Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : Svoboda, 1980
365 s. ; 21 cm

objednat
Antická knihovna ; sv. 43
latina, antická starověká řečtina
Přeloženo z řečtiny a latiny
Obsahuje bibliografii na s. 347-356, bibliografické odkazy
000093711
OBSAH // 361 // OBSAH // ŘEČTÍ ATOMISTÉ (J. Netopilík) 7 // I. LEUKIPPOS 46 // 1. Život a učení 47 // 2. Zlomky 60 // „Veliké uspořádání světa“ 60 // „O rozumu“ 61 // II. DÉMOKRITOS 63 // 1. Život a spisy 65 // Život 65 // Předchůdci a vrstevnici 77 // Démokritos a Epikúros 79 // Spisy 81 // Sloh 83 // Staroveké spisy o Démokritovi 83 // Démokritova encyklopedičnost 84 // Vývoj Démokritových názorů 85 // 2. Učení o jsoucnu 85 // Atomy a prázdno 85 // Věčný pohyb a mechanika atomů 91 // Čas 95 // Popírání nepřetržitosti prostoru, času a pohybu 95 // Nutnost 97 // Boj materialismu a idealismu (Platón proti Démokritovi) 101 // 3. Učení o poznání 102 // Nesnadnost poznání pravdy 102 // Kritika údajů smyslového vnímání 103 // Rozum a myšlení 104 // Kritika sólistických názorů o poznání 106 // Poznávání je tělesný pochod 107 // Vymezení podstaty 110 // Pátrání po příčinách 110 // Obsah Démokritova spisu „O logice neboli pravidlo“ 111 Epikúrovská kritika Démokritových názorů o poznání 112 // 362 // OBSAH // 4. Matematika 113 // Kvantitativní principy všeho jsoucího 113 // Popírání nekonečné dělitelnosti 113 // Rozdíl mezi atomistickou a pýthagorovskou matematikou 116 // Rozdíl mezi atomistickým učením o hranici dělitelnosti a názory Platónovými a Xenokratovými 111 // К Aristotelově polemice s Démokritem 117 // Démokritova teorie mezních hodnot 119 // 5. Učení
o vesmíru 121 // Kosmogonie, kosmologie a kosmografie 121 // Nebeská tělesa 124 // Zemětřesení 130 // Nil 131 // Slanost moře 131 // Meteorologie 132 // Zeměpis 136 // 6. Fyzika 137 // Jsoucnost vlastností 137 // Tíže 137 // Teplo 138 // Světlo 139 // Zvuk 139 // Magnet 141 // Složená tělesa 142 // Oheň 143 // 7. Organická příroda 143 // Botanika 143 // Zoologie 144 // Genetika a embryológie 149 // Anatomie a fyziologie člověka 152 // Vznik živočichů 153 // 8. O duši 155 // Smrt 158 // Spánek a sen 161 // Doplňky к učení o duši 161 // Vjemy 162 // Zrak 164 // Sluch 171 // Hmat 172 // Čich a chuť 172 // OBSAH // 363 // 9. O bozích a náboženství 175 // 10. „Malé uspořádání světa“ 183 // Počátek díla 183 // Obsah díla 184 // Shody s „malým uspořádáním světa“ v Platónových dialozích 189 // Užití „malého uspořádání světa“ u Lucretia 190 // O původu řcěi 193 // O právu 197 // O původu řemesel a umění 197 // 11. Etika 198 // Základní zásady 198 // Mravní vědomí 203 // Povinnost a spravedlnost 204 // Tělo a duše 205 // Míra ve všem a soulad 206 // Nerozumnost 208 // Moudrost 209 // Mnohouěenost 210 // Síla a slabost slov 210 // Poměr к bližnímu 211 // Přátelství 213 // Rodinné vztahy 213 // Vztah к služebníkům 213 // Ženy 214 // Manželství a děti 214 // Stáří 215 // Jiné výroky etické 215 // 12. Politika 216 // Povinnost к obci a státu 216 // Zákony 219 // Kosmopolitismus 220
// Peníze 220 // Příroda a náhoda 221 // 13. Pedagogika 221 // Příroda a učení 221 // Výchova dětí 222 // 14. fteč 223 // Obdoba mezi světem a řečí 223 // Původ řeči 224 // 364 // OBSAH // Filologie 224 // Zvláštnosti jazyka a vyjadřování 225 // 15. Technika 227 // O divadelní malbě a perspektivě 227 // Stavitelství 228 // 16. Zemědělství 228 // 17. Lékařství 230 // 18. Pseudo-Démokritos 230 // Démokritovy hříčky 240 // Výmysl 241 // Podezřelé výroky 241 // Výroky neprávem připisované Démokritovi 244 // 19. Napodobení Démokrita 244- // Damoxenos, Soukojenci 244 // Stobaios (ze spisu pýthagorovce Hipparcha O dobré mysli) 245 // Démokritovy dopisy s Hippokratem 247 // lamblichův anonym 267 // III. DÉMOKRITOVA ŠKOLA 273 // Nessás 275 // Život 275 // Zlomky 275 // Métrodóros z Chiu 275 // Život a učení 275 // Zlomky 280 // „O přírodě“ 280 // „O Tróji“ 280 // „O Iónech“ 281 // Díogenés ze Smyrny 281 // Anaxarchos 282 // Život a učení 282 // Zlomky 288 // „O království“ 288 // Hekataios z Abdér 289 // Život a učení 289 // Zlomky 290 // „O Hyperboreích“ 290 // „O egyptské filozofii“ 291 // Gramatický spis 295 // Podvržený spis „O Židech“ („O Abrahámovi“) 295 // OBSAH // 365 // Apollodóros 296 // Nausifanés 297 // Život a učení 297 // Zlomky 299 // „Trojnožka“ 299 // Diotímos 302 // Bión z Abdér 302 // Bólos 303 // Poznámky 304 // Seznam osobních jmen 335
// Seznam zlomků neobsazených v základních sbírkách 344 // Přehled pramenů 347 // Přehled použitých překladů 355 // Ediční poznámka 357
(OCoLC)42166164
cnb000142609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC