Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2004
248 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0585-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, přílohy, autorovu biografii a fotografii
Bibliografie: s. 247-248
Jakost - řízení - zdravotnictví - pojednání
Zdravotnictví - jakost - řízení - pojednání
000093865
Seznam zkratek 11 // Předmluva 13 // I. oddíl ÚVOD DO MANAGEMENTU A ŘÍZENÍ KVALITY 19 // 1. Management 21 // 1.1 Historie a teorie managementu 21 // 1.2 Manažeři a vlivy prostředí 23 // 1.3 Manažerská etika a etické standardy 25 // 1.4 Strategické plánování 26 // 2 Úvod do jakosti 27 // 2.1 Co je to kvalita (jakost)? 27 // 2.2 Kvalita služby 30 // 2.3 Základní pojmy řízení kvality zdravotnických služeb 32 // 2.4 Kvalita ve zdravotnictví 34 // 2.5 Metody a nástroje pro řízení a plánování kvality 36 // 2.5.1 Vývojový - postupový diagram 37 // 2.5.2 Diagram příčin a následku (Ishikawův diagram, // diagram rybí kosti) 37 // 2.5.3 Formuláře a tabulky pro sběr údajů 38 // 2.5.4 Paretův diagram 38 // 2.5.5 Histogram 39 // 2.5.6 Bodový diagram 39 // 2.5.7 Regulační diagram 40 // 2.6 Zlepšování jakosti 40 // 2.6.1 PDCA 40 // 3 Systémy řízení a zajišťování kvality 43 // 3.1 Joint Commission on Accrediation of Haelthcare // Organizations (JCAHO) 43 // 3.2 Spojená akreditační komise (SAK) 44 // 3.3 ISO 45 // 3.4 Malcolm Baldrige 45 // 3.5 Total Quality Management (TQM) 45 // 3.6 European Foundation for Quality Management (EFQM) 46 // 4 Procesy a procesní přístup 47 // 5 Normy řady ISO 9000:2000 51 // 5.1 Osm zásad managementu kvality 51 // 5.2 Struktura norem řady ISO 9000:2000 52 // 5.3 Procesní přístup v ISO řady 9000:2000 53 // 5.4 Jednotlivé kapitoly normy ISO 9001:2000 54 // 5.5 Modifikace ISO 9001:2000 pro zdravotnictví 54 // 5.6 Stručný obsah jednotlivých kapitol normy // ISO 9001:2000 55 // 5.6.1 Kapitola 3: Termíny a definice 55 // 5.6.2 Kapitola 4: Systém managementu jakosti 56 // 5.6.3 Kapitola 4.2: Požadavky na dokumentaci 56 // 5.6.4 Kapitola 5: Odpovědnost vedení organizace 59 // 5.6.5 Kapitola 6: Management zdrojů 62 // 5.6.6 Kapitola 7: Realizace výrobku/služby 65 // 5.6.7 Kapitola 8: Měření, analýza a zlepšování 68 //
II. oddíl PROJEKT ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY 79 // 1 Stav nemocnice v roce 2001 83 // 1.1 Hledáme lidi! 84 // 1.2 Kdo je manažer kvality? 85 // 1.3 Rada pro řízení 87 // 1.4 Kdo nám pomůže se zaváděním pořádku? 89 // 2 Projekt Politika jakosti MN 91 // 2.1 Harmonogram projektu 91 // 2.2 Rozpočet projektu 93 // 2.3 Vstupní analýza systému řízení 95 // 2.4 A zase hledáme lidi! 97 // 2.5 Identifikace procesů v MN 98 // Jak vůbec funguje nemocnice 98 // Naše definice procesu 99 // Kdo hledá, najde! 99 // 2.6 Práce v týmech 101 // Jak pracovat v týmu? 102 // Jak má podle mého názoru a praktické zkušenosti // vypadat správný tým? 105 // Školíme týmy! 106 // Jak svolat tým? První setkání 108 // Jak často se má tým scházet? 109 // 2.7 Popisujeme procesy! 109 // 2.7.1 Tým řízení 110 // 2.7.2 Tým léčebný a ošetřovatelský 125 // 2.8 Provázání procesů - květnové setkání 133 // Co bylo výstupem z tohoto setkání? 133 // Sladká odměna 134 // 2.9 Prezentujeme naší práci 136 // 2.10 Řízení lidských zdrojů 137 // 2.10.1 Systemizace pracovních míst 137 // 2.10.2 Náplně činnosti 139 // 2.11 Řízení dokumentů 140 // 2.11.1 Vlastní příručka jakosti 140 // 2.12 Školíme MN 143 // 2.13 Funguje systém v praxi? Interní audity 145 // 3 Audit 147 // 3.1 Výběr firmy 147 // 3.2 Předaudit 148 // 3.3 Certifikační audit 151 // 3.4 Neshody 155 // 3.5 Předání certifikátu, setkání v divadle 156 // 4 Jedeme dál - nekonečný příběh 161 // 5 Dozorový audit 163 // III. oddíl CO DÁL? 165 // Jak toho dosáhnout? 168 // IV. oddíl ZÁVĚR 171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC