Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992
261 s. : il. ; 29 cm

ISBN 80-7080-154-9 (brož.)
Určeno pro posluchače 1. ročníku VŠCHT v Praze
000093812
Rekat.
OBSAH // 1. ZÁKLADY MATEMATICKÍ ANALÝZY // 11. Podmnožiny reálných čísel. Zobrazení ... 5 // 12. Základní vlastnosti funkcí jedné proměnné ... 7 // 13. Limita funkce a posloupnosti ... 12 // 14. Spojitost funkce ... 16 // 2. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÍ PROMĚNNÍ // 21. Derivace funkce ... 18 // 22. Diferenciál funkce ... 24 // 23. Věty o střední hodnotě... 27 // 24. LHospitalovo pravidlo... 29 // 25. Taylorova formule ... 33 // 26. Průběh funkce ... 35 // 27. Parametrické rovnice křivek v K2 , 42 // 3. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÍ PROMĚNNÍ // 31. Primitivní funkce ... 47 // 32. Určitý integrál ... 54 // 33« Nevlastní Integrál ... 56 // 34. Aplikace určitého integrálu ... 58 // 4. NEKONEČNÍ ŘADY // 41. Číselné řady... 66 // 42. Funkční řady... 71 // 5. LINEÁRNÍ ALGEBRA // 51. Lineární prostor . ... ... 76 // 52. Matice... 82 // 53. Determinanty... 86 // 54. Inverzní matice. Maticové rovnice ... 88 // 55* Soustavy lineárních rovnic ... 91 // 56. Lineární zobrazení. Vlastní čísla matic ... 98 // 57. Skalární a vektorový součin ...101 // 58. Geometrické aplikace vektorů ...103 // 6. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH // 61. Geometrie v Rn ...107 // 62. Funkce a zobrazení v Rn...109 // 63. Derivace funkcí více proměnných ... 113 // 64. Diferencovatelné funkce ... 122 // 65. Gradient, divergence, rotace ... 125 // 66. Taylorova formule ...127 // 67. Extrémy funkcí více proměnných...129
// 68. Funkce dané implicitně...133 // 7. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH // 71. Křivky... 143 // 72. Křivkový integrál skalárního pole ...144 // 73. Křivkový integrál vektorového pole...146 // 74. Dvojný intrgrál ... // 75. Trojný integrál ... 63 // 8. OBYČEJNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE // 81. Základní pojmy // 82. Separace proměnných. Snížení řádu ... 170 //83. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu // 84. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů. // 85- Autonomní homogenní soustavy lineárních diferenciálních rovnic // ZÁKLADNÍ NUMERICKÍ METODY // 91. Numerické řešení rovnic o jedné neznámé // 92. Numerické řešení soustav lineárních rovnic // 93. Numerické řešení soustav nelineárních rovnic // 94. Metoda nejmenŠích čtverců// 95. Numerická integrace // 96. Numerické řešení diferenciálních rovnic a Jejich soustav (počáteční úloha) . // VÝSLEDKY // Základy matematické analýzy // Diferenciální počet funkcí jedné proměnné // Integrální počet funkcí Jedné proměnné // Nekonečné řady // Lineární algebra // Diferenciální počet funkcí více proměnných // Integrální počet funkcí více proměnných // Obyčejné diferenciální rovnice // Základní numerické metody
(OCoLC)39602600
cnb000075613

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC