Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
319 s. : fotogr.

objednat
ISBN 80-7192-222-6 (váz.)
Slovník pojmů s. 311-315
Rejstř.
Zkratky názvů řádů a kongregací s. 317-318
Bibliogr. s. 319
Řády řeholní - Česká republika - pojednání
000093921
OBSAH // Předmluva ...11 // MUŽSKÉ ŘEHOLNÍ INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA // Suverénní řády: Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty - maltézští rytíři ...15 // Řády řeholních kanovníků: Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou - křižovníci ...20 // Řád řeholních kanovníků sv. Augustina - augustiniáni kanovníci ... 23 // Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě - němečtí rytíři ...27 // Řád premonstrátů ...30 // Mnišské řády: Řád sv. Benedikta ...35 // Řád cisterciáků ...40 // Mendikantské řády: Hospitálský řád sv. Jana z Boha - milosrdní bratři ...44 // Řád sv. Augustina - augustiniáni ...47 // Řád bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské - karmelitáni ...52 // Řád bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - bosí karmelitáni ...56 // Řád bratří kazatelů - dominikáni ...59 // Řád menších bratří - františkáni ...63 // Řád minoritů ...67 // Řád menších bratří kapucínů ...71 // Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly - pauláni ...75 // Řád služebníků Mariiných - servité ...79 // Řády řeholních kleriků: Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité ...83 // Klerické kongregace papežského práva: Kongregace sv. Františka Saleského - salesiáni Dona Boska ...87 // Kongregace knězi mariánů Neposkvrněného početí blahoslavené Panny Marie - mariáni ...90 // Kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné - obláti ...93 // 7 // Kongregace misionářů synů Neposkvrněného Srdce blahoslavené Panny Marie - klaretini ...96 // Kongregace misionářů Matky Boží z La Saletty - saletini ...98 // Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristé ...101 // Společnost Božského Spasitele - salvatoriáni ...104 // Klerické kongregace diecézního práva: Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti - petrini ...108 //
Kongregace bratří těšitelů z Getseman ...111 // ŽENSKÉ ŘEHOLNÍ INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA // Řády autonomní: // Chudé sestry sv. Kláry - klarisky ...117 // Řád klarisek - kapucínek ...120 // Mnišky Kazatelského řádu - klauzurové dominikánky ...124 // Řád sv. Alžběty - alžbětinky ...127 // Řád sester cisterciaček ...131 // Řád sester blahoslavené Panny Marie Karmelské - karmelitky ... 135 // Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel - bosé karmelitky ...139 // Řád Navštívení Panny Marie - vizitantky ...143 // Instituty centralizované: Česká kongregace sester dominikánek ...147 // Fraternita Malých sester Ježíšových ...151 // Institut blahoslavené Panny Marie - anglické panny ...155 // Institut sester Panny Marie Karmelské ...158 // Institut zbožné společnosti Dcer sv. Pavla - paulínky ...162 // Kongregace Dcer Božské Lásky ...166 // Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele ...170 // Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice - salesiánky Dona Boská ...173 // Kongregace Chudých školských sester naší Paní ...177 // Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - boromejky ...181 // Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě ... 185 // Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny ...189 // Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže ...193 // Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence z Paula - vincentk ... 197 // Kongregace Misijních sester Služebnic Ducha svátého - misijní sestry ...200 // Kongregace Nejsvětější Svátosti Otce Agut ...204 // Kongregace sester sv. Alžběty ...206 // Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje ...209 // Kongregace sester sv. Hedviky ...213 // Kongregace sester sv. Františka od blahoslavené Panny Marie ustavičné pomoci ...216 // Kongregace sester III. řádu sv. Františka // pod ochranou sv. Rafaela archanděla ...220 //
Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše ...223 // Kongregace sester karmelitek sv. Terezie - florentinské karmelitky ...226 // Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství ...229 // Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti ...233 // Kongregace Sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka ...237 // Kongregace sester Panny Marie Milosrdné Dobrého Pastýře - sestry Dobrého Pastýře ...241 // Kongregace sester premonstrátek ...243 // Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté - služebnice Panny Marie ...247 // Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova ...250 // Kongregace Služebnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ...254 // Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka ...257 // Kongregace Školských sester sv. Františka ...261 // Kongregace Školských sester de Notre Dame ...265 // Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské ...269 // Misionářky lásky - sestry Matky Terezy ...272 // Řeholní institut rozjímavých sester sv. Dominika ...275 // Římská unie Řádu sv. Voršily - voršilky ...279 // Sestry Apoštolátu III. řádu sv. Františka ...283 // Sestry sv. Josefa z Chambéry ...286 // Společnost sester Ježíšových ...289 // Sekulární instituty: // Sekulární institut Caritas Christi ...293 // Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy ...295 // Sekulární institut Schönstattských sester Mariiných ...298 // Sekulární institut Volontarií Dona Boská ...302 // SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA // Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence z Paula - vincentky ...307 // Slovník pojmů ...311 // Abecední rejstřík ...316 // Zkratky názvů řádů a kongregací ...317 // Použitá literatura ...319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC