Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998
150 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-01713-3 (brož.)
Obsahuje nákresy, tabulky, grafy, přehled souvisejících norem, zákonů a vyhlášek
Bibliografie: s. 147
Nádrže vodní malé - učebnice vysokošk.
Rybníky - učebnice vysokošk.
000094264
15. OBSAH // 1. MALÉ VODNÍ NÁDRŽE - DEFINICE, ÚČEL, SOUČASNÉ PROBLÉMY 2 // 1.1 Definice malých vodních nádrží 2 // 1.2 ÚČEL MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 2 // 1.3 Současné problémy malých vodních nádrží 3 // 1.3.1 Problémy vodohospodářské 4 // 1.3.2 Problémy technické 5 // 1.3.3 Problémy ekologické 6 // 1.3.4 Problémy ekonomické 7 // 1.3.5 Problémy majetkoprávní 8 // 1.3.6Problémy legislativní 8 // 2. HISTORICKÝ VÝVOJ 9 // 3. VÝBĚR MÍSTA NÁDRŽE, PODKLADY PRO NÁVRH 15 // 4. VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 25 // 4.1 Charakteristiky nádrže 26 // 4.2 Ztráty vody 28 // 4.2.1 Ztráta výparem z vodní hladiny 28 // 4.2.2 Ztráty vody transpirací rostlin 30 // 4.2.3 Ztráty vody vsakem do dna a infiltrací dnem nádrže 30 // 4.2.4 Ztráty průsakem hrázi a jejím podložím 31 // 4.3 ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU 35 // 4.4 ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU ZA ZVÝŠENÝCH JARNÍCH PRŮTOKŮ 36 // 4.5 ŘEŠENÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU Z MĚSÍČNÍCH PRŮTOKŮ (PLNĚNÍ DLOUHODOBÉ) 38 // 4.6 VÝPOČET RETENČNÍHO PROSTORU 39 // 5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 40 // 5.1 Hráz 41 // 5.1.1 Funkční dělení hrází 41 // 5.1.2 Materiál pro stavbu hrázi 45 // 5.1.3 Návrh příčného profilu hráze 53 // 5.2 VÝPUSTNÁ ZAŘÍZENÍ 63 // 5.2.1 Výpočet doby prázdnění nádrže 73 // 5.2.2 Průtok vocfy požerákem s dlužovou stěnou 75 //
5.2.3 Průtok vody odpadním potrubím od výpusti 78 // 5.3 Bezpečnostní přelivy 80 // 5.3.1 Přímé bezpečnostní přelivy 83 // 148 // 5.3.2 Boční bezpečnostní přelivy 84 // 5.3.3 Kašnové bezpečnostní přelivy 86 // 5.3.4 Šachtové bezpečnostní přelivy 88 // 5.3.5 Kombinované přelivy 88 // 5.3.6 Speciální přelivy 88 // 5.4 Odběry vody 89 // 5.4.1 Odběrné objekty pro gravitační odběr vody 90 // 5.4.2 Odběrné objekty s čerpáním vody 91 // 5.5 Speciální objekty na účelových nádržích 91 // 5.6 ÚPRAVY KORYTA V NÁDRŽI A TOD NÁDRŽÍ 95 // 5.7 ÚPRAVY V NÁDRŽI A JEJÍM OKOLÍ 96 // 6. PROJEKTOVÁ ČINNOST 97 // 7. STAVBA MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 107 // 7.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 108 // 7.2 Stavba funkčních objektů 109 // 7.3 Stavba hráze 110 // 7 4 Úprava toku v nádrži a pod nádrží 112 // 7.5 ÚPRAVY V OKOLÍ NÁDRŽE 112 // 7.6 Dokončovací práce 113 // 8. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD 113 // 9. REKONSTRUKCE MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ 117 // 10. ODBAHNĚNÍ NÁDRŽÍ 121 // 10.1 PŘÍČINY ZANÁŠENÍ NÁDRŽÍ 121 // 10.2 Odstraňování sedimentů 124 // 10.2.1 Průzkum dna nádrže a rozbor vzorků 125 // 10.2.2 Těžba sedimentů 127 // 10.2.3 Doprava sedimentů 129 // 10.2.4 Výběr pozemků 129 // 10.2.5 Náklady na odbahňování 129 // 10.2.6 Ekologické aspekty odbahňování 130 // 11. REVITALIZACE KRAJINY 130 // 12. GENEREL RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ČESKÉ REPUBLIKY 137 // 13. PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH NOREM, SMĚRNIC, ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK 143 // 14. LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC