Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:30x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2003
460 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7200-587-1 (váz.)
ruština
000093841
ČÁST PRVNÍ: Reálné funkce jedné reálné proměnné // § 1. Reálná čísla ...9 // §2. Limita posloupnosti ...14 // § 3. Pojem funkce ...26 // § 4. Grafické znázornění funkce ...32 // § 5. Limita funkce ...42 // § 6. Používání symbolu O ...62 // § 7. Spojitost funkce ...65 // § 8. Inverzní funkce. Funkce zadané parametricky ...74 // § 9. Stejnoměrná spojitost funkce ...77 // §10. Funkcionální rovnice ...79 // § 1. Derivace funkce ...81 // § 2. Derivace inverzní funkce. Derivace funkce zadané parametricky. Derivace implicitní funkce . . 96 // § 3. Geometrický význam derivace ...98 // § 4. Diferenciál funkce ...101 // §5. Derivace a diferenciály vyšších řádů ...104 // § 6. Rolleova, Lagrangeova a Cauchyova věta ...112 // §7. Monotónní funkce. Nerovnosti ...117 // §8. Konvexní a konkávni funkce. Infiexní body ...120 // § 9. Výpočet limit pomocí 1’Hospitalova pravidla ...122 // § 10. Taylorova věta ...126 // §11. Extrémy funkce. Maximální a minimální hodnoty funkce ...130 // § 12. Vyšetřování průběhu funkce ...134 // § 13. Úlohy na maximum a minimum funkce ...137 // § 14. Dotyky křivek. Oskulační kružnice (kružnice křivosti). Evoluta ...140 // § 15. Přibližné řešení rovnic ...141 // § 1. Nejjednodušší neurčité integrály ...143 // § 2. Integrování racionálních lomených funkcí ...153 // § 3. Integrování funkcí s odmocninami ...157 // § 4. Integrování goniometrických funkcí ...161 //
§ 5. Integrování transcendentních funkcí ...167 // § 6. Další příklady integrování funkcí ...169 // §1. Definice určitého integrálu ...172 // § 2. Výpočet určitého integrálu pomocí primitivní funkce ...175 // § 3. Věty o střední hodnotě ...184 // § 4. Nevlastní integrál ...187 // § 5. Výpočet obsahu rovinných ploch ...193 // § 6. Výpočet délky rovinných křivek ...196 // § 7. Výpočet objemu těles ...198 // § 8. Výpočet povrchu rotačních ploch ...200 // § 9. Výpočet momentů. Souřadnice těžiště ...201 // § 10. Úlohy z mechaniky a fyziky ...203 // §11. Přibližné metody výpočtu určitých integrálů ...204 // KAPITOLA V -Řady // § 1. Číselné řady. Kritéria konvergence řad s konstantním znaménkem ...206 // § 2. Kritéria konvergence řad s obecnými členy ...217 // § 3. Operace s řadami ...222 // § 4. Řady funkcí ...224 // § 5. Mocninné řady ...234 // § 6. Fourierovy řady ...244 // § 7. Výpočet součtu řady ...248 // § 8. Výpočet určitých integrálů pomocí součtu řady ...251 // § 9. Nekonečné součiny ...253 // § 10. Stirlingův vzorec ...259 // §11. Aproximace spojitých funkcí pomocí polynomů ...259 // § 1. Limita a spojitost funkce ...262 // § 2. Parciální derivace. Diferenciál funkce ...268 // § 3. Derivování implicitních funkcí ...279 //
§ 4. Záměna proměnných ...286 // § 5. Geometrické aplikace ...295 // § 6. Taylorův vzorec ...299 // § 7. Extrémy funkcí více proměnných ...302 // § 1. Určité integrály závislé na parametru ...308 // §2. Neurčité integrály závislé na parametru. Stejnoměrná konvergence integrálů ...312 // § 3. Derivace a integrování nevlastních integrálů závislých na parametru ...317 // § 4. Eulerovy integrály ...323 // § 5. Integrální Fourierův rozvoj ...326 // § 1. Dvojné integrály ...328 // § 2. Výpočet obsahů rovinných ploch ...335 // § 3. Výpočet objemů těles ...337 // § 4. Výpočet obsahů prostorových ploch ...339 // §5. Použití dvojných integrálů v mechanice ...341 // § 6. Trojné integrály ...343 // § 7. Výpočet objemu pomocí trojných integrálů ...346 // § 8. Použití trojných integrálů v mechanice ...349 // § 9. Nevlastní dvojné a trojné integrály ...353 // § 10. Vícerozměrné integrály ...357 // §11. Křivkové integrály ...360 // § 12. Greenovavěta ...368 // § 13. Využití křivkových integrálů ve fyzice ...371 // § 14. Plošné integrály ...374 // § 15. Stokesova věta ...377 // §16. Gaussova-Ostrogradského věta ...379 // §17. Základy vektorové analýzy a teorie pole ...383 // Výsledky Část první . . Část druhá ..

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC