Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1996
74 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7196-055-1 (brož.)
ISBN 978-80-7196-055-3 (dotisk ; brož.)
Učebnice pro střední školy
Dotisk 1. vydání 2008
000093836
1 SOUŘADNICE 5 // 1.1 Souřadnice v rovině 5 // 1.2 Souřadnice v prostoru 6 // 1.3 Vzdálenost bodů 7 // 1.4 Střed úsečky 8 // 2 VEKTORY 10 // 2.1 Orientované úsečky Ю // 2.2 Co je vektor 10 // 2.3 Sčítání vektorů 12 // 2.4 Násobení vektoru číslem 13 // 2.5 Posunutí soustavy souřadnic 16 // 2.6 Skalární součin vektorů, velikost vektoru 17 // 2.7 Otočení kartézské soustavy souřadnic 21 // 2.8 Pravotočivá a levotočivá báze 22 // 2.9 Vektorový součin a smíšený součin 22 // 3 GEOMETRIE V ROVINĚ 24 // 3.1 Parametrické vyjádření přímky 24 // 3.2 Vzájemná poloha přímek daných parametrickými rovnicemi . 26 // 3.3 Obecná rovnice přímky 28 // 3.4 Řešení úloh v rovině 30 // 3.5 Směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky 33 // 4 GEOMETRIE V PROSTORU 35 // 4.1 Parametrické vyjádření přímky 35 // 4.2 Paramatrické vyjádření roviny 36 // 4.3 Obecná rovnice roviny 38 // 4.4 Polohové úlohy v prostoru 39 // 4.5 Metrické úlohy 43 // 5 KUŽELOSEČKY A KULOVÁ PLOCHA 47 // 5.1 Kružnice 47 // 5.2 Kružnice a přímka 48 // 5.3 Elipsa 51 // 5.4 Druhá definice elipsy 53 // 5.5 Parabola 54 // 5.6 Hyperbola 58 // 5.7 Kulová plocha 60 // VÝSLEDKY ÚLOH 63 // STRUČNÝ PŘEHLED POUŽITÉ SYMBOLIKY 74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC