Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:21x 
BK
5., nezm. vyd.
Praha : Informatorium, 1998
265 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-86073-36-X (brož.)
Bibliografie na s. 265
Mechanika technická - příklady řešené - sbírky - učebnice středošk.
000093664
Obsah // I ÚVOD... 9 // 1 Metody řešení poblémů mechaniky... 10 // 2 Základní fyzikální veličiny používané v mechanice... 11 // II STATIKA TUHÝCH TĚLES... 14 // 1 Silové soustavy... 14 // 1.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh... 14 // 1.2 Určení výslednice rovinné soustavy sil... 17 // 1.2.1 Síly působící na jedné nositelce (přímce)... 17 // 1.2.2 Dvě různoběžné síly... 18 // 1.2.3 Soustava sil s nositelkami procházejícími jedním bodem... 22 // 1.2.4 Soustava rovnoběžných sil... 25 // 1.2.5 Obecná rovinná soustava sil... 29 // 1.3 Určení momentu... 34 // 1.3.1 Moment síly... 34 // 1.3.2 Moment silové dvojice... 35 // 1.3.3 Moment soustavy sil... 35 // 1.4 Uvedení rovinné soustavy sil do rovnováhy... 36 // 1.4.1 Uvedení soustavy sil do rovnováhy jedinou silou... 36 // 1.4.2 Uvedení soustavy sil do rovnováhy silou procházející daným bodem // a dvojicí sil... 39 // 1.4.3 Zachování rovnováhy otočně uloženého tělesa... 42 // 1.5 Prostorová soustava sil... 44 // 1.5.1 Určení výslednice tří navzájem kolmých sil se společným působištěm . . 44 // 1.5.2 Určení výslednice soustavy rovnoběžných sil... 45 // 2 Vazby a vazbové síly... 45 // 2.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh... 45 // 2.2 Určení vazbových sil u nosníků na dvou podporách... 47 // 2.3 Určení vazbových sil u nosníků vetknutých... 56 // 3 Příhradové konstrukce... 61 // 3.1 Charakteristické
metody a způsoby řešení úloh... 61 // 3.2 Určení tvarové určitosti příhradových konstrukcí... 62 // 3.3 Určení sil v prutech metodou styčníkovou... 62 // 3.4 Určení sil v prutech metodou průsečnou... 71 // 4 Těžiště... 74 // 4.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh... 74 // 4.2 Určení polohy těžiště složených rovinných čar... 75 // 4.3 Určení polohy těžiště složených rovinných ploch... 83 // 4.4 Určení polohy těžiště složených těles... 92 // 4.5 Určení povrchu a objemu rotačních těles... 94 // 5 Statika mechanismů s pasivními odpory... 97 // 5.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh... 97 // 5.2 Statická analýza mechanismů se smykovým trením... 99 // 5.3 Statická analýza mechanismů s čepovým třením...103 // 5.4 Statická analýza mechanismů s vláknovým třením...106 // 5.5 Statická analýza mechanismů s valivými odpory...108 // 5.6 Statická analýza ozubených převodů...110 // 6 Mechanická práce...112 // 6.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...112 // 6.2 Určení velikosti mechanické práce síly stálé velikosti...113 // 6.3 Určení velikosti mechanické práce síly proměnné velikosti...115 // 7 Stabilita těles...117 // 7.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...117 // 7.2 Stabilita proti převržení...117 //
III KINEMATIKA...120 // 1 Přímočarý pohyb...120 // 1.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...120 // 1.2 Přímočarý pohyb rovnoměrný...120 // 1.3 Přímočarý pohyb nerovnoměrný...122 // 2 Rotační pohyb...123 // 2.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...123 // 2.2 Rotační pohyb rovnoměrný...124 // 2.3 Rotační pohyb nerovnoměrný...125 // 3 Složený pohyb...127 // 3.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...127 // 3.2 Pohyb složený ze dvou pohybů přímočarých...128 // 3.3 Šroubový pohyb...131 // 4 Kinematika mechanických převodů...132 // 4.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...132 // 4.2 Kinematická analýza nepřesných převodů (třecími koly a řemenových) . 133 // 4.3 Kinematická analýza přesných převodů (řetězových a ozubenými koly) . 135 // 5 Harmonický pohyb...137 // 5.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...137 // 5.2 Určení základních kinematických veličin jednoduchého harmonického // pohybu...138 // IV DYNAMIKA...141 // 1 Dynamika přímočarého a rotačního pohybu těles...141 // 1.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...141 // 1.2 Dynamika přímočarého pohybu...142 // 1.3 Dynamika rotačního pohybu...146 // 1.4 Řešení úloh dynamiky energetickou metodou...150 // 1.5 Příkon, výkon a účinnost...156 // 2 Kmitání těles...157 // 2.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...157 // 2.2 Určování charakteristických hodnot (parametrů) harmonického pohybu // kmitajících těles... 158 //
V NAUKA O PRUŽNOSTI A PEVNOSTI...160 // 1 Namáhání na tah, tlak a otlačení...160 // 1.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...160 // 1.2 Určování napětí a deformace při namáhání na tah (tlak)...162 // 1.3 Dimenzování strojních součástí namáhaných na tah (tlak)...165 // 1.4 Určení napětí vyvolaného změnou teploty (teplotním rozdílem) ... 167 // 1.5 Řešení úloh staticky neurčitých při namáhání na tah (tlak)...168 // 1.6 Namáhání na otlačení...170 // 2 Namáhání na smyk...174 // 2.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...174 // 2.2 Určení napětí při namáhání na smyk...174 // 2.3 Dimenzování strojních součástí namáhaných na smyk...176 // 2.4 Určení velikosti střižné síly při střihání materiálu...178 // 3 Namáhání na krut...178 // 3.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...178 // 3.2 Určení napětí a deformace při namáhání na krut...180 // 3.3 Dimenzování strojních součástí namáhaných na krut...182 // 4 Namáhání na ohyb...183 // 4.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...183 // 4.2 Určení velikosti kvadratických momentů průřezu a modulů průřezu // v ohybu...184 // 4.3 Určení průběhu posouvajících sil a ohybových momentů...187 // 4.4 Určení napětí při namáhání na ohyb...193 // 4.5 Dimenzování nosníků namáhaných na ohyb s ohledem na dovolené napětí 197 // 4.6 Určení průhybu nosníků na dvou podporách...201 //
4.7 Určení průhybu vetknutých nosníků...203 // 4.8 Dimenzování nosníků se zřetelem na dovolený průhyb...206 // 4.9 Nosníky stálého napětí...207 // 5 Složené namáhání...209 // 5.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...209 // 5.2 Určení napětí při šikmém ohybu...209 // 5.3 Určení velikosti napětí při kombinovaném namáhání na tah (tlak) a ohyb . 211 // 5.4 Určení velikosti napětí při kombinovaném namáhání na ohyb a krut . . 214 // 6 Namáhání na vzpěr...216 // 6.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...216 // 6.2 Kontrola průřezu strojních součástí namáhaných na vzpěr...218 // 7 Tvarová pevnost...220 // 7.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...220 // 7.2 Kontrola dimenzování strojních součástí s vruby...220 // 8 Cyklické namáhání...222 // 8.1 Charakteristické metody a způsoby řešení úloh...222 // 8.2 Kontrola dimenzování strojních součástí namáhaných cyklickým zatížením // Staticky neurčité konstrukce // Charakteristické metody a způsoby řešení úloh // Výpočet staticky neurčitých vazbových sil //
HYDROMECHANIKA // Hydrostatika // Charakteristické metody a způsoby řešení úloh // Hydrostatický tlak — Pascalova poučka // Hydrostatický vztlak // Určení velikosti tlakové síly na stěny nádoby // Kapalina v pohybující se nádobě // Hydrodynamika // Charakteristické metody a způsoby řešení úloh // Proudění kapalin v potrubí // Výtok kapalin z nádrže // TERMOMECHANIKA // Termomechanika plynů // Charakteristické metody a způsoby řešení úloh // Zjišťování charakteristických hodnot při základních vratných změnách // plynu // Izochorická změna stavu plynu // Izobarická změna stavu plynu // Izotermická změna stavu plynu // Adiabatická změna stavu plynu // Polytropická změna stavu plynu // Přenos tepla // Charakteristické metody a způsoby řešení úloh // Přenos tepla sáláním // Přenos tepla vedením // Přenos tepla prouděním // LITERATURA
(OCoLC)36603867
cnb000486684

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC