Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
3. vyd.
Praha : Prometheus, 1995

objednat
ISBN 80-7196-012-8
000093999
Rekat.
PŘEDMLUVA 9 // KOMPLEXNÍ ČÍSLA 11 // 1.1 Základní pojmy, operace s komplexními čísly // 1.2 Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta 23 // 1.3 Řešení kvadratických rovnic s reálnými koeficienty v množině С 34 // 1.4 Binomické rovnice. Komplexní odmocniny // z reálných čísel 39 // KOMBINATORIKA 47 // 2.1 Kombinatorické pravidlo součinu 47 // 2.2 Variace 49 // 2.3 Permutace a permutace s opakováním 55 // 2.4 Variace s opakováním 61 // 2.5 Kombinace 63 // 2.6 Vlastnosti kombinačních čísel 68 // 2.7 Binomická věta 71 // 2.8 Programy k příkladu 2.40 v jazyku BASIC pro mikropočítače PMD 85-1 a IQ 151 76 // ZÁKLADY POČTU PRAVDĚPODOBNOSTI. 80 // 3.1 Definice pravděpodobnosti 80 // 3.2 Náhodné jevy 83 // 3.3 Pravděpodobnost náhodného jevu 84 // 3.4 Statistická pravděpodobnost 89 // 3.5 Podmíněná pravděpodobnost a pravděpodobnost průniku 93 // 3.6 Pravděpodobnost sjednocení jevů 95 // 3.7 Nezávislé pokusy 97 // 4 ZÁKLADY POPISNÉ STATISTIKY 102 // 4.1 Základní pojmy 102 // 4.2 Rozdělení četností 110 // 4.3 Charakteristiky polohy 114 // 4.4 Charakteristiky variability 120 // 5 POSLOUPNOSTI 127 // 5.1 Pojem posloupnost 127 // 5.2 Aritmetické posloupnosti a jejich užití 131 // 5.3 Geometrické posloupnosti a jejich užití 138 // 5.4 Limita posloupnosti. Věty o limitách posloupností 148 // 5.5 Nekonečné geometrické řady 153 // 5.6 Programy k příkladu 5.50 v jazyku BASIC pro mikropočítače PMD 85-1 a IQ 151 159 // 6 VEKTOROVÁ ALGEBRA A ANALYTICKÁ GEOMETRIE 162 // 6.1 Souřadnice bodů 162 // 6.2 Vzdálenost dvou bodů 165 // 6.3 Vektory 170 // 6.4 Velikost vektoru 171 // 6.5 Součet vektorů, rozdíl vektorů. Součin vektoru a reálného čísla 173 // 6.6 Lineárni závislost a nezávislost vektorů 176 // 6.7 Skalární součin dvou vektorů. Úhel dvou vektorů 179 // 6.8 Parametrické vyjádření přímky v rovině 184 //
6.9 Obecná rovnice přímky 186 // 6.10 Směrnicový tvar rovnice přímky 188 // 6.11 Vzájemná poloha dvou přímek 192 // 6.12 Vzdálenost bodu od přímky 198 // 6.13 Parametrické vyjádření přímky v prostoru 201 // 6.14 Vzájemná poloha dvou přímek v prostoru 204 // 6.15 Parametrické vyjádření roviny 205 // 6.16 Obecná rovnice roviny 207 // 6.17 Vzájemná poloha přímky a roviny 210 // 6.18 Vzájemná poloha dvou rovin 212 // 6.19 Vzdálenost bodu od roviny a od přímky 213 // 6.20 Odchylka dvou přímek, odchylka dvou rovin a odchylka přímky od roviny 215 // 6.21 Kružnice 217 // 6.22 Vzájemná poloha přímky a kružnice 221 // 6.23 Elipsa 226 // 6.24 Vzájemná poloha přímky a elipsy 229 // 6.25 Hyperbola 231 // 6.26 Vzájemná poloha přímky a hyperboly 235 // 6.27 Parabola 238 // 6.28 Vzájemná poloha přímky a paraboly 244 // 6.29 Algoritmizace úloh z vektorové algebry a analytické geometrie. Vývojové diagramy 246 // 6.30 Program k příkladu 6.337 v jazyku BASIC 258 // 6.31 Program K příkladu 6.352 v jazyku BASIC 261 // DIFERENCIÁLNÍ POČET 264 // 7.1 Derivace funkce 264 // 7.2 Přibližné řešení rovnic 271 // 7.3 Monotónnost, spojitost a derivace 273 // 7.4 Další pravidla o derivování, derivace složené funkce, derivace funkcí goniometrických, exponenciálních, logaritmických a mocninných 277 // 7.5 Extrémy funkcí 289 // 7.6 Derivace funkce určené implicitně 301 // 7.7 Příklady na aplikace 304 // 7.8 Limita funkce 307 // 7.9 Diferenciál funkce 309 // 7.10 Diferenciální rovnice 312 // 7.11 Vývojový diagram a program K příkladu 7.23 // v jazyku BASIC pro mikropočítač PMD 85-1 315 //
ÚVOD DO INTEGRÁLNÍHO POČTU 322 // 8.1 Primitivní funkce (neurčitý integrál) 322 // 8.2 Určitý integrál 340 // 8.3 Některé geometrické a fyzikální aplikace určitého integrálu 358 // 8.4 Program K příkladu 8.26b) v jazyku BASIC pro // mikropočítač IQ 151 380 // LINEÁRNÍ ALGEBRA 381 // 9.1 Vektory, operace s vektory 381 // 9.2 Matice. Operace s maticemi 386 // 9.3 Hodnost matice 398 // 9.4 Inverzní matice 402 // 9.5 Soustavy lineárních rovnic 409 // 9.6 Soustavy lineárních nerovnic 417 // MATEMATIKA A JEJÍ APLIKOVATELNOST, SYSTEMATIZACE, PROHLOUBENÍ A UPEVNĚNÍ POZNATKŮ 425 // 10.1 Číselné obory, čísla a výrazy 425 // 10.2 Funkce. Rovnice, nerovnice a jejich soustavy . 435 // 10.3 Geometrie 457 // 10.4 Důkazy a jejich užití 465 // 10.5 Matematika a její aplikovatelnost 470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC