Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Litvínov : Dialog, 2002
271 s. : il.

objednat
ISBN 80-85843-62-5 (váz.)
Obsahuje obrázky, mapky, tabulky, slovníčky pojmů, resumé
Bibliografie na s. 270-272
Genealogie občanská - příručky
000093593
Sám proti toku času aneb s genealogií ? vlastním kořenům // Obsah // Úvodem 7 // První část // Genealogie a její sesterské vědy a nauky Od kořenů rodopisu ? dnešku 10 // Před startovní čarou 13 // První vážnější setkání s odbornými termíny 13 // Rodopisné piktogramy 18 // Kdo je kdo? 19 // Rodina základní genealogickou jednotkou 20 // Kolik vlastně máme předků? 21 // Rodokmen 25 // Rozrod 26 // Soupeření s časem a o čas 28 // Velikonoční střed roku 29 // Jméno - základní znak lidské identity 30 // Opuštění rodné hroudy 32 // Víme, kolik nás vlastně bylo? 34 // Možná nevábné ohlédnutí za politicko-správním zřízením 35 // Mateřština nepostačí 38 // Než se pustíme do čtení 40 // Paleografie - možné slzavé údolí 41 // Vývoj novogotického písma v Čechách 41 // Vývoj novověkého humanistického písma v Čechách 42 // Jak to bylo se znalostí písma 43 // Mít tak štěsll na písaře 43 // Nepapírové nosiče informací 44 // Výpověď erbů 46 // Neškodná exkurze do dějin heraldiky 46 // Naučme se rozumět blasonování 48 // Po stisknutí spouště 51 // Počítač - optimální shromaždiště dat 52 // Mrtvý bod 53 // Diplomatika dotekem 53 // Druhá část 55 // ? utváření genealogického fondu 56 // Archivy - pokladnice informací 57 // Kde a jak začít 63 // Přidělením znaku proti chaosu 63 // Už dávno po zaznění startovní pistole 65 // Za poklady matrik za práh 20. století 66
// Dějepisné odbočení 67 // Matriky narození 70 // o\ o // ??? prou lOKU tUOU uncu .> »V // v ??.m // Matriky oddavek Matriky zemřelých Matriky badatelskou epizodou Cestou dalších archivních pramenů Chronologické repetitorium Genealogické diagramy V úloze kronikáře I rady mohou pomoci // 72 // 74 // 76 // 77 121 122 // 123 // 124 // Třetí část // Za horizontem neznalosti // Poznámky nikoliv na úplný závěr // Příklad vyhotovení přední strany kartotéčního listu // Příklad vyhotovení zadní strany kartotéčního listu // Příklad vyhotovení záznamového listu // Rekapitulace genealogických pramenů // Domácí a zahraniční archivy // Výběr významných knihoven // Příklad badatelského řádu // Přehled písma // Příklad postupu při čtení a překladu starých zápisů // Klasicky pojatý vývod z předků // Znázornění agnátního vývodu a pokrevenství po meči // Vývod ze šestnácti předků // Ukázky různého způsobu řazení příslušníků rodu // Rodokmen // Orientační rozrod rodiny // Ukázka netradičního zobrazování rodopisných údajů Ukázka lokalizační a migrační mapky Obrazová lokalizace působišť předků Praktické chronologické pomůcky a přehledy Česká metrologická soustava 15. a 16. století České míry a váhy v 17. století // Dolnorakouská soustava měr a vah z 2. poloviny 18. století České míry a váhy 18. a 19. století Platidla na našem území // Rozčlenění Čech,
Moravy a Slezska na kraje v letech 1751 až 1849 // Rozčlenění Čech a Moravy na kraje v letech 1949 až 1960 // Rozčlenění Čech a Moravy na kraje v letech 1960 až 1900 // Naše správní hierarchie katolické církve // Vybraní představitelé církve // Způsob zápisu římských číslic // Hlavní představitelé naší země od roku 1619 // Výběr německy psaných záhlaví úředních listin // Výběr heroldských figur // Grafické vyjádření některých heraldických tinktur // 126 // 127 // 127 // 128 // 129 // 130 // 131 136 // 140 // 141 146 // 148 // 149 // 150 // 153 // 154 156 158 160 162 // 163 // 164 // 169 // 170 // 172 // 173 176 // 179 // 180 180 181 182 183 // 183 // 184 186 190 // Sám proti toku času aneb s genealogií ? vlastním kořenům // Výběr křížů užívaných v heraldice // Latinsko-německo-český slovník mužských křestních jmen Latinsko-německo-český slovník ženských křestních jmen Slovník archaických či méně známých řemesel a zaměstnání Latinsko-český slovník řemesel a zaměstnání Německo-český slovník řemesel a zaměstnání Latinsko-německo-český slovník pojmů souvisejících s narozením Latinsko-německo-český slovník pojmů souvisejících s oddavky Latinsko-český slovník pojmů souvisejících s úmrtím a nemocemi Německo-český slovník pojmů souvisejících s úmrtím a nemocemi Latinsko-německo-český slovník příbuzenských, pokrevenských a souvisejících
vztahů // Latinsko-německo-český slovník vybraných genealogických zdrojů Latinské zkratky Německé zkratky České zkratky // Výběr latinského názvosloví z křesťanského kalendária Výběr německého názvosloví z křesťanského kalendária Česko-německo-latinský slovník názvosloví krajů Čech, Moravy a Slezska Resumé, summary, Zusammenfassung Prameny a výběr literatury // 191 // 193 // 195 // 197 // 205 // 223 // 231 // 233 // 234 240 // 245 // 248 // 250 // 258 // 261 // 262 // 266 // 267 // 268 270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC