Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. v této úpravě 1.
Praha : Euromedia Group, 2000
527 s.,[32] fot. : il.

objednat
ISBN 80-242-0403-7 (váz.)
Řecko starověké - dějiny a kultura - pojednání
000093918
OBSAH // ÚVODEM /9/ // I. ŘECKO PŘEDHISTORIE A MÝTŮ // 1. Nejstarší Hellada / 15 / // Hlavní město Athény. Čtyři tisíciletí: země a lid. „Báječný egejský svět.“ Stará a nová vlast Reků. Dějiny Evropy začínají na Krétě? Hrady a poklady achajských králů. Dórská invaze // 2. Věk bohů a hrdinů / 44 / // Vysoký sněžný Olymp. Král Oidipús a „Sedm proti Thébám.“ Héraklových dvanáct prací. Perseus a lásón: hrdinové dalekých cest. Athény od Kekro-pa po Thésea. Trojská válka a Odysseova odysea. „Zahynuli všichni, kdo nejlepší rekové byli!“ // 3. Básníci, kopáči, dějepisci / 80 / // Poezie a historie. Schlicmann objevuje Tróju. Krétský labyrint: Evans a Ventris. Cesty archeologie. Řekové o své minulosti. Dnešní stav bádání. Kniha dějin takřka bez bílých stránek // II. ARCHAICKÉ ŘECKO // 4. Dórove, Iónové, Aiolové /115/ // Dlouhá staletí temna. Zformování řeckých kmenů. Hospodářské zřízení, svobodní a otroci. Velká kolonizace. „Válka je včcí mužů...“ Mosty ? dorozumění: Olympie a Delfy. Panhellénismus // 5. Stály a zákony /151 / // Polis, řecký ministát. Aristotelés: 158 různých ústav v Řecku. Tyranie jako pokroková forma vlády. Spartské společenství rovných. Athénská cesta. Variace na politické téma. „Rekové jsou lidé svobodní...“ // 6. Raná řecká kultura /187 / // Homér a „homérská otázka“. Ztracení a zachránční básníci.
„Hudba a zpěv ducha všech blaží.“ Umění rozkvetlé na vázách. Sochy z mramoru, sochy z bronzu. Stavitelé chrámů: dórský, iónský a korinthský řád. Mudrci a vědci // III. KLASICKÉ ŘECKO // 7. Řecko-perské války / 237 / // Svět kolem Hellady. Perská expanze a řecký boj za svobodu. Bitva u Ma-rathónu. Král Leónidás a hrdinové od Thermopyl. Milníky dějin: Salamis, Plataje, Mykalé. Vítězství na západě: Himera. Jak lze porazit obra? // 8. Zlatý věk Athén a zbraně Sparty / 270 / // Řekové po vítězství: partneři a soupeři. Periklovy Athény. Sparta po zemětřesení. Bratrovražedná peloponnéská válka. Kritiás a teror pod Akropolí. Pád hegemonů. Théby a Syrakúsy na výsluní slávy // 9. Umění klasické doby /310/ // „Jaká doba, taková architektura.“ Stavby po Parthenónu, Feidiás a giganti mezi sochaři. Malby, po kterých zbyl jen odlesk. Zrození divadla; attická tragédie a komedie. Básníci, spisovatelé, řečníci. Mlčely mezi zbraněmi Múzy? // 10. Věda, technika, civilizace / 363 / // Filozofie jako pokladnice všeho vědění. Materialismus: Démokritovy atomy. Sókratés, Platón a fronta idealismu. Spory kolem sofistů. Příroda a člověk: Základy vědeckého lékařství. Exaktní vědy a technika. Řecký způsob života // IV. ŘECKO A HELLÉNISTICKÝ SVĚT // 11. Alexandr Veliký a diadochové /411/ // Vzestup Makedonie. Bitva u Chairóneie: podmanění nebo sjednocení Reků? Alexandras
dobývá svět. Modlitba v Opidu a smrt v Babylóně. Rozpad veleříše. Ptolemaiovci, Seleukovci,, Antigonovci. Nenapsaná Aischy-lova tragédie // 12. Helle’nislickd kultura / 454 / // Hranice hellénismu. „Nejuniverzálnější hlava mezi filozofy.“ Epikurova zahrada a Diogenův sud. Eukleidés, Archimedes a jejich druhové. Pozdní poezie a nová komedie. Výtvarné umění: opět jen nejstručnější přehled. Odkaz příštím věkům // 13. Konec antického Řecka / 497 / // Nad obzor se vynořuje Řím. „Pyrrhovo vítězství.“ Spartští králové dělají revoluci. Spolky států a státy tyranů. Krize bez východiska. Ztracená bitva u Korinthu roku 146 př. n. 1. Řím pánem Hellady // ZAVEREM /526/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC