Měchurová) ... 95 // 7.1 Definice ... 95 // 7.2 Etiologie ... 95 // 7.3 Patofyziologie ... 96 // 7.4 Rizikové faktory ... 97 // 7.5 Klasifikace ... 97 // 7.6 Diagnostická kritéria ... 98 // 7.7 Laboratorní ukazatele ... 98 // 7.8 Klinické příznaky a jejich závažnost ... 99 // 7.9 Vyšetřovací algoritmus preeklampsie v těhotenství ... 99 // 7.10 Profylaxe ... 100 // 7.11 Terapie preeklampsie v těhotenství ... 100 // 7.12 Ukončení těhotenství ... 103 // 7.13 Terapie preeklampsie za porodu ... 103 // 7.14 Terapie preeklampsie v šestinedělí ... 103 // 7.15 Komplikace preeklampsie ... 103 // 7.16 Chyby a omyly v diagnostice a léčbě preeklampsie ... 104 // 7.17 Eklampsie ... 104 // 7.18 HELLP syndrom ... 105 // 8 Kardiovaskulární a plicní onemocnění v těhotenství (T. Binder) ... 109 // 8.1 Změny systémové hemodynamiky ... 109 // 8.2 Anamnéza a vyšetření ... 110 // 8.3 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění ... 111 // 8.4 Vrozené srdeční vady ... 111 // 8.4.1 Defekt síňového septa ... 111 // 8.4.2 Defekt komorového septa ... 111 // 8.4.3 Otevřená tepenná dučej ... 111 // 8.4.4
Koarktace aorty ... Ill // 8.4.5 Valvulární stenóza plicnice ... 112 // 8.4.6 Bikuspidální aortální chlopeň ... 112 // 8.5 Komplexní a cyanotické vrozené srdeční vady ... 113 // 8.5.1 Fallotova tetralogie ... 113 // 8.5.2 Eisenmengerův syndrom ... 113 // 8.5.3 Ebsteinova vada ... 113 // 8.5.4 Marfanův syndrom ... 113 // 8.5.5 Primární plicní hypertenze ... 113 // 8.6 Získané srdeční vady ... 114 // 8.6.1 Mitrální stenóza ... 114 // 8.6.2 Aortální stenóza ... 114 // 8.6.3 Aortální regurgitace ... 114 // 8.6.4 Mitrální regurgitace ... 114 // 8.7 Náhrady srdečních chlopní ... 115 // 8.7.1 Biologické chlopenní náhrady ... 115 // 8.7.2 Mechanické chlopenní náhrady ... 115 // 8.8 Poruchy srdečního rytmu ... 115 // 8.8.1 Paroxyzmální tachykardie ... 115 // 8.8.2 Flutter síní s komorovou arytmií ... 115 // 8.8.3 Síňokomorový blok (A-V blok) ... 115 // 8.9 Arteriální hypertenze ... 115 // 8.9.1 Preexistující arteriální hypertenze ... 116 // 8.9.2 Gestační arteriální hypertenze ... 116 // 8.9.3 Terapie ... 116 // 8.10 Kardiomyopatie ... 117 // 8.10.1 Hypertrofická kardiomyopatie ... 117 // 8.10.2 Primární dilatovaná kardiomyopatie ... 117 // 8.10.3 Těhotenská kardiomyopatie ... 117 // 8.11 Ischemická choroba srdeční ... 117 // 8.12 Onemocnění plic v těhotenství ... 118 // 8.12.1 Těhotenské změny ... 118 // 8.12.2 Astmoidní bronchitída ... 118 // 8.12.3 Cystická fibróza plic ... 119 // 8.12.4 Sarkoidóza ...
119 // 8.12.5 Tuberkulóza ... 119 // 8.12.6 Lymfangioleiomyomatóza ... 120 // 8.12.7 Těhotenství po transplantaci plic ... 120 // 9 Onemocnění gastrointestinálního traktu v těhotenství (Z. Hájek) ... 125 // 9.1 Onemocnění gastrointestinálního traktu související s těhotenstvím ... 125 // 9.1.1 Pyróza ... 125 // 9.1.2 Ptyalismus ... 125 // 9.1.3 Nauzea a zvracení ... 125 // 9.1.4 Hyperemesis gravidarum ... 125 // 9.1.5 Obstipace ... 125 // 9.2 Onemocnění gastrointestinálního traktu přímo nesouvisející s těhotenstvím ... 126 // 9.2.1 Gastroenteritida ... 126 // 9.2.2 Žaludeční vřed ... 126 // 9.2.3 Hemoroidy ... 126 // 9.2.4 Ulcerózní kolitida ... 126 // 9.2.5 Morbus Crohn ... 127 // 9.2.6 Pankreatitida v těhotenství ... 127 // 9.2.7 Apendicitida v těhotenství ... 128 // 9.2.8 Ileus ... 128 // 9.2.9 Ruptury břišních orgánů v graviditě ... 129 // 10 Nefropatie v těhotenství (Z. Hájek) ... 131 // 10.1 Změny uropoetického systému v těhotenství ... 131 // 10.2 Základní vyšetření v těhotenství ... 131 // 10.3 Nejčastější choroby ledvin a močových cest ... 132 // 10.4 Akutní renální selhání ... 135 // 10.5 Chronická renální onemocnění ... 136 // 10.6 Transplantace ledvin a těhotenství ... 137 // 11 Těhotenství a diabetes mellitus (K. Andělová) ... 141 // 11.1 Metabolické změny v těhotenství ... 141 // 11.1.1 Změny metabolismu sacharidů v graviditě ... 141 // 11.1.2 Změny metabolismu tuků ... 143
// 11.1.3 Úloha placenty v metabolismu glukózy v těhotenství ... 143 // 11.2 Klasifikace diabetes mellitus v těhotenství ... 143 // 11.3 Vztah gravidity a diabetů ... 144 // 11.3.1 Ovlivnění plodu diabetickým těhotenstvím ... 144 // 11.3.2 Spontánní potrat ... 145 // 11.3.3 Vrozené vývojové vady (VW) ... 145 // 11.3.4 Akcelerace růstu ... 146 // 11.3.5 Intrauterinní růstová retardace (IUGR) ... 146 // 11.3.6 Poruchy psychomotorického vývoje ... 146 // 11.3.7 Náhlé intrauterinní úmrtí plodu ... 146 // 11.3.8 Pozdní komplikace ... 146 // 11.3.9 Ovlivnění matky diabetickým těhotenstvím ... 147 // 11.4 Diabetes mellitus 1. typu (DM 1) ... 147 // 11.4.1 Prekoncepční péče ... 147 // 11.4.2 Diabetologická péče a terapie v graviditě ... 148 // 11.4.3 Komplikace diabetického těhotenství ... 150 // 11.4.4 Akutní metabolické komplikace diabetů ... 153 // 11.5 Diabetes mellitus 2. typu (DM2) ... 155 // 11.5.1 Gestační diabetes mellitus (GDM) ... 155 // 11.6 Novorozenec diabetické matky ... 160 // 12 Hematologické komplikace v těhotenství (T. Binder) ... 163 // 12.1 Anemie v těhotenství ... 163 // 12.1.1 Anemie relativní - těhotenská ... 163 // 12.1.2 Anemie absolutní ... 163 // 12.1.3 Zvýšený rozpad červených krvinek ... 164 // 12.1.3.1 Působení zevních vlivů ... 164 // 12.1.3.2 Působení vnitřních činitelů ... 164 // 12.2 Trombocytopenie v těhotenství ... 165 // 12.2.1 Nepravá trombocy topenie ... 165 // 12.2.2
Benigní těhotenská trombocytopenie ... 166 // 12.2.3 Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) ... 166 // 12.2.4 Trombocytopenie při preeklampsii ... 167 // 12.2.5 Trombocytopenie způsobená diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC) ... 168 // 12.2.6 Trombocytopenie při trombotické trombocytopenické purpuře (TTP) // a hemolytickém uremickém syndromu (HUS) ... 168 // 12.2.7 Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie ... 168 // 12.3 Von Willebrandova nemoc (vWN) ... 169 // 12.3.1 Typ 1 ... 170 // 12.3.2 Typ 2 170 // 12.3.3 Typ 3 170 // 12.4 Hemofílie K K K ... 170 // 12.5 Získaná hemofílie ... 170 // 12.6 Mayova-Hegglinova anomálie ... 170 // 13 Trombotické stavy v těhotenství (Z. Hájek)... 173 // 13.1 Vznik žilní trombózy ... 173 // 13.1.1 Trombofilie ... 174 // 13.1.2 Proces srážení krve ... 174 // 13.1.3 Tvorba arteriálních a žilních trombů ... 174 // 13.2 Trombembolické stavy v porodnické praxi ... 176 // 13.2.1 Hluboké žilní trombózy ... 176 // 13.3 Terapie hlubokých žilních trombóz ... 178 // 13.4 Profylaxe žilních trombóz ... 180 // 13.4.1 Laboratorní vyšetření při podezření na arteriální a žilní tromboťilii ... 180 // 13.4.2 Profylaxe žilní trombózy před císařským řezem ... 180 // 13.4.3 Profylaxe žilní trombózy v graviditě a šestinedělí při rizikovém těhotenství ... 181 // 14 Revmatická a autoimunitní onemocnění v těhotenství (Z. Hájek) ... 183 // 14.1 Lupus erythematosus ...
183 // 14.1.1 Klinické příznaky ... 183 // 14.1.2 Laboratorní testy ... 183 // 14.1.3 Terapie a prognóza ... 184 // 14.1.4 Vztah onemocnění k těhotenství, porodu a šestinedělí ... 184 // 14.2 Sklerodermie ... 184 // 14.2.1 Laboratorní vyšetření ... 184 // 14.2.2 Terapie ... 184 // 14.3 Antifosfolipidový syndrom ... 185 // 14.3.1 Antifosfolipidové protilátky ... 185 // 14.3.2 Patogeneze onemocnění ... 185 // 14.3.3 Podskupiny APS ... 185 // 14.3.4 Management APS ... 185 // 14.3.5 Terapie APS ... 185 // 15 Hepatopatie v těhotenství (T. Binder) ... 187 // 15.1 Hepatopatie bez příčinné souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ... 187 // 15.1.1 Virové hepatitídy ... 187 // 15.1.2 Jiná infekční onemocnění s afinitou k jaterní tkáni ... 188 // 15.1.3 Granulomatózní záněty jater ... 188 // 15.1.4 Neinfekční akutní poškození jater ... 189 // 15.1.5 Akutní jaterní selhání ... 189 // 15.1.6 Onemocnění žlučových cest ... 189 // 15.1.7 Chronická poškození jater ... 190 // 15.1.8 Gilbertova choroba ... 190 // 15.1.9 Criglerův-Najjarův syndrom ... 190 // 15.1.10 Syndrom Dubinův-Johnsonův a Rotorův syndrom ... 190 // 15.1.11 Wilsonova choroba ... 191 // 15.1.12 Nádoryjater ... 191 // 15.1.13 Těhotenství po transplantaci jater ... 191 // 15.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ... 191 // 16 Neurologické komplikace v těhotenství (A. Roztočil) ... 197 // 16.1 Onemocnění centrálního
nervového systému ... 197 // 16.2 Onemocnění periferních nervů ... 200 // 17 Maligní onemocnění v těhotenství (M. Větr) ... 203 // 17.1 Karcinom děložního čípku ... 205 // 17.2 Karcinom prsu ... 206 // 17.3 Maligní ovariální nádory ... 208 // 17.4 Maligní melanom ... 209 // 17.5 Lymfomy a leukemie ... 209 // 17.6 Ostatní nádory ... 210 // 18 Dermatózy v těhotenství (M. Vetr) ... 215 // 18.1 Fyziologické kožní změny v těhotenství ... 215 // 18.2 Dermatózy v těhotenství ... 218 // 18.3 Preexistující dermatózy ... 220 // 19 Drogy, alkohol a kouření v těhotenství (T. Binder) ... 223 // 19.1 Charakteristika drogově závislé populace těhotných ... 224 // 19.2 Zneužívané látky ... 224 // 19.2.1 Opioidy ... 224 // 19.2.2 Psychostimulační drogy ... 225 // 19.2.3 Halucinogeny ... 227 // 19.2.4 Kanabinoidy ... 227 // 19.2.5 Skupina těkavých látek ... 227 // 19.3 Možnosti léčby a substituce v průběhu těhotenství... 227 // 19.3.1 Detoxifikace, abstinence ... 227 // 19.3.2 Substituce ... 227 // 19.4 Alkohol ... 229 // 19.5 Nikotin ... 229 // 20 Metody asistované reprodukce a rizikové těhotenství (P. Drbohlav) ... 233 // 20.1 Rizikové faktory léčby metodami AR. které by mohly ovlivnit průběh těhotenství a porod ... 233 // 20.1.1 Metody asistované reprodukce a jejich vliv na výsledky těhotenství po AR ... 233 // 20.1.2 Věk matky ... 235 // 20.1.3 Příčiny neplodnosti a jejich vliv na průběh těhotenství a perinatální
výsledky ... 235 // 20.1.4 Transfer embrya, počet transferovaných embryí. Vícečetná gravidita a jednočetná gravidita ... 236 // 20.1.5 Vrozené vývojové vady (VVV) ... 237 // 20.1.6 Diagnostika VVV plodu ... 239 // 20.1.7 Kryokonzervace embryí ... 239 // 20.1.8 Těhotenství po dárcovství oocytu ... 240 // 20.1.9 Náhradní mateřství (NM) ... 240 // 20.1.10 Onkologická rizika pro plod po koncepci metodami AR ... 240 // 20.2 Souhrn a klíčové body ... 240 // 21 Krvácení ve druhé polovině těhotenství (Z. Hájek) ... 245 // 21.1 Placenta praevia ... 245 // 21.2 Abrupce placenty ... 248 // 21.3 Méně častá neklasifikovaná krvácení ve druhé polovině těhotenství ... 250 // 21.3.1 Komplikace související s krvácením v pozdním těhotenství ... 250 // 21.4 Diseminovaná intravaskulární koagulace, syndrom DIC ... 252 // 21.4.1 Patofyziologie DIC ... 252 // 21.4.2 Změny hemostázy v průběhu syndromu DIC ... 252 // 21.4.3 Formy syndromu DIC ... 253 // 21.4.4 Laboratorní diagnostika DIC ... 255 // 21.4.5 Prevence DIC ... 256 // 21.4.6 Terapie DIC ... 257 // 21.4.7 Novinky v léčbě DIC ... 259 // 22 Rizikové těhotenství a porod (Z. Hájek) ... 261 // 23 Předčasný porod (Z. Hájek) ... 263 // 23.1 Předčasné děložní kontrakce ... 264 // 23.1.1 Vliv průtoku krve v uteroplacentárním řečišti ... 264 // 23.1.2 Etiopatogeneze kontrakčního procesu ... 264 // 23.1.3 Role steroidů v kontrakčním procesu ... 265 // 23.1.4 Zralost děložního
hrdla ... 266 // 23.1.5 Aktivace plodových obalů ... 266 // 23.2 Nejčastější příčiny předčasného porodu ... 266 // 23.2.1 Infekce ... 266. // 23.2.2 Věk matky, parita a sociální faktory ... 267 // 23.2.3 Riziko opakování předčasného porodu ... 267 // 23.2.4 Riziko vícečetné gravidity ... 267 // 23.2.5 Zvýšené riziko předčasného porodu při patologické graviditě ... 268 // 23.2.6 Kouření, alkohol, drogy a péče v těhotenství ... 268 // 23.2.7 Vliv tělesné námahy a zaměstnání ... 268 // 23.3 Diagnostika předčasného porodu ... 268 // 23.4 Terapie předčasného porodu ... 272 // 23.5 Vedení předčasného porodu ... 276 // 23.6 Management předčasného porodu při PROM ... 277 // 23.7 Možnosti prevence předčasného porodu ... 278 // 24 Předčasný odtok plodové vody (A. Měchurová) ... 281 // 24.1 Rizikové faktory, riziko mateřské, fetální ... 281 // 24.2 Detekce odtoku plodové vody ... 281 // 24.3 Postup při prokázaném odtoku plodové vody ... 282 // 24.4 Rozhodnutí o dalším vedení porodu ... 282 // 24.5 Doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody ... 282 // 25 Perinatální infekce (J. Mašata) ... 285 // 25.1 Infekce a předčasný porod ...:... 285 // 25.2 Buněčné a biochemické mechanismy ... 286 // 25.3 Infekce a negativní neonatologické výsledky ... 290 // 25.3.1 Krvácení v germinální matrix a intraventrikulární krvácení ... 290 // 25.3.2 Periventrikulární leukomalacie a dětská
mozková obrna u předčasně narozených // dětí ... 290 // 25.3.3 Bronchopulmonární dysplazie ... 291 // 25.3.4 Specifické infekce v těhotenství, které ovlivňují plod ... 291 // 25.4 Další infekce spojené s potraty a předčasnými porody ... 300 // 23.5 Další infekce s negativním účinkem na plod ... 303 // 26 Potermínová gravidita, prodloužené těhotenství (Z. Hájek) ... 321 // 26.1 Incidence prodlouženého těhotenství ... 321 // 26.2 Nejčastější příčiny prodlouženého těhotenství ... 321 // 26.3 Rizika prodlouženého těhotenství ... 321 // 26.3 Prenatální péče u prodloužené gravidity ... 322 // 26.4 Vedení porodu u prodloužené gravidity ... 323 // 26.5 Pravé přenášení, dysmaturita plodu ... 324 // 27 Vícečetné těhotenství (P. Velebil) ... 327 // 27.1 Monozygotní dvojčata ... 327 // 27.2 Dizygotní dvojčata ... 328 // 27.3 Rizika v průběhu vícečetného těhotenství ... 328 // 27.4 Prenatální péče ... 328 // 27.5 Rizika pro plod ... 329 // 27.6 Diagnosticko-terapeutická strategie u vícečetného těhotenství ... 329 // 27.7 Management porodu u vícečetného těhotenství ... 330 // 28 Rizika malprezentace plodu za porodu (P. Velebil) ... 335 // 28.1 Vysoký přímý stav hlavičky ... 335 // 28.2 Asynklitismus ... 335 // 28.3 Deflexní polohy hlavičky ... 335 // 28.4 Patologické naléhání pupečníku ... 336 // 28.5 Šikmé polohy plodu hlavičkou ... 336 // 28.6 Příčné polohy plodu ... 336
28.7 Malprezentace u naléhání koncern pánevním ... 336 // 28.8 Malprezentace u spontánního porodu dvojčat ... 336 // 28.9 Malprezentace a císařský řez ... 336 // 29 Intrapartální hypoxie plodu (A. Roztočil) ... 339 // 29.1 Definice ... 339 // 29.2 Příčiny intrapartální hypoxie plodu... 340 // 29.3 Diagnóza ... 340 // 29.4 Prevence ... 349 // 29.5 Management ... 349 // 30 Předčasné ukončení těhotenství; indukce porodu (A. Roztočil) ... 351 // 30.1 Definice pojmů ... 351 // 30.2 Indikace k indukci porodu ... 351 // 30.2.1 Indikace lékařské ... 351 // 30.2.2 Indikace sociální ... 352 // 30.3 Kontraindikace k indukci porodu ... 352 // 30.3.1 Absolutní kontraindikace ... 352 // 30.3.2 Relativní kontraindikace ... 352 // 30.4 Podmínky indukce porodu ... 353 // 30.5 Metody preindukce porodu ... 353 // 30.5.1 Mechanické metody preindukce ... 353 // 30.5.2 Medikamentózni metody ... 353 // 30.6 Metody indukce porodu ... 355 // 30.6.1 Mechanické metody ... 355 // 30.6.2 Farmakologické metody ... 355 // 30.7 Programovaný porod ... 357 // 30.8 Frekvence indukcí porodu ... 357 // 30.9 Vedlejší účinky indukce porodu ... 357 // 31 Rizika operačních porodů (A. Roztočil) ... 359 // 31.1 Porodnický obrat zevními hmaty ... 359 // 31.2 Dilatace hrdla ... 360 // 31.3 Epiziotomie ... 360 // 31.4 Amniotomie ... 361 // 31.5 Extrakce plodu ... 361 // 31.6 Kristellerova exprese ... 361 // 31.7 Porodnické kleště ... 362 // 31.8 Vakuumextraktor (VEX)
... 363 // 31.9 Císařský řez ... 363 // 31.10 Poporodní revize dutiny děložní ... 364 // 31.11 Manuální vybavení placenty ... 364 // 32 Poporodní krvácení (Z. Hájek) ... 365 // 32.1 Nejčastější příčiny primárního poporodního krvácení ... 365 // 32.2 Příčiny sekundárního poporodního krvácení ... 365 // 32.3 Poruchy mechanismu děložní kontraktibility a odlučování placenty ... 365 // 32.4 Hypotonie a atonie děložní ... 366 // 32.4.1 Masáž dělohy ... 366 // 32.4.2 Farmakologické metody při děložní atonii ... 366 // 32.4.3 Chirurgické postupy při děložní atonii ... 367 // 32.5 Placenta accreta ... 367 // 32.6 Inverze děložní ... 368 // 32.7 Ruptura dělohy ... 368 // 32.8 Porodní poranění ... 369 // 32.8.1 Ruptury děložního hrdla ... 369 // 32.8.2 Ruptury pochvy ... 369 // 33 Syndrom mrtvého plodu (Z. Hájek) ... 373 // 33.1 Příčiny nitroděložního úmrtí plodu ... 373 // 33.2 Diagnóza mrtvého plodu ... 374 // 33.3 Rizika syndromu mrtvého plodu ... 374 // 33.4 Diagnostický a terapeutický postup u ženy s mrtvým plodem ... 374 // 33.5 Vedení porodu s mrtvým plodem ... 375 // 33.6 Úmrtí jednoho plodu u vícečetného těhotenství ... 375. // 33.7 Vyšetření plodu a matky po porodu ... 375 // 33.8 Prevence nitroděložního úmrtí plodu ... 376 // 34 Kritické stavy u rodičky za porodu (A. Pařízek) ... 379 // 34.1 Porodnické příčiny kritických stavů ... 379 // 34.2 Anesteziologické příčiny
kritických stavů za porodu ... 379 // 34.3 Krvácení během těhotenství, při porodu a v šestinedělí ... 381 // 34.3.1 Příčiny velkého krvácení ... 381 // 34.3.2 Nejčastější příčiny krvácení před porodem ...,... 383 // 34.3.3 Nejčastější příčiny krvácení během porodu ... 384 // 34.3.4 Nejčastější příčiny krvácení po porodu ... 385 // 34.4 Preeklampsie ... 386 // 34.5 Eklampsie (božec) ... 388 // 34.6 HELLP syndrom ... 389 // 34.7 Embolické příhody v těhotenství ... 389 // 34.8 Předčasný porod ... 392 // 34.9 Intrauterinní smrt plodu ... 394 // 34.10 Srdeční zástava v těhotenství a za porodu... 395 // 35 Anestezie a analgezie u rizikových porodů (A. Parízek) ... 399 // 35.1 Porodnická anestezie ... 399 // 35.1.1 Celková anestezie ... 400 // 35.1.2 Neuroaxiální anestezie ... 401 // 35.2 Porodnická analgezie ... 401 // 35.3 Management rizikových/patologických porodů ... 403 // 35.3.1 Poloha koncem pánevním ... 403 // 35.3.2 Dvojčata a další vícečetná těhotenství ... 404 // 35.3.3 Předčasný porod ... 404 // 35.3.4 Preeklampsie a HELLP syndrom ’ ... 405 // 35.3.5 Diabetes mellitus ... 407 // 35.3.6 Srdeční choroby ... 408 // 35.3.7 Plicní onemocnění ... 408 // 35.3.8 Oční choroby ... 408 // 35.3.9 Neurologická onemocnění ... 408 // 35.3.10 Nikotinismus, akoholismus a jiné narkomanie ... 409 // 35.3.11 Indukovaný porod ... 409 // 35.3.12 Dystokia cervicocorporalis („protrahovaný porod“)
... 409 // 35.3.13 Porod mrtvého plodu a ukončení těhotenství ve 2. a 3. trimestru ... 409 // 35.3.14 Manuální lýza a vybavení placenty (lysis manualis placentae) ... 409 // 36 Epidemiologická data v perinatologii (P. Velebil) ... 411 // 36.1 Distribuce ... 411 // 36.1.1 Mortalita ... 411 // 36.1.2 Natalita ... 411 // 36.1.3 Morbidita ... 412 // 36.2 Epidemiologie v perinatologii ... 412 // 36.3 Determinanty ... 413 // 37 Perinatální péče - kvalita, audit, surveillance (Z. Štembera) ... 415 // 37.1 Perinatální audit ... 415 // 37.2 Perinatální surveillance ... 416 // 38 Cost benefit v perinatální medicíně (Z. Štembera) ... 419 // 38.1 Minimalizace nákladů (cost minimalization) ... 419 // 38.2 Analýza efektivity nákladů (cost effectivity) ... 419 // 38.3 Analýza hledání hranic (marginal analysis) ... 419 // 38.4 Analýza prospěšnosti vložených prostředků (cost utility) ... 420 // 38.5 Analýza nákladů proti užitku (cost/benefit analysis) ... 420 // 39 Systém perinatální péče v České republice (P. Velebil) ... 423 // 39.1 Historie formování systému perinatální péče ... 423 // 39.2 Vývoj po roce 1990 ... 423 // 40 Etické problémy rizikového a patologického těhotenství (P. Čepický) ... 429 // 40.1 Postup lege artis ... 429 // 40.2 Postup lege artis a názor rodičky ... 429 // 40.3 Ostatní právní normy ... 430 // 40.4 Výzkum v perinatologii ... 430 // 40.5 Obecná etická problematika ... 430 // 40.5.1 Pravidla obecné
lékařské etiky ... 430 // 40.5.2 Psychologie lékařské praxe ... 430 // 40.5.3 Specifické etické problémy v porodnictví ... 430 // Rejstřík... 433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC