Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2005
193 s. : mapy

ISBN 80-7277-275-9 (váz.)
Stručná historie států ; sv. 32
Bibliografie na s. [195]-196
Sasko (Německo) - dějiny - pojednání
000093807
Obsah // Předmluva 8 Úvod: K pojmu Sasko 11 Pravěké dějiny, Germáni, Slované 14 Míšeňsko a jeho politický vývoj v letech 932-1046 18 Christianizace a sociální vývoj v 10.-11. století 21 Wettinské Míšeňsko a jeho konkurenti 24 Úsilí Wettinů o dynastickou vládu 27 Sociální a hospodářský vývoj ve 12.-14. století 30 Středověká kolonizace 30 Města 32 Šlechta 34 Těžba surovin 35 Stát, církev a kultura v saském středověku 37 Wettinská teritoria a jejich správa 37 Církev 38 // Umění, kultura a vzdělanost 40 Na cestě k říšskému kurfiřtství. Lipské dělení (1485) Vztahy s Lucemburky a územní vývoj 43 Husitské války a zisk kurfiřtství 44 Politický vývoj druhé poloviny 15. století 45 Sasko kolébkou reformace 49 Reformace v Míšeňsku 53 Ve víru říšské politiky a šmalkaldské války 57 Spojenectví s císařem 57 V opozici proti císaři 59 Sasko na cestě k zeměpanské vládě 62 Stavovství a centralizace 62 Právo a kodifikace 64 Ekonomický a sociální vývoj na prahu novověku 67 Těžba a finance 67 Města a obchod 69 // Populační růst a ekonomický vývoj venkova 71 Šlechta 72 // Období vnitroříšských rozporů mezi šmalkaldskou a třicetiletou válkou (1547-1618) 74 // Třicetiletá válka 77 // Kulturní vývoj mezi reformací a třicetiletou válkou 81 Vzdělanost 82 Umění a kultura 83 Období stavovského vlivu a habsburské orientace (1650-94) 86 August Silný, polská koruna a severní
válka 89 Personální unie s Polskem a Litvou 89 Kurfiřt a stavy 91 Války se Švédském 93 Ústup z mocenských pozic (1733-91) 96 Konflikt v Polsku a slezské války 96 Absolutistické tendence a sedmiletá válka 97 „Rétablissement" 99 Hlavní rysy ekonomického vývoje v období 1650-1800 Překonávání důsledků třicetileté války 101 Zemědělství, domácká výroba, manufaktury 102 Sociální vývoj 105 Osvícenství: Sasko centrem německé kultury 106 Pietismus a osvícenství 106 Výtvarná umění a hudba 108 Napoleonské války a Saské království 110 Období francouzských válek 110 Vídeňský kongres a územní ztráty 114 Saské revoluce 117 // Restaurace, revoluce 1830 a reformy 117 Jaro národů a květnové povstání 120 Beustova éra a sjednocení Německa 123 V Německém císařství (1871-1918) 127 Industrializace, modernizace a nové sociální jevy 131 Průmyslová revoluce 131 Zemědělství 135 Změny v sociální struktuře 136 Kulturní vývoj „dlouhého" 19. století 140 Hlavní vývojové rysy 140 Drážďany a Lipsko 141 Kultura a vzdělanost pod vlivem moderních sociálních jevů 143 // Konec Saského království a výmarská republika (1914-KK) 147 // První světová válka a tzv. listopadová revoluce Sociální a politické rozpory 148 První léta nacismu 151 // Hospodářský vývoj mezi světovými válkami 153 Druhá světová válka 155 V sovětské okupační zóně (1945-49) 158 Tri okresy v NDR 161 // Obnova země
a základní rysy jejího vývoje v SRN (1989-2004) 164 Kulturní vývoj ve 20. století 169 Výhled 173 // Česko-saské vztahy 174 Encyklopedické heslo 185 Míšeňská markrabata a saští vévodové, kurfiřti a králové 192 Výběrová konkordance místních jmen 194 Základní literatura 195 Důležité informace pro turisty 197 Seznam použitých zkratek 198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC