Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
107 s. : il.

objednat
ISBN 80-7013-319-8 (brož.)
Obsahuje barevné fotografie, ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 106-107
Ošetřovatelství - rehabilitace - postižení tělesně - učebnice
Rehabilitace léčebná - postižení tělesně - učebnice
000091985
1 Úvod ...7 // 2 Vymezení pojmu ...9 // 2.1 Ošetřovatelství ...9 // 2.2 Rehabilitace ...9 // 3 Rehabilitační ošetřování a jeho uplatnění v praxi ...11 // 4 Vliv imobility a inaktivity na lidský organizmus ...12 // 5 Komplikace z imobility ...13 // 5.1 Sekundární změny z imobility ...13 // 5.2 Prevence komplikací a sekundárních změn ...14 // 6 Názvy pohybových prvků (pohybů v kloubech) ...15 // 7 Vybavení nemocničního pokoje ...16 // 8 Rehabilitační prostředky v sesterské praxi ...20 // 8.1 Polohování ...20 // 8.2 Pasivní pohyby ...22 // 8.3 Kondiční cvičení ...31 // 8.4 Aktivní cvičení ...31 // 8.5 Dechová cvičení ...32 // 8.6 Manuální pomoc při vykašlávání ...34 // 8.7 Relaxace ...37 // 8.8 Vertikalizace ...37 // 8.8.1 Vysoký podepřený sed ...37 // 8.8.2 Posazení na lůžku se spuštěnými bérci ...40 // 8.8.3 Nácvik stoje u lůžka ...41 // 8.8.4 Příprava a nácvik chůze ...43 // 8.8.5 Základní typy chůze ...43 // 8.9 Nácvik přesunů z vozíku ...45 // 8.10 Výcvik a výchova k soběstačnosti ...48 // 8.10.1 Kompenzační pomůcky ...49 // 8.10.2 Pomůcky pro přemísťování - přesuny a lokomoci ...49 // 8.10.3 Pomůcky pro osobni hygienu ...50 // 8.10.4 Pomůcky pro sebesycení ...50 // 8.10.5 Pomůcky pro oblékání ...50 // 9 Týmová spolupráce ...52 // 9.1 Příklad dělby práce fyzioterapeuta (ergoterapeuta) a zdravotní sestry ...53 // 10 Vyšetření psychických a pohybových schopností pacienta pro potřeby zdravotní sestry 54 // 10.1 Příklad testu ...54I // 11 Příklady rehabilitačního ošetřování a režimových opatření ...57 // 11.1 Rehabilitační a režimová opatření u pacientů s umělou náhradou kyčelního kloubu 57 // 11.1.1 Pokyny pro denní režim ...58 // 11.1.2 Řešení problémů soběstačnosti ...58 //
11.2 Rehabilitační ošetřování u pacientů s amputací končetin ...62 // 11.2.1 Amputace dolní končetiny ...62 // 11.2.2 Amputace horní končetiny ...68 // 11.3 Rehabilitační ošetřováni u neurologických onemocnění 68l // 11.4 Rehabilitační ošetřování u pacientů s hemiparézou ...70 // 11.4.1 Hlavní sesterské zásady koncepce péče o hemiparetiky .. 70 // 11.4.2 Důležité oblasti základní ošetřovatelské péče ...71 // 11.4.3 Nejčastější poruchy u hemiparézy ...71 // 11.4.4 Polohování ...71 // 11.4.5 Sepnutí rukou a manipulace s ochrnutou horní končetinou ...77 // 11.4.6 Mobilita na lůžku, přesuny ...79 // 11.4.7 Několik rad na závěr ...81 // 11.5 Rehabilitační ošetřování pacientů s míšní lézí ...84 // 11.5.1 Nejdůležitější informace ...85 // 11.5.2 Důležitá sesterská sledováni ...85 // 11.5.3 Péče o vyprazdňováni u pacientů s míšní lézí ...87 // 11.6 Rehabilitační ošetřování u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou ...88 // 11.7 Rehabilitační ošetřování u pacientů s parkinsonským syndromem ...90 // 11.7.1 Soběstačnost ...92 // 11.7.2 Úprava domácího prostředí a domácího režimu ...93 // 12 Příklad skupinové aktivizace u starých a dlouhodobě nemocných pacientů ...95 // 12.1 Skupinová léčba ...95 // 12.2 Muzikoterapie ...96 // 13 Příklady úprav a přesunů v koupelně ...98 // 14 Příklady variant polohování ...99 // 15 Pomůcky pro přesuny a asistence na schodech ...100 // 16 Na závěr několik rad pro vás ...102 // 17 Literatura ...106
(OCoLC)50243233
cnb000979877

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC