Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 3.
Brno : Computer Press, c2007
x, 344 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-1506-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
2. dotisk 2010
Terminologický slovník
Management projektový - příručky
000094016
/ Co je projekt? -- Charakteristické rysy projektů Další aspekty projektů Proces řízení projektu Typické problémy Projekt „Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 1. část Definice projektových cílů -- 2. „ Trojimperativ" Pojem „trojimperativ" -- Překážky splnění podmínek „trojimperativu" -- Výsledky projektu -- Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 3. Jak zahájit úspěšný projekt Otázky strategie -- Proces přípravy „návrhu" Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 4 Vyjednávání a smlouvy Vyjednávání smlouvy Mezinárodní projekty Typické problémy Projekt ,výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 2. část Plánování projektu -- 5. Proč a jak projekt plánovat Plánování -- Proč jsou plány nutné V čem plánování spočívá „Plán" -- Prvky projektového plánu Využití počítačových programů Typické problémy Projekt ,výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 6. Hierarchická struktura činností projektu Definice cílů a rozsahu prací -- Počítačové programy Typické problémy Projekt ,výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 7. Nástroje časového plánování Přehled metod časového plánování Úsečkové grafy -- Milníky -- Proč používat síťový graf? Počítačové programy Užitečné rady Typické problémy Projekt ,Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 8. Odhadování času Druhy časových odhadů -- Termíny nejdříve
možných a nejpozději přípustných začátků a konců -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 9. Plánování rozpočtu Odhad nákladů -- Systém nákladového účetnictví projektu -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 10. Vliv omezených zdrojů Zdroje -- Počítačový software -- Kompromis mezi časem a náklady -- Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 11. Rizika a rezervy Rizika -- Rezervy -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt "Výzkum materiálů" -- 3. část Vedení lidí pracujících na projektu -- 12. Jak organizovat projekt Tři základní organizační formy Další organizační formy Neformální organizace Typické problémy -- Projekt "Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 13. Organizování projektového týmu Stupeň připojení k projektu -- Zdroje pracovníků -- Kompromisy -- Řízení -- Přidělování úkolů Počítačový software Typické problémy Projekt „Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 14. Organizace podpůrného týmu Spoluúčast a spoluzodpovědnost Koordinace -- Součinnost s podpůrnými skupinami -- Subdodavatelé -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt „Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 15. Role manažera projektu Co manažer projektu dělá Teorie motivace -- Jak aplikovat teorii motivace Jak
podporovat tvořivost -- Typické problémy -- Projekt „Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 16. Praktické rady pro manažery projektů Komunikace Řešení konfliktů Efektivní organizování času Praktické rady Typické problémy Projekt „Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 4. část Sledování postupu prací na projektu -- 17. Nástroje k sledování průběhu projektu Kontrola jako nástroj k dosažení cílů Techniky kontroly -- Zprávy -- Sledování několika projektů současně -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt ,Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 18. Kontrolní schůzky Nezbytnost kontrolních schůzek Vedení kontrolních schůzek Periodické kontrolní schůzky Sledování doplněných akcí Tematické kontrolní schůzky Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt "Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 19. Výkazy projektových nákladů Sledování nákladů -- Výkazy nákladů zpracované počítačem Problémy sledování nákladů -- Systém kritérií kontroly termínů a nákladů (C/SCSC) -- Počítačový software -- Typické problémy -- Projekt "Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 20. Jak postupovat při změnách projektu Důvody změn -- Přijímání změn Počítačový software Typické problémy Projekt „Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 21. Řešení nevyhnutelných problémů Obecný postup -- Rozhodovací stromy -- Rozhodovací matice -- Styly vedení
porad k řešení problémů -- Typické problémy -- Projekt "Výzkum materiálů" -- Hlavní myšlenky -- 5. část Ukončení projektu -- 22. Jak dokončit projekt Životní cyklus projektu Jak zvýšit šanci na úspěch Počítačový software Typické problémy Projekt "Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 23. Závěrečné „balení" projektu Pokračující servis a podpora Vlastnická práva Audity -- Záležitosti týkající se lidí Typické problémy Projekt "Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 6. část Ostatní otázky řízení projektů -- 24. Malé projekty Zjednodušené řízení Problémy Typické problémy Projekt "Výzkum materiálů" Hlavní myšlenky -- 25. Projekty vývoje nových produktů Proč jsou tyto projekty výjimečné Obecný rámec -- Přetížení zdrojů Typické problémy Hlavní myšlenky -- 26. Počítačový software -- Kdy a kde používat software k řízení projektů Varování -- Typické problémy Hlavní myšlenky -- 27. Jak postupovat dál Souhrn -- Zvláštní případy -- Kde hledat další pomoc -- Budoucnost řízení projektů -- Další vzdělávání a zdokonalování v řízení projektů Co říci na závěr
cnb001713075

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC