Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Svitavy : Trinitas, 2000
373 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86036-33-2 (váz.)
Vigilie ; sv. 92/2
Vybrané spisy Václava Renče ; 2
Obsahuje komentář, ediční poznámku, vysvětlivky, údaje o autorovi a jeho fotografii
Renč, Václav (básník čes., 1911-1973) - dílo - výbory
000094065
OBSAH // Než dívka procitne 9 // SETKÁNI S MINOTAUREM // Předzpěv k Antigonč 13 // Prolog sabatu 15 // Raněný - 17 // Večer se svléká z vůní 19 // Zatajený dech 20 // Kruhy 22 // Óda na rodnou řeč 27 // Slyš malou píseň 29 // V protisměru 31 // Elegický pozdrav do země básníků 33 // Setkání s Minotaurem 36 // Mince ztracených dní 39 // Mimovo rozloučení 40 // PŘESÝPACÍ HODINY // Báseň 45 // Samota, která obchází 46 // Neboj se o rosu 47 // Jaro na dlouhý dech 48 // Erbovní 49 // Dorozumění Co nejtišeji Nokturno bez úniku Pod Lomnickým štítem Věrnost Pod Pamírem // Město Pendžikent na řece Zaravšan // Na kraji Červené pouště // Kroky ve stepi // Bludný Holanďan // Večerní slavnost // Per acerba silentia lunae // Polibek v září // Stesk // Skoro jako slunce // Domů se vracím, bylo tolik slov // Malá vigil ie // Skřivaní věž // Chvíle slávy jsem měl // Básníkova tvář // Poutník v polích // Zhasli, ale nejdem spát // Životopis // U rodného domku // Příhoda // jaro v městě // Lučavka jara // Zátiší s tůní a se sluncem 92 // Od konce 93 // Předjaří 94 // Míry 96 // Teprve tryskají 97 // Neměrná 98 // Hořkost vždy nová 100 // Neprůchodný čas 101 // Tichá noc 102 // Nechte maličké... 103 // Zastavení 104 //
Nedojde pokoje, dokud nespočine... 105 // Večerní modulace 106 // Stenogram 107 // BAREVNÝM PRACHEM ZEMĚ // Toužení 111 // Bloudění 113 // Rákosový proutek 114 // Zakolísání 116 // Letní dřímota 117 // Heroický okamžik 118 // Stará herečka 127 // Dík přes zaťaté zuby 128 // Pochodeň 129 // Noc 131 // Dvě básně pro Jana Zrzavého 132 // Tato chvíle 135 // Důvěra 136 // Nejinak 137 // Ař neodchází 138 // Podzimní ráno 140 // Nikdy dost květů 141 // Mlha nad úvozem 142 // Ecce, homo 143 // Vím, že mám naději 146 // Děvečky Páně 147 // Mlčeti s mlčícími 149 // * Kamkoli šlápnu, předem vím 151 // Můj příteli 152 // Podzimní sonet 153 // * A zdá-li se, že život mnoho barev má 154 // Předzpěv kronikáře 155 // dračí křídlo stesku // Hugo von Hofmannsthal // Tercíny o pomíjejícnosti 159 // Dobrodružství 162 // Stefan George // Vábení vod 164 // Pobřeží 165 // * Truchlá duše - ty ptala ses 166 // Litanie 167 // Já před davem vždy prchal 169 // Výroční den 170 // Pochybování učedníků 171 // Poslední včrný 172 // Rainer Maria Rilke // * Prchá a mění se svět 173 // * Tobě však, Pane, rci, co mohu dát 174 // * Tak jako mistru 175 // * Zrcadla 176 // * Kde, v kterých zahradách 177 // * Od hvězdy k hvězdě 178 // Tři básně 179 // Adam Mickiewicz // Lauře 181 // Vzpomínání 182 // Alušta ve dne 183 // Bachčisaraj za noci 184 // Cesta nad propastí v Čufut-Kale 185 // Farys 186 // Zříceniny
zámku v Balaklavě 194 // Romantika 195 // Úprk 199 // Tři Budrysové 207 // Renegát 210 // Jan z Jetütejna // Dvě sekvence k Navštívení přesvaté Panny Marie 213 // Elizabeth Barett Browningová // * Já snila kdys 217 // * Jen tři v tom Božím světě slyšeli 218 // * Jdi, opust mne 219 // * Vždyť láska, sama láska krásná je 220 // * Chceš, abych řečí hojnou, umnou, svěží 221 // * Kadeř svých vlasů 222 // * Drahý, můj drahý, když jen vzpomenu 223 // * Ach, je to pravda? Kdybych umřela 224 // * Já přátelila vroucně před lety 225 // * Mé dopisy! 226 // Alexandr Sergejevič Puskin // Na Sibiř 227 // William Wordsworth // Osamělá žnečka 228 // Paid Verlaine // Podzimní píseň 230 // William Wordsworth // Narcisy 231 // Alexandr Sergejevič Puskin // Pomník pz // John Keats // La belle dame sans merci 233 // Óda na podzim 236 // Samuel Taylor Coleridge // Melancholie 238 // Půlnoční mráz 239 // V dostavníku 242 // Slavík 243 // Píseň o starém námořníku 248 // Francesco Petrarca // * Aby svou sladkou pomstou rázem smyl 279 // * Byl den, v němž i tvář slunce zatměla se 280 // * Do hrdé krve pokoru a klid 281 // * Kdo by rád viděl, jaký zmůže div 282 // * Kde zlato vzal bůh lásky, z které žíly 283 // * Z kterého nebe, z které ideje 284 // * Postůjme, lásko 285 // * Blažená kvítka, štíhlé traviny 286 // * Vánku, jenž hraješ v sladkém nepokoji 287 // * Hle, sličná ruka, jež mi srdce rve 288 //
* Ta, jež mé srdce nosí ve zraku 289 // * Tužba mě žene, láska provází 290 // * Z mých očí deštěm hořké slzy kanou 291 // * Lásko, jež vidíš do mých pomyšlení 292 // * Jak bláhovou jsem touhou rozohněn 293 // * Jsem znaven myslet 294 // * Prosil jsem lásku 295 // * Můj sok, v němž, paní, denně oči zříte 296 // * Zlato a perly 297 // * Zaveden láskou v onen známý kout 298 // * Takový strach mi vnuká sladký zrak 299 // * Ač jsem tě pilně chránil přede lží 300 // * Pln touhy snivé 301 // * Častokrát ve mně krásná tvář ta drahá 302 // * Jestli tak dlouho dokáže mé žití 303 // * Zas nový zpěv 304 // * Šla mezi dvěma milenci 305 // * Slep toužením 306 // * Ten krásný, jasný, čirý, živý led! 307 // * Ty sladké hněvy, sladká usmíření 308 // * Když někdy láska 309 // Cyprian Norwid // Pero 310 // Ve Veroně 311 // Píseň z naší země 312 // Modlitba 315 // Má píseň II 317 // * Pravice maje zpuchlé od potlesku 319 // Po plese 322 // * Dej mi svou modrou stužku 324 // Chopinův klavír 325 // Poslední despotismus 331 // Slavné ruské tanečnici, neznámé jeptišce 332 // Francesco Petrarca // * Ó Panno krásná, sluncem oděná 333 // Johann Wolfgang Goethe // Básník a dívka 339 // S darovaným zlatým řetízkem 340 // Úplňková noc 341 // * Svět veskrze je krásnou podívanou 342 // * Proč tolik smyslů, když je jeden cit? 343 // * Je skutečnost, lásko, že líbám tě zase 344
* Ar do tisíce forem ukrýváš se 345 // * Já ovšem také sedal ve výčepu 347 // * Málo jsem mravy studoval 348 // Dobré jest 349 // Mignon 350 // Poutníkova noční píseň 351 // Píseň Velkého Kofty 352 // Robert Southey // Večerní duha 353 // Nářky chudých 354 // Bitva u Blenheimu 357 // Sonet o huse 360 // Trpasličí skála 361 // * Plynuly mé dny s mrtvými 365 // Perský ohlas 366 // Rainer Maria Rilke // Podzimní den 367 // CÍSAŘŮV MIM // PRVNÍ OBRAZ // 373 // DRUHÝ OBRAZ 393  // TŘETÍ OBRAZ 421 * // ČTVRTÝ OBRAZ 431 // PÁTÝ OBRAZ 443 // ŠESTÝ OBRAZ 455 // ČERNÝ MILENEC // PROLOG 489 // PRVNÍ DĚJSTVÍ 493 // DRUHÉ DĚJSTVÍ 513 // TŘETÍ DĚJSTVÍ 537 // ČTVRTÉ DĚJSTVÍ 563 // PÁTÉ DĚJSTVÍ 593 // EPILOG 613 // Komentář, ediční poznámka a vysvětlivky 616
(OCoLC)46893829

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC