Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Praha : Maxdorf, c2008
292 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm

ISBN 978-80-7345-161-5 (brož.)
Jessenius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000092018
Sexuální násilí v kontextu historie lidstva -- Sexuální násilí na ženě a vývoj právního systému -- Znásilňování v časech vojenských konfliktů, revolucí a válek -- Kulturou ovlivněné použití sexuálního násilí -- Sexualita a násilí -- Právní aspekty sexuálního násilí -- Hmotněprávní problematika -- Medicínsko-právní problematika -- Úvahy de lege ferenda a rekodifikace trestního práva -- Vývoj mravnostní kriminality podle policejních poznatků a statistik -- Oběti sexuálního násilí -- Základní kriminologická a viktimologická fakta -- Oběti znásilnění -- Oběti sexuálního zneužívání -- Deviantní a nedeviantní pachatelé sexuálního násilí vůči ženám -- Nedeviantní sexuální agresoři -- Patologičtí sexuální agresoři -- Agresivní sadisté -- Sadisté -- Psychické následky traumatizace obětí sexuální agrese -- Viktimogenní faktory -- Vztah mezi obětí a pachatelem -- Následky znásilnění -- Závěr -- Sekundární viktimizace obětí při vyšetřování znásilněných a zneužívaných žen -- Rizikové skupiny žen -- Znásilnění zdravotně postižených -- Prostituce a sexuální agrese -- Specifika znásilnění gravidních žen -- Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání -- Úvod do problematiky -- Přehled základních drog a lékových skupin -- Časované znásilnění -- Vliv sedativ a anestetik na sexuální halucinace -- Mravnostní kriminalita
z pohledu Policie ČR -- Obecně k mravnostní kriminalitě -- Místo činu a typické stopy -- Typické vyšetřovací situace u mravnostní trestné činnosti -- Zvláštnosti předmětu vyšetřování -- Zvláštnosti podnětů vyšetřování -- Zvláštnosti počátečních úkonů -- Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizování vyšetřování -- Zvláštnosti následných úkonů -- Forenzní genetika -- Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence -- Sexuálně motivovaná trestná činnost páchaná na dětech -- Sexuální zneužívání dětí a jeho trestněprávní úprava v podmínkách České republiky -- Specifika úkonů s dětskou obětí trestného činu -- Doporučený postup lékaře při podezření na spáchání trestného činu na dítěti -- Specifické úkony s dětskou obětí trestné činnosti -- Role gynekologa při péči o oběti sexuální agrese -- Vyšetření znásilněné ženy -- Specifika při vyšetřování znásilnění a sexuálního zneužívání dětí a dospívajících -- z pohledu dětského gynekologa -- Léčba a další opatření při péči o oběť sexuální agrese -- Závěr -- Sexuální agrese z pohledu soudního lékaře -- Úvod do problematiky z pohledu soudního lékaře -- Prohlídka a vyšetření poškozené osoby lékařem (§ 114 tr. řádu) -- Zdravotnická dokumentace -- Prohlídka a vyšetření podezřelé osoby lékařem (§ 114 tr. řádu)
-- Lékařská posuzování při poškození zdraví v trestním řízení -- Odborné lékařské vyjádření -- Znalecký posudek -- Doporučený postup při vyšetřování oběti sexuální agrese -- Nové trendy a problematika posuzování sexuální agrese -- Sexuálně motivovaná vražda kazuistická sdělení -- Důležité kontakty

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC