Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Lidové noviny, 2003
321 s.

ISBN 80-7106-590-0 (brož.)
angličtina
Další názvový údaj z obálky: a jejich použití v rodině, v zaměstnání, ve škole, v partnerských vztazích, v obchodních vztazích
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvu, glosář systematických asertivních dovedností
Asertivita - příručky
000094062
Obsah // PODĚKOVÁNÍ 7 PŘEDMLUVA 9 // (1 ) ZDĚDĚNÉ REAKCE K PŘEŽITÍ, PODLE NICHŽ SE VYROVNÁVÁME S DRUHÝMI POMOCÍ ÚTOKU, ÚTĚKU NEBO POMOCÍ VERBÁLNÍ ASERTIVITY 14 Problémy, které nám působí druzí: Je konflikt nevyhnutelný? / Naše primitivní chování pro přežití: Jak se stalo, že jsme tak agresivní, nebo že se snažíme druhým vyhýbat? / Schopnost řešit problémy verbálně: Jedinečný rozdíl mezi námi a ostatními živočišnými druhy. / Jak z nás skutečnost, že se jako děti naučíme cítit úzkostní, hloupí a provinilí, může udělat pasivní, manipulovatelné a neprosazující se dospělé. Mohou rodiče ovládat chování svých dětí, aniž by způsobili, že se děti budou cítit úzkostné, hloupé nebo provinilé? // ( 2 ) NAŠE ZÁKLADNÍ ASERTIVNÍ LIDSKÉ PRÁVO — JAK HO DRUZÍ PORUŠUJÍ 36 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 1: Máte právo posuzovat vlastní chování, myšlení a cítění, a přebítat odpovědnost za jejich spuštění a za důsledky, které vám to přinese. 40 Jak můžeme zarazit, abychom byli manipulováni druhými lidmi. / Základní nástroj manipulátora: vnější řád. Musí existovat pravidla, která zahrnují // ŘÍKEJTE .NE" s úsměvem // ( 318 ) // každou situaci? / Tri způsoby ke zjednodušení toho, jak se díváte na svůj vztah ke kterékoli jiné osobě: obchodní, autoritativní a rovnoprávné interakce. / Znamená asertivní také nemorální nebo nelegální? // ( 3 ) NAŠE
KAŽDODENNÍ ASERTIVNÍ PRÁVA // - BĚŽNÉ ZPŮSOBY, JAK NÁMI DRUZÍ MANIPULUJÍ 58 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 2: Máte právo nenabízet žádné důvody nebo omluvy, abyste ospravedlnili své chování. 58 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 3: Máte právo posuzovat, // zda jste vy odpovědni za řešení problémů jiných lidí. 60 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 4: Máte právo změnit názor. 64 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 5: Máte právo dělat chyby // - a nést za ně odpovědnost. 65 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 6: Máte právo říci: // „Já nevím." 67 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 7: Máte právo nebýt závislí na přátelství druhých, dříve než s nimi začnete jednat. 69 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 8: Máte právo počínat si při rozhodování nelogicky. 73 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 9: Máte právo říci: // „Nerozumím." 75 // ASERTIVNÍ PRÁVO Č. 10: Máte právo říci: // „Mně je to jedno." 77 // ( 4 ) PRVNÍ VĚC, KTEROU SE MUSÍME NAUČIT, CHCEME-LI BÝT ASERTIVNÍ: VYTRVALOST 82 Asertivní práva a asertivní chování: Obojí je pro asertivní život důležité. / Zaměňování asertivní vytrvalosti za mlčenlivou pasivitu. / Systematická // OBSAH // ( 319 ) // dovednost ZASEKNUTÁ GRAMODESKA / Zvyk: Jak vás lidé ukecají, abyste udělali to, co chtějí oni. / Praktické cíle v sebeprosazování: PROVEDITELNÝ KOMPROMIS, udržení sebeúcty, hranice sebeprosazení // ( 5 ) ASERTIVNÍ SPOLEČENSKÉ ROZHOVORY A KOMUNIKACE 98 Proč máme tak často svázaný jazyk?
// Konverzační dovednosti, patřící k INFORMACÍCM ZDARMA a SEBEODHALOVÁNÍ 99 Odhalování vašich vlastních starostí druhým lidem. Jeden způsob, jak zastavit manipulaci. / Kontakt z očí do očí: Důležitá součást asertivního chování. // ( 6 ) JAK SE ASERTIVNÉ VYROVNAT // S VELIKÝM NÁSTROJEM MANIPULACE: // S KRITIKOU 110 Neasertivní kritikové: Jak vás zmanipulují a přimějí, abyste udělali, co chtějí oni. // Systematická dovednost MLHA. 114 // Jak souhlasit s pravdivou kritikou a přesto dělat to, co chcete vy. / Jak souhlasit se zásadami logické kritiky, a přesto dělat to, co chcete vy. / Jak souhlasit s odhady pravděpodobnosti, že asi neuspějete, a přesto dělat to, co chcete vy. // Systematické dovednosti NEGATIVNÍHO SEBEPROSAZENÍ 124 Jak asertivně prosadit své negativní stránky: Co můžete udělat, když se na sto procent mýlíte. / Jak se vyrovnat s poklonami nebo kritikou: V ničem se neliší, když jste asertivní. // ( 7 ) PODNĚCOVÁNÍ LIDÍ, NA NICHŽ VÁM ZÁLEŽÍ, // ABY BYLI ASERTIVNĚJŠÍ A MÉNĚ SE POKOUŠELI MANIPULOVAT VÁMI 128 // Jak se asertivně vyptávat na sebe sama a co dělat: Jak tyto techniky vylučují správná a špatná prohlášení, používaná k ovládání vašeho chování. // ŘÍKEJTE .NE’ s úsměvem // ( 320 ) // Systematická dovednost NEGATIVNÍHO // DOTAZOVÁNÍ 129 // Vyzývat ke kritice: Jak to může zredukovat manipulaci. / Vyzývat ke kritice ohledně pracovního výkonu:
Jak to může vést k povýšení a postupu v práci. / Vyzývat ke kritice ohledně sama sebe: Jak to může vést k užším vztahům s lidmi, o které stojíte. // ( 8 ) KAŽDODENNÍ OBCHODNÍ SITUACE // - JAK SE ASERTIVNĚ CHOVAT, // KDYŽ JDE O PENÍZE 141 // Jak dát systematické dovednosti dohromady tak, abychom si poradili s typickými konflikty v prodejních a nákupních situacích: Podomní prodavači, Vracení vadného zboží, Rozhněvaní zákazníci, Jak si nechat opravit vadné zboží, Jednání s veřejností, Jak získat opravy nebo peníze zpět od prodejců automobilů. Problémy v získávání a poskytování profesionálního lékařského ošetření. // ( 9 ) KAŽDODENNÍ SITUACE S AUTORITAMI // - JAK ASERTIVNĚ ZACHÁZET // S DOHLEDEM NADŘÍZENÝCH A ODBORNÍKŮ 177 Použití systematických dovedností k prosazení sebe sama ve vztazích nadřízených a podřízených. Mezi zaměstnancem a nadřízeným. Při přijímacím pohovoru nebo vysokoškolské obhajobě. Při vybírání z nabídek zaměstnání. Při vystoupení na veřejnosti nebo přednesu zprávy. Mezi rodiči a dětmi. Mezi učiteli a studenty. S dospívajícími. // ( 10 ) KAŽDODENNÍ ROVNOPRÁVNÉ VZTAHY // - DOSAHOVAT KOMPROMISŮ // NEBO PROSTĚ ŘÍCI „NE" 227 // Použití asertivních dovedností při jednání s lidmi, kteří jsou s vámi rovnoprávní, ale nejsou vám tak blízcí, jako někteří jiní: Zapůjčení auta. Panovační sousedé. Přátelé, kteří po vás
chtějí půjčku v podnikání. Rodiče, kteří se vměšují. Když s vámi manipulují ti, kdo s vámi chodí nebo jsou vašimi milenci. // OBSAH // ( 321 ) // (11 ) SKUTEČNĚ BLÍZKÉ ROVNOPRÁVNÉ VZTAHY // - SEX A ASERTIVNOST 269 // Prosazení vašich sexuálních a dalších přání: Přání jsou různá, asertivní chování je stále totéž. / Strach a hněv: Emocionální základ sexuálních obtíží. / Úzkostný model, model vzteku a smíšený model: Způsoby léčení sexuálních problémů. / Naučené sexuální problémy a jak se dají vyřešit přeučením nebo odnaučením. / Jak může k sexuálním obtížím přispět to, když jsme neasertivně pasivní nebo manipulativní. / Jak vám vaše asertivnost může pomoci se změnou sexuálního životního stylu: Agenda skryté úzkosti ze změny. Kompromisy v různých sexuálních přáních. Jak asertivně podnítit vašeho partnera/ku, aby se s vámi naučil/a novým způsobům, abyste překonali rutinu sexuálního života nebo rutinu životního stylu. // SOUHRNEM 309 // Chcete se prosadit, nebo chcete ovládat jiné lidi? / // Co se stane společnosti, jestli se mnoho z nás bude víc prosazovat a nechá sebou méně manipulovat? // GLOSÁŘ SYSTEMATICKÝCH // ASERTIVNÍCH DOVEDNOSTÍ 312 // TABULKA DIALOGŮ 315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC