Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
180 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-1074-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu, údaje o autorech a jejich fotografie
Bibliografie: s. 178-179
Pracovníci - řízení - příručky
Řízení podle kompetencí - příručky
000094013
Obsah // Předmluva... 11 // 1 Úvod do světa MbC ... 13 // 1.1 Orientace v příručce ... 15 // 1.1.1 Účel... 15 // 1.1.2 Obsah ... 15 // 1.1.3 Adresáti ... 16 // 1.1.4 Forma ... 16 // 1.2 Přístup MbC - shrnutí ... 16 // 1.2.1 Definice... 16 // 1.2.2 Zdroje ... 17 // 1.2.3 Podstata... 17 // 1.2.4 Zavádění ... 18 // 1.2.5 Nástroje... 19 // 1.2.6 Přínosy ... 20 // 1.3 Úvodní příklad ... 21 // 1.3.1 Popis situace ... 21 // 1.3.2 Tradiční řešení ... 21 // 1.3.3 Řešení podle MbC ... 22 // 2 Podstata MbC ... 23 // 2.1 Dvě tváře firem ... 25 // 2.1.1 Vitalita firem ... 25 // 2.1.2 Význam lidí pro metodiku MbC ... 26 // 2.1.3 Kompetence lidí ... 27 // 2.1.4 Význam kompetencí při řízení firem ... 28 // 2.1.5 Firemní kultura ... 29 // 2.2 Svět požadavků ... 30 // 2.2.1 Teorie vitality ... 30 // Vitální znaky ... 31 // Budování vitality ... 32 // Pyramida vitality ... 34 // Teorie omezení ... 35 // 2.2.2 Firemní myšlenky ... 35 // Firma vedená myšlenkami ... 36 // Dekompozice systému firemních myšlenek ... 38 // Cíle a metriky v MbC ... 40 // Politické překážky MbC ... 41 // 2.2.3 Firemní děje ... 41 // Definice procesů ... 42 // Řízení procesů ... 42 // 2.3 Svět možností ... 44 // 2.3.1 Lidské zdroj e v MbC ... 44 // Vlastnosti, postoje a schopnosti ... 44 // Hospodaření s lidskými zdroji ... 46 // Pyramida kultury ... 46 // Teorie omezení ... 48 // 2.3.2 Lidé v MbC ... 49 // Hodnocení kompetencí ... 49 // Odměňování
... 51 // Kariéry v MbC ... 52 // Federalismus v MbC ... 52 // Certifikované řízení jakosti v MbC... 54 // 2.4 Řízení firem... 55 // 2.4.1 Funkční model firmy... 55 // Popis modelu ... 55 // Toky ve firmě... 56 // Procesní domény ... 57 // 2.4.2 Role z pohledu MbC ... 58 // Role lídra ... 58 // Role manažera ... 58 // Role vykonavatele... 63 // Vztah rolí a lidí... 63 // 2.4.3 Vývoj manažerského stylu ... 64 // Změny stylu... 64 // Krizový a rozvojový management... 64 // Distribuce odpovědnosti a pravomocí ... 65 // 2.5 Řešení problémů ... 66 // 2.5.1 Strategie řešení ... 66 // 2.5.2 Taktika řešení ... 67 // 2.5.3 Lokalizace problému ... 68 // 2.5.4 Metodika řešení ... 68 // 2.5.5 Syntéza ... 68 // 2.5.6 Příklad řešení problémů pomocí MbC ... 68 // 2.6 Produkt MbC... 70 // 3 Zavádění MbC ... 71 // 3.1 Předpoklady úspěchu MbC ... 73 // 3.1.1 Akceptace metody... 73 // 3.1.2 Dohoda o spolupráci ... 74 // 3.1.3 Ochota ke změně... 75 // 3.2 Nastavení směru ... 75 // 3.2.1 Systém firemních myšlenek ... 76 // 3.2.2 Tvorba strategického rámce ... 76 // 3.2.3 Podnikatelská hypotéza ... 77 // 3.2.4 Vize ... 78 // 3.2.5 Poslání... 79 // 3.2.6 Hodnoty ... 79 // 3.2.7 Strategie ... 80 // Definice strategie ... 80 // Přikladl ... 81 // Příklad 2 ... 82 // Shrnutí příkladů definice strategie pomocí MbC ... 82 // Formulace strategie podle MbC ... 83 // 3.2.8 Strategické kontinuum ... 84 // Intervaly strategického kontinua
... 84 // Operační interval ... 84 // První rozvojový interval ... 85 // Druhý rozvojový interval ... 85 // Aplikace strategického kontinua ... 86 // Příklad ... 86 // Vztah intervalů strategického kontinua ... 87 // 3.2.9 Rozvoj strategického rámce ... 88 // 3.2.10 Produkty a cíle ... 89 // Definice produktů ... 90 // Definice ukazatelů a cílů ... 90 // Příklad ... 90 // Práce s ukazateli a cíli ... 91 // 3.3 Stanovení způsobu ... 91 // 3.3.1 Určení změnového vektoru... 91 // Působení změnového vektoru ... 91 // Balanced Scorecard ... 92 // Význam BSC pro MbC ... 94 // 3.3.2 Definice a řízení firemních dějů ... 95 // Procesní a projektové řízení... 95 // Synergie procesního a projektového řízení... 96 // Zkušenosti s procesním řízením ... 97 // 3.3.3 Monitoring a controlling... 101 // 3.3.4 Definice a řízení zdrojů... 102 // Lidské zdroje... 102 // Nástroje rozvoje kompetencí ... 103 // 3.3.5 Definice a proměny struktur ... 103 // Organizační struktura v MbC... 103 // Pozice ... 104 // Role... 104 // Úlohy ... 104 // 3.4 Definice úloh a kompetencí ... 105 // 3.4.1 Člověk v systému MbC ... 105 // 3.4.2 Úlohy v systému MbC ... 106 // 3.4.3 Role a úlohy ... 107 // Úlohy lídrů ... 107 // Úlohy manažerů ... 107 // Úlohy vykonavatelů ... 108 // 3.4.4 Kompetence v systému MbC ... 108 // 3.5 Zvládání ohrožujících situací ... 109 // 3.5.1 Nastavení rovnováhy ... 109 // 3.5.2 Základní prvky firemní
sebeobrany ... 110 // 3.5.3 Zavádění zpětných vazeb ... 110 // 3.5.4 Získávání lidské podpory ... 111 // 3.5.5 Práce s lidskými zdroj i při vytváření stability ... 112 // 3.6 Spuštění motoru vývoj e ... 115 // 3.6.1 Základní předpoklady rozvoj e ... 115 // 3.6.2 Zavádění dopředných vazeb ... 116 // 3.6.3 Stimulace lidské aktivity... 117 // 3.6.4 Práce s lidskými zdroji při generování dynamiky ... 117 // 3.7 Teorie omezení v MbC ... 119 // 3.7.1 Princip teorie omezení ... 119 // 3.7.2 Používání teorie omezení při zavádění MbC ... 120 // 3.7.3 Schéma procesu zavádění MbC ... 121 // 4 Nástroje MbC ... 123 // 4.1 Babice způsobná ... 125 // 4.1.1 Horizontální členění babice ... 127 // 4.1.2 Vertikální členění babice... 127 // 4.1.3 Požadované úrovně kompetencí ... 128 // 4.2 Definice a měření výkonu ... 130 // 4.2.1 Konstrukce ukazatelů ... 130 // Přikladl ... 131 // Příklad 2 ... 131 // Propojení člověka a firmy... 131 // Vazba na úlohy ... 132 // 4.2.2 Transformace ... 133 // 4.2.3 Měření transformace ... 134 // Doba trvání ... 135 // Termín opakování ... 135 // Náklady... 135 // Kvalita ... 136 // Množství ... 136 // Přidaná hodnota... 136 // 4.3 Definice a měření lidských zdrojů ... 137 // 4.3.1 Měření vlastností ... 137 // Sledované ukazatele ... 138 // Požadované hodnoty ... 141 // Způsoby měření ... 141 // 4.3.2 Měření schopností... 142 // Sledované ukazatele ...
142 // Požadované hodnoty ... 144 // Způsoby měření ... 144 // 4.3.3 Měření postojů ... 144 // Sledované ukazatele ... 144 // Požadované hodnoty ... 146 // Způsoby měření ... 146 // 4.4 Nástroje pro řešení problémů a sporů a rozhodování ... 147 // 4.4.1 Expertní práce ... 147 // 4.4.2 Týmová práce ... 148 // 4.4.3 Facilitace ... 148 // 4.4.4 Metoda PF... 149 // 4.4.5 Vyjednávání ... 149 // 4.4.6 Mediace... 149 // 4.5 Nástroje rozvoje lidských zdrojů ... 150 // 4.5.1 Distanční metody, e-leaming ... 150 // 4.5.2 Školení a tréninky ... 151 // 4.5.3 Poradenství a koučování ... 152 // 4.5.4 Pozorování praxe a zpětná vazba ... 152 // 4.5.5 Metody vzájemné podpory ... 152 // 4.6 Softwarová podpora MbC ... 153 // 4.7 Možnosti spolupráce při zavádění MbC ... 153 // 4.7.1 Preference interních zdrojů... 154 // 4.7.2 Preference externích zdrojů ... 154 // 4.7.3 Preference kombinovaných týmů ... 155 // 5 Příklady aplikace MbC ... 157 // 5.1 Vitalizace ohrožené firmy ... 159 // 5.1.1 Výchozí situace... 159 // 5.1.2 Analýza firemní kultury ... 160 // 5.1.3 Příprava vyšších manažerů ... 161 // 5.1.4 Příprava středního managementu ... 162 // 5.1.5 Dohoda o firemní kultuře ... 162 // 5.1.6 Mapování firemních procesů ... 163 // 5.1.7 Definice úloh... 163 // 5.1.8 Práce s vykonavateli ... 164 // 5.1.9 Výsledky MbC ... 165 // 5.2 Vitalizace úspěšné firmy ... 165 // 5.2.1 Vitální rozvoj ová fáze ...
166 // 5.2.2 Zadání pro MbC ... 166 // 5.2.3 Hra na ISO ... 166 // 5.2.4 Zdroje nejistoty ... 167 // 5.2.5 Lokalizace omezení ... 168 // 5.2.6 Komentář ...„... 168 // 5.2.7 Možnosti řešení... 169 // 5.2.8 Upřesnění strategického rámce... 170 // 5.2.9 Definice procesů ... 170 // 5.2.10 Zrození managementu ... 171 // 5.2.11 Výsledek MbC ... 171 // 6 Závěrečná shrnutí a přehledy ... 173 // 6.1 Přehled hlavních myšlenek a principů ... 175 // 6.1.1 Teorie vitality ... 175 // 6.1.2 Management by Competencies... 176 // 6.2 Výběr z použité a doporučené literatury ... 178 // O autorech ... 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC