Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Grada, 2007
182 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2001-2 (brož.)
Marketing
Bibliografie na s. 177-178, rejstřík
Reklama - příručky
000091971
O autorech ...9 // Předmluva ...11 // Předmluva k 2. vydání ...12 // 1. Co je reklama ...13 // Co je reklama ...14 // Marketingové a komerční komunikace, propagace a reklama ...15 // Pro a proti reklamě ...18 // Komunikační mix a marketingová strategie ...19 // Reklama a společnost ...24 // 2. Jak připravit reklamní kampaň ...27 // Krok za krokem ...28 // Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně ...29 // Čeho chceme dosáhnout - stanovení cílů ...29 // Kolik to bude stát — kalkulace rozpočtu ...31 // Volba médií ...33 // Tisková média ...34 // Televize ...36 // Rozhlas ...37 // Venkovní reklama ...38 // Internet ...39 // Struktura mediálního plánu ...39 // Na koho se obracíme — cílová skupina ...41 // Geografické a demografické znaky ...43 // Znaky z hlediska nákupního chování ...43 // Typologie na základě postojů ke značce ...44 // Psychografická analýza a její využití ...46 // Psychologická segmentace ...49 // „Specifické" cílové skupiny — děti jako zákazníci a spotřebitelé. 50 // Jak s cílovou skupinou komunikovat ...53 // 3. Jak vytvořit tu „správnou“ reklamu ...57 // Která reklama je ta „správná" ...58 // Obrazy, slova, barvy ...60 // Slova, slova, slova ...dávejme pozor na řeč ...61 // Výběr slov a délka vět ...61 // Technika vlastností ...61 // Používané typy písma ...62 // Používejme substantiva, ale nezapomínejme na slovesa ...63 // Jak důležité jsou barvy ...64 // Jak vytvořit reklamní poselství ...67 // Použít jazyk cílové skupiny ...67 // Jaké informace chceme sdělit ...67 // Zvolte správné argumenty ...68 // Jaká jména a názvy používat ...69 // Logo ...70 // Název, logo a corporate identity ...70 // Vztah loga a corporate designu ...71 // Požadavky na zpracování loga ...72 // A co emoce ...72 // Reklamní mýty a skutečnost ...75 // Jak dělat dobrou reklamu? ...78 //
4. Jak reklama působí - efektivní reklama ...81 // Předpoklady efektivní reklamy ...82 // Jaké jsou předpoklady efektivní reklamy ...83 // Co všechno měříme? ...85 // Co měříme při zjištování dopadu kampaně? ...87 // Líbivost reklamy (likes/dislikes) ...88 // Porozumění (comprehension) reklamě ...88 // Důvěryhodnost (credibility) reklamy ...88 // Efektivita a kreativita reklamy ...90 // Co a jak měřit aneb co výzkum může a kde jsou jeho hranice ...92 // Jaké nástroje a postupy pro měření efektivnosti reklamních // kampaní známe ...98 // Nástroje, které pomohou při přípravě kampaně ...99 // Ověření úěinnosti kampaně ...100 // 5. Jak si vybrat správnou agenturu ...109 // Co musíme vědět ...110 // Jak agenturu najít ...111 // Jak postupovat při výběru agentury ...111 // Doporučený postup AKA při výběru komunikační agentury ...112 // Desetibodový průvodce výběrovým řízením ...112 // Jak bych si vybral agenturu ...117 // 6. Nové trendy v marketingové komunikaci ...123 // Internetová komunikace aneb člověk on-line ...125 // Jak je to s využíváním internetu a internetové komunikace // v Česku? ...125 // Budeme tedy všichni žít on-line? ...126 // Kdy a jak využít principy gerilového marketingu ...128 // Event marketing — stále nové a stále silnější zážitky? ...130 // Product placement - nový přístup, nebo skrytá reklama? ...131 // Virový marketing — jak šířit zprávy „samošířením“? ...133 // 7. Slovo závěrem ...137 // Co tedy čeká reklamu? ...138 //
Přílohy ...139 // Příloha A Důležitá čísla ...140 // Počty reklamních agentur ...141 // Příloha Důležité informace ...142 // Právo a reklama ...142 // Přehled ukazatelů měření dopadu reklamních kampaní ...161 // Vzděláni v reklamě ...163 // Soutěže v oblasti reklamy ...164 // Příloha C Základní informace o asociacích komunikačních // a reklamních agentur a o Radě pro reklamu ...166 // AČRA-MK (www. acra-mk.cz) ...166 // AKA (www.aka.cz) ...167 // RPR (www.rpr.cz) ...168 // Příloha D Informace Mezinárodní obchodní komory ? liberalizaci // reklamních služeb ...169 // Mezinárodní obchodní komora ...169 // Příloha E Důležité adresy ...172 // Adresář asociaci a společností ...172 // Příloha F Seznam odborného tisku s marketingovou tematikou ...173 // Literatura ...177 // Rejstřík ...179
(OCoLC)190399320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC