Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2004
209 s. ; 24 cm

ISBN 80-7261-116-X (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod, údaje o autorovi a jeho fotografii
Obsahuje bibliografie na s. 203-205, bibliografické odkazy a rejstřík
Pracovníci - řízení - příručky
000094014
Předmluva // Pár slov úvodem aneb Postaru se řídit nedá // 9 // 11 // 1 Co je to řízení pracovního výkonu? 17 // 1.1 Pojetí (definice) řízení pracovního výkonu 17 // 1.2 Co je to pracovní výkon? 22 // 1.3 Podstata řízení pracovního výkonu 26 // 1.4 Charakteristické rysy řízení pracovního výkonu 28 // 1.5 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu 31 // 1.6 Výhody uplatňování koncepce řízení pracovního výkonu 33 // 2 Obecná podoba procesu řízení pracovního výkonu 38 // 2.1 Řízení pracovního výkonu jako proces 38 // 2.2 Definováni role pracovníka 41 // 2.3 Dohoda nebo smlouva o pracovním výkonu a rozvoji // schopností pracovníka 42 // 2.4 Řízení pracovního výkonu v průběhu období 42 // 2.5 Závěrečné prozkoumání a posouzení pracovního výkonu 43 // 2.6 Přispění organizace a přispění pracovníka 43 // 2.7 Dokumentace v řízení pracovního výkonu 44 // 3 Plánování pracovního výkonu 50 // 3.1 Charakteristiky a východiska procesu plánování 50 // 3.2 Definování role a jejích požadavků 54 // 3.3 Definování cílů a norem (standardů) výkonu 55 // 3.3.1 Definování cílů 56 // 3.3.2 Definování norem (standardů) výkonu 59 // 3.4 Definování požadavků na schopnosti 64 // 3.5 Analýza požadavků na schopnosti 65 // 3.5.1 Funkční analýza 66 // 3.5.2 Analýza zaměřená na chování 66 // 3.6 Měření a ukazatele pracovního výkonu 71 // 4 Plánování osobního
rozvoje 75 // 4.1 Pojetí osobního rozvoje a jeho plánování 75 // 4.2 Proces plánování osobního rozvoje 76 // 5 Řízení pracovního výkonu během období 80 // 5.1 Úvod do problematiky 80 // 5.2 Průběžné zkoumání pracovního výkonu 83 // 5.2.1 Formální setkání za účelem prozkoumání // pracovního výkonu 84 // 5.2.2 Záležitosti související s problematikou zkoumání // pracovního výkonu 86 // 5.2.3 Příprava setkání za účelem prozkoumání pracovního výkonu 96 // 5.2.4 Realizace setkání za účelem prozkoumání pracovního výkonu 101 // 5.3 Aktivity směřující ke zlepšování pracovního výkonu 103 // 5.3.1 Zlepšování pracovního výkonu pracovníka, // jehož výkon nesplňuje očekávání 107 // 5.3.2 Nástroje zlepšování pracovního výkonu pracovníka: // zpětná vazba, coaching a counselling 114 // 5.3.3 Možnosti využití tzv. 360° zpětné vazby 120 // 6 Závěrečné formální setkání a otázky klasifikace (hodnocení) pracovního výkonu 128 // 6.1 Specifika závěrečného formálního setkání manažera // s pracovníkem 128 // 6.2 Uplatnění hodnocení pracovního výkonu v rámci koncepce // řízení pracovního výkonu 131 // 6.2.1 Definování úrovní pracovního výkonu 134 // 6.2.2 Počet stupňů klasifikace 142 // 6.2.3 Některé specifické způsoby klasifikací a další možnosti // hodnocení pracovního výkonu pracovníků 145 // 6.2.4 Zabezpečování žádoucí míry přesnosti hodnocení
// a dostatečné míry shody mezi hodnoceními různých // hodnotitelů 156 // 7 Řízení pracovního výkonu a odměňování pracovníků 159 // 7.1 Integrace odměňování do řízení pracovního výkonu 159 // 7.2 Možné způsoby odměňování v rámci řízení pracovního výkonu 163 // 7.2.1 Odměňování podle výkonu 163 // 7.2.2 Odměňování podle schopností 166 // 7.2.3 Odměňování podle přínosu 170 // 7.2.4 Odměňování za očekávané výsledky práce 171 // 8 Vytváření a zavádění koncepce řízení pracovního výkonu 173 // 8.1 Podmínky pro vytváření a zavádění koncepce řízení // pracovního výkonu 173 // 8.2 Co potřebuje organizace a její pracovníci k tornu, // aby byli úspěšní? 175 // 8.3 Tendence projevující se v řízení pracovního výkonu // a vytváření jeho podob v organizacích 178 // 8.4 Jak postupovat při vytváření a zavádění konkrétní podoby // řízení pracovního výkonu? 180 // 8.5 Vzdělávání zaměřené na řízení pracovního výkonu 192 // 8.6 Vyhodnocování uplatňované podoby řízení pracovního výkonu 194 // 8.7 Některé problémy uplatňované podoby řízení pracovního výkonu // a jejich řešení 198 // Literatura 203 // Rejstřík 206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC