Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1998
192 s. : il.

ISBN 80-7196-112-4 (brož.)
Matematika - úlohy - sbírky - učebnice škol zákl.
000093943
Obsah // 6/1 Opakování z aritmetiky a geometrie... 6 // 1 PŘIROZENÁ ČÍSLA...6 // 1.1 Přirozená čísla a jejich znázornění...6 // 1.2 Menší, větší, menší nebo rovno,...7 // 1.3 Zápisy přirozených čísel...8 // 1.4 Čísla a číslice... 10 // 1.5 Porovnávání čísel podle velikosti... 11 // 1.6 Zaokrouhlování přirozených čísel... 15 // 2 POČÍTÁME S PŘIROZENÝMI ČÍSLY...16 // 2.1 Sčítání přirozených čísel... 16 // 2.2 Odčítání přirozených čísel...20 // 2.3 Násobení přirozených čísel...24 // 2.4 Dělení přirozených čísel...28 // 3 DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMKY...31 // 3.1 Zlomky...31 // 3.2 Desetinná čísla a jejich znázorňování...32 // 3.3 Sčítání a odčítání desetinných čísel...34 // 4 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...38 // 5 ČRTÁME, RÝSUJEME, MĚŘÍME...44 // 5.1 Body, úsečky a přímky...44 // 5.2 Kružnice, délka úsečky a střed úsečky...47 // 5.3 Obdélníky, čtverce, trojúhelníky...51 // 6 POČÍTÁME OBVODY A OBSAHY...52 // 6.1 Převody jednotek délky...52 // 6.2 Obvody...54 // 6.3 Jednotky obsahu...56 // 6.4 Obsah obdélníku a čtverce...58 // 7 GEOMETRICKÁ TĚLESA...60 // 7.1 Krychle, kvádr, válec, koule,...60 // 7.2 Síť kvádru a krychle...62 // 7.3 Povrch kvádru a krychle...63 // 8 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...64 // 6/2 Desetinná čísla; dělitelnost...69 // 1 TISÍCINY I MILIÓNTINY...69 // 1.1 Tisíciny, desetitisíciny,...69 // 1.2 Porovnávání desetinných čísel...70 // 1.3 Zaokrouhlování
desetinných čísel...74 // 2 SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL...76 // 2.1 Sčítání desetinných čísel...76 // 2.2 Odčítání desetinných čísel...78 // 3 JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI A OBSAHU...82 // 3.1 Násobení desetinného čísla deseti, stem a tisícem...82 // 3.2 Dělení desetinného čísla deseti, stem a tisícem...84 // 3.3 Jednotky délky...85 // 3.4 Jednotky hmotnosti...87 // 3.5 Jednotky obsahu...89 // 4 NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL...92 // 4.1 Násobení desetinného čísla přirozeným číslem...92 // 4.2 Násobení desetinného čísla desetinným číslem...93 // 5 DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL...96 // 5.1 Dělení desetinného čísla přirozeným číslem...96 // 5.2 Dělení desetinného čísla desetinným číslem...98 // 6 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...99 // 7 DĚLITEL A NÁSOBEK...105 // 7.1 Dělitel... 105 // 7.2 Násobek... 107 // 7.3 Dělitelnost deseti a pěti... 108 // 7.4 Dělitelnost dvěma... 109 // 7.5 Dělitelnost třemi... 112 // 8 NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL // A NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK...113 // 8.1 Prvočísla a složená čísla... 113 // 8.2 Společní dělitelé...115 // 8.3 Společné násobky...116 // 9 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...118 // 6/3 Úhel, osová souměrnost, trojúhelník; // krychle a kvádr...123 // 1 ÚHEL A JEHO VELIKOST...123 // 1.1 Úhel a jeho osa... 123 // 1.2 Odhadujeme a měříme velikost úhlu... 125 // 1.3 Úhly malé i větší... 128 // 1.4 Sčítáme a odčítáme úhly...130 // 2 OSOVÁ
SOUMĚRNOST...134 // 2.1 Shodné útvary... 134 // 2.2 Osová souměrnost... 136 // 2.3 Osově souměrné útvary... 139 // 3 TROJÚHELNÍK...142 // 3.1 Součet vnitřních úhlů trojúhelníku... 142 // 3.2 Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné... 144 // 3.3 Výšky trojúhelníku... 147 // 3.4 Těžnice a těžiště trojúhelníku... 149 // 3.5 Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku...151 // 4 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...153 // 5 KRYCHLE A KVÁDR...158 // 5.1 Zobrazujeme krychle a kvádry... 158 // 5.2 Povrch kvádru a krychle... 161 // 5.3 Objem kvádru a krychle... 165 // 5.4 Převody jednotek objemu... 166 // 5.5 Litry, hektolitry, decilitry,... 169 // 6 SOUHRNNÁ CVIČENÍ...171 // VÝSLEDKY ÚLOH...174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC