Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : DemoArt, 2001
328 s. : il.

objednat
ISBN 80-902686-6-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapky, grafy, bibliografické citace, předmluvu
Politika regionální - Česko - Evropská unie - srovnávání - studie
Rozvoj regionální - Evropská unie - studie
000092646
Obsah // Předmluva ... 3 // Seznam tabulek 7 // Seznam obrázků ... II // ČÁST I: // Regionální vývoj v období transformace // I Úvod / Martin Hampl ...17 // 2 Geografie transformace v České republice: celkové zhodnocení / Martin Hampl ...27 // ČÁST II: // Obyvatelstvo a osídlení: tendence současného vývoje v evropském kontextu // 3 Demografické chováni populace České republiky v regionálním a evropském kontextu / Dagmar Bartoňová ...45 // 4 Demografické stárnutí v České republice / Dagmar Dzúrová ...75 // 5 Vývoj migrační mobility v devadesátých letech v České republice / Zdeněk Čermák ...87 // 6 Mezinárodní migrace v České republice v kontextu evropských integračních procesů / Dušan Drbohlav ...99 // 7 Proměny prostorové struktury Prahy v kontextu postkomunistické transformace / Luděk Sýkora ...127 // ČÁST III: // Regionální vývoj ekonomiky, institucionální struktury a evropská integrace // 8 Současné tendence vývoje regionální diferenciace ekonomiky v Evropě / Jiří Tomeš ...169 // 9 Rozšiřování Evropské unie a veřejné mínění: naděje pro Českou republiku? / Petr Dostál ... 191 // 6 Obsah // 10 Regionální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie: pokus o prvotní kvalitativní analýzu // Jiří Blažek ...211 // 11 Velké firmy a subjekty progresivního terciéru jako aktéři regionálního rozvoje v České republice / Jiří Blažek ...227 // 12 Formování lokálních mocenských elit se zvláštním zřetelem na úlohu starostů / Michal Illner ...251 // ČÁST IV: // Teorie regionálního vývoje: principy a/nebo problémy // 13 Úvodní diskuse: pluralita přístupů a (nevyjasněných) pojetí / Martin Hampl ...277 // 14 Širší teoretický rámec studia problematiky regionálního vývoje / Martin Hampl ...283 //
15 Současný stav a tendence změn regionálních nerovnoměrností: vybrané příklady / Martin Hampl ...297 // 16 Vývoj diferenciace geosocietálních a societálníeh systémů: obecné závěry / Martin Hampl ...313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC