Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:115x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2000
445 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7298-019-X (váz.)
Dějiny filosofie ; 2
němčina
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný a věcný rejstřík, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 383-428
Filozofie antická - stol. 4.-5. př. Kr. - pojednání
000094138
Předmluva k 2. vydání... 10 // ÚVOD... 12 // 1. Všeobecná situace v období klasické filosofie... 12 // 2. Filosofie a politika... 14 // 3. Prameny... 18 // I. SOFISTIKA ...20 // Úvod ...20 // 1. Na cestě ? relativismu: Prótagoras...23 // a) Výrok homo-mensura ...24 // b) Relativismus či Subjektivismus?...27 // c) Ontologické implikace?...29 // d) Pro každou věc existují dvě navzájem protikladná pojetí .. 31 // e) Spor je nemožný...33 // 0 Agnosticismus...35 // g) Politická filosofie...37 // 2. Nihilistické experimenty: Gorgias...39 // a) Nic neexistuje...41 // b) Nic není poznatclné ...44 // c) Nic není sdělitelné...47 // d) Stanoviska a problémy...51 // e) Morálně-filosofické implikace...53 // 3. Skeptické výstřelky: Xeniadés a Kratylos...55 // a) Xeniadés ... 55 // b) Kratylos...56 // 4. V osidlech filosofie jazyka: Lykofrón a Antisthenés ...59 // a) Lykofrón ...60 // aa) Problém predikace...60 // ab) Vědění jako známost...62 // b) Antisthenés...64 // 5 // ba) Problém nepravdivé věty...64 // bb) Problém definice... 68 // 5. Útoky proti náboženství... 71 // a) Diagoras: Morální argument... 71 // b) Prodikos: Psychologický argument... 73 // c) Kritias: náboženství jako vynález... 76 // 6. Problematika morální filosofie: Dlssoi Logoi... 80 // a) Dobré a zlé... 81 // b) Vhodné a nevhodné... 83 // c) Právo a bezpráví... 85 // 7. Kritika konvenčni morálky ... 87 // a) Antifón: O neúčelnosti právního řádu ... 88 // b) Kalliklés: Teze o právu silnějších... 93 // c) Thrasymachos: nespravedlnost se vyplácí... 97 // 8. Model praktické filosofie: Isokratés...103 //
II. SOKRATIKA...110 // 1. Sókratés...111 // a) Sókratovská otázka ...113 // b) Obecné a nauka o idejích...116 // c) Ctnost jako vědění...120 // d) Jednota ctností...124 // e) Vědění a jednání...129 // f) Slabost vůle a dobrovolnost...133 // g) Věrnost zákonům a občanská neposlušnost...137 // 2. Eukleidés z Mcgar...143 // a) Logika ...144 // b) Etika...146 // 3. Antisthenés...150 // 4. Aristippos z Kyrény...155 // a) Epistemologická východiska...156 // b) Důsledky pro etiku...159 // III. PLATÓN...163 // 1. Život, dílo, hermeneutické problémy, charakteristika...163 // a) Život...163 // 6 // b) Dílo... 165 // c) Spisovatelská Sinnost a filosofie...167 // d) Hermeneutické problémy...170 // e) Nepsané nauky...172 // 0 Charakteristika...175 // 2. Ontologie ...177 // a) Původ nauky o dvou svétech...177 // b) Východisko nauky o idejích: Dvé odpovédi...180 // c) Ontologický statut ideje...183 // d) Statut časoprostorových včel ...187 // e) Účast, participace...191 // f) Nekonečný regres...194 // g) Idqe a kosmos...199 // 3. Cesty filosofie...204 // a) Dialektika: Překonání hypotetického...204 // b) Idea dobra...208 // c) Mystika a zbožnost...213 // d) Rozpomínání a učení...217 // e) Touha, krása, láska...220 // 0 Dialektika: Na stopé logiky pojmů ...224 // g) Vědění a mínění...228 //
4. Etika, antropologie a politika...232 // a) Proč být mravný?...234 // b) Nesmrtelnost duSe...237 // c) Individuum a společnost: model spravedlnosti...243 // d) Obec jako individuum: politická metaforika...249 // e) Včdční a moc...254 // f) Moc a zákon...258 // g) Diskreditace umční...263 // IV ARISTOTELÉS ...270 // I. Život, dílo, obory, filosofická metoda, charakteristika . . . .270 // a) Život...270 // b) Dilo...272 // c) Obory...275 // d) Filosofická metoda...277 // e) Charakteristika...279 // 7 // 2. Jazyk a ontologie...281 // a) Slovo a véc... 281 // b) Kategorie...286 // c) ? funkci kategorii...289 // d) Víceznačnost slova „být“ ...291 // e) Ontologické struktury...294 // 0 Substancialita...298 // 3. Skutečnost...302 // a) Pfičiny...303 // b) Principy...306 // c) Možnost, skutečnost a pohyb...310 // d) Bytí a aktivita...313 // e) Jsoucí jakožto jsoucí...316 // f) „První filosofie“: theologie nebo ontologie?...320 // 4. Otázky etiky...325 // a) Stanovisko aristotclské etiky...327 // b) Mravnost a rozum...332 // c) Praktická pravda a praktický sylogismus...337 // d) Slabost vůle ...342 // e) „Dobrovolnost“ ...348 // 0 NejlepSÍ život...354 // 5. Véda, dialektika, rétorika...362 // a) Zdůvodněné včdční...363 // b) Dialektika a rétorika...369 // Seznam zkratek...377 // Seznam literatury...383 // Jmenný rejstřík ...429 // Věcný rejstřík...439 // Ediční poznámka ...445
(OCoLC)50340456
cnb000995422

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC