Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2004
199 s. : il.

ISBN 80-247-0592-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, slovník, rejstřík
Bibliografie: s. 197
Příhody náhlé mozkové - rehabilitace - příručky
Rehabilitace léčebná - příhody náhlé mozkové - příručky
000091854
O tomto průvodci 11 // 1. Cévní mozková příhoda a rekonvalescence 13 // 1.1 Příčiny cévní mozkové příhody 13 // 1.2 Účinky cévní mozkové příhody 13 // 1.3 Co se děje s člověkem po cévní mozkové // příhodě? 15 // 1.4 Faktory ovlivňující zotavení 17 // 1.5 Zásady léčby 18 // 1.6 Plánování rehabilitačního programu 19 // .- 2. Správné polohování a raná péče 21 // 2.1 Úvod 21 // 2.2 Vliv polohy na svalový tonus 23 // 2.3 Přistupování k pacientovi a další smyslové vstupy 23 // , 3. Poloha na lůžku vleže a vsedě 27 // 3.1 Leh na zádech (supinovaná poloha) 27 // 3.2 Polohy vleže na boku 31 // 3.3 Leh na břiše (pronovaná poloha) 33 // 3.4 Posazování se na lůžku 34 // 3.5 Posazování se s nohama spuštěnýma z lůžka 36 // 4. Transfer z lůžka a sed na židli 37 // 4.1 Transfer z lůžka na židli 37 // 4.2 Transfer s pomocí 40 // 4.3 Transfer bez pomoci 41 // 4.4 Sed na židli s opěrkami pro ruce 41 // 4.5 Sed na židli bez opěrek pro ruce 42 // 4.6 Jak opravovat polohu v sedu 45 // 4.7 Jak se dostat zpět na lůžko 47 // 5. Provádění činností pohybového rozsahu (ROM) 49 // 5.1 Přínos činností pohybového rozsahu 49 // 5.2 Provádění činností pohybového rozsahu 49 // 6. Péče o rameno 51 // 6.1 Zdvižení paže s vnější rotací v lehu na zádech 51 // 6.2 Zdvižení paže s vnější rotací v lehu na boku 52 // 6.3 Skapulámí mobilizace 53 // 6.4 Samostatné cvičení pohybového rozsahu (self ROM: Zdvihání paže) 54 // 6.5 Další self ROM techniky pro paži 55 // 7. Péče o kyčel 57 // 7.1 Úvod 57 // 7.2 Rotace kyčelního pletence 58 // 7.3 Úplné natažení/ohnutí kyčle 58 // 7.4 Cvičení kolena 59 // 7.5 Aktivní vnitřní a vnější rotace kyčle 60 // 7.6 Addukcekyčle 61 // 7.7 Zvednutí do mostu (extenze kyčle) 62 // 7.8 Další cvičení kyčle 63 //
8. Z lehu do sedu 65 // 8.1 Rotace ramene přes pánev 65 // 8.2 Přetočení na nepostiženou stranu 67 // 8.3 Přetočení na postiženou stranu 68 // 8.4 Transfer z lehu do sedu 70 // 8.5 Opírání o postižený loket 73 // 9. Nácvik rovnováhy v sedu 75 // 9.1 Přenášení váhy z kyčle na kyčel 75 // 9.2 Přenášení váhy z kyčle na kyčel a prodloužení trupu 75 // 9.3 Přenášení váhy, kdy váhu nese postižená paže 76 // 9.4 Protektivní laterální natahování paže 77 // 9.5 Cvičení prováděná při posazování se o samotě 79 // 9.6 Přenášení váhy dozadu na obě paže 80 // 9.7 Přibližování od ramene k ruce 81 // 10. Nácvik vstávání 83 // 10.1 Procvičování pohybu pánve dopředu a dozadu 83 // 10.2 Vstávání a posazování se 84 // 10.3 Další cvičení pro vstávání 86 // 11. Poloha v sedu 91 // 11.1 Posazování se a správná poloha v sedu 91 // 11.2 Aktivity prováděné v poloze v sedu 92 // 11.3 Pohyby kyčle a laterální přenos váhy 96 // 12. Nácvik chůze 103 // 12.1 Cíl nácviku chůze 103 // 12.2 Udržení správné báze nesoucí váhu 107 // 12.3 Přenos váhy ve stoji 108 // 12.4 Nesení váhy na postižené noze (reedukace kolena) 110 // 12.5 Asistovaná chůze 112 // 12.6 Chůze do schodů a ze schodů 114 // 13. Intermediální (přechodné) polohy 117 // 13.1 Úvod 117 // 13.2 Leh na břiše (pronovaná poloha) 117 // 13.3 Klek s oporou o předloktí 118 // 13.4 Poloha lezení 119 // 13.5 Klek 121 // 13.6 Vzpřímený klek 122 // 13.7 Laterální přenos v kleku 124 // с 14. Specifické techniky pro funkční trénink 127 // 14.1 Zatížení nebo aproximace 127 // 14.2 Tapping 130 // 14.3 Manuální tlak 132 // 15. Posílení pohybů ruky 137 // 15.1 Úvod 137 // 15.2 Aktivity k získání jemných pohybů ruky 138 // 15.3 Ohýbání zápěstí dozadu 139 // 15.4 Ohýbání zápěstí dopředu 140 // 15.5 Zatížení konečků prstů 141 //
15.6 Zavírání a rozevírání prstů 141 // 15.7 Opozice palce 141 // 15.8 Posloupnost činností 142 // 16. Některé časté problémy, kterým je třeba se vyhnout 147 // 16.1 Flekční spasticita ruky 147 // 16.2 Subluxace ramene a bolestivé rameno 149 // 16.3 Spasticita nohy ’53 // 17. Podpora soběstačnosti při každodenních činnostech (aktivity denního // života) 155 // 17.1 Úvod 155 // 17.2 Svlékání 156 // 17.3 Umývání 156 // 17.4 Používání toalety 160 // 17.5 Samostatné oblékání 163 // 17.6 Jídlo a pití 168 // 17.7 Domácí práce 121 // 17.8 Udržování aktivity 173 // 17.9 Další pomůcky a doporučení při péči o sebe sama 175 // 18. Další obtíže spojené s cévní mozkovou příhodou 179 // 18.1 Úvod 179 // 18.2 Komunikační problémy 179 // 18.3 Faciální paréza 181 // 18.4 Senzorická a percepční ztráta 186 // 18.5 Sluchová porucha 188 // 18.6 Zraková porucha 188 // 18.7 Emocionální a sociální potíže 188 // 18.8 Integrovaný přístup k léčbě 189 // Slovník 191 // Literatura 197 // Rejstřík 199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC