Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1969

objednat
Živočišná výroba
Učební text pro střední rybářskou technickou školu a zemědělské odborné učiliště oboru rybář
V učebnici se probírají základy rybniční výroby, způsoby hospodaření na rybnících, jejich výlov, meliorace a zúrodňování. Výklad o chovu kapra a doplňkových druhů ryb, přezimování, přepravě a sádkování ryb a o plemenářsképráci, jedoplněn kapitolami o historickém vývoji, současném stavu, významu a perspektivách rybnikářství.
000094409
Rekat.
Obsah // Úvod ...5 // Význam a úkoly rybnikářství ...5 // Vývoj rybnikářství a jeho současný stav ...9 // Vznik a vývoj rybnikářství v českých zemích do 19. století ...10 // Naše rybnikářství v 19. a 20. století ...15 // Základy rybniční výroby ...25 // Rozdělení rybníků ...25 // Zařízení rybníků ...28 // Rybniční dno ...34 // Rybniční voda a zásobování rybníků vodou ...36 // Koloběh látek v rybníce ...43 // Rostlinné organismy ...45 // Živočišné organismy ...46 // Způsoby hospodaření na rybnících ...43 // Chovné druhy ryb a jejich označování ...49 // Vývoj chovu kapra ...50 // Rozdělení rybníků podle hospodářského určení ...52 // Hospodaření na ojedinělých rybnících ...54 // Chov kapra ...56 // Biologie kapra ...56 // Požadavky výrobce a spotřebitele ...58 // Chovný cíl v chovu kapra ...59 // Výběr plemenných kaprů ...60 // Zacházení s generačními kapry a jejich ukládání ...63 // Hypofyzace kaprů ...66 // Chov plůdku ...67 // Chov plůdku v třecích rybnících ...67 // Výběr třecích rybníků ...68 // Péče o třecí rybníky a jejich súrodňovám 68 // Vysazování generačních kaprů, tření a kontrola výtěru ...69 // Kontrola růstu, potrava a přikrmování kapřího plůdku ...71 // Výlov třecích rybníků ...72 // Chov plůdku metodou Dubraviovou ...73 // Dubraviovy rybníčky, jejich zřizování a ošetřování ...74 // Napouštění rybníčků a vysazování generačních kaprů ...78 // Kontrola výtěru, odlov generačních kaprů, líhnutí plůdku ...79 // Odlov váčkového plůdku a jeho počítání ...80 // Doprava a vysazování K0 ...83 // Umělý výtěr kaprů ...84 // Odchov plůdku v plůdkových výtažnících ...87 // Plůdkové výtažníky I. řádu a jejich ošetřování ...87 // Odchov K v plůdkových výtažnících I. řádu ...88 //
Plůdkové výtažníky II. řádu a jejich ošetřování ...89 // Odchov plůdku v plůdkových výtažnících II. řádu ...89 // Zjednodušení a různé modifikace Dubraviovy metody ...90 // Chov násad ...92 // Výtažníky a jejich ošetřování ...92 // Odchov násad ve výtažnících ...93 // Chov tržních kaprů ...94 // Hlavní rybníky a jejich ošetřování ...94 // Nasazování a výlov hlavních rybníků ...95 // Chov vedlejších — doplňkových druhů ryb ...97 // Chov lína ...97 // Chov štiky ...103 // Chov candáta ...112 // Chov sumce velkého ...121 // Chov úhoře ...130 // Chov okounka pstruhového ...132 // Cchov pstruha duhového ...133 // Chov marény ...135 // Chov násad jiných druhů ryb ...137 // Aklimatizace jiných druhů ryb ...138 // Chov raka v rybnících . . . ......141 // Obsádky rybníků ...143 // Druh a chovná hodnota obsádky ...143 // Stanovení obsádky ...146 // Hodnocení úrodnosti rybníků ...146 // Obsádky normální a jejich výpočet ...150 // Požadovaný kusový přírůstek ...150 // Kusové ztráty a jejich příčiny ...154 // Příklady výpočtu normálních obsádek ...155 // Úprava obsádek při přikrmování 156 // Obsádky rybníků nasazovaných na více let ...15 // Zhuštěné obsádky ...160 // Obsádky smíšené ... 162 // Přezimování ryb ... // Úkoly a rozdělení komorových rybníků ...165 // Požadavky na dobré komorové rybníky // Obsádky komorových rybníků ...174 // Péče o komorové rybníky v létě a v zimě ...176 // Zvednutí ryb a záchranná opatření ...183 // Výlov komorových rybníků ...186 // Kusové a váhové ztráty v komorových rybnících ...I87 // Výlov rybníků ...188 // Nářadí pro výlov ...188 // Vypouštění a strojení rybníků ...196 // Výlov v lovišti a pod hrází ...I98 // Lovy na plné vodě ...398 // Nouzové odlovy v zimě a lov ryb pod ledem ...210 //
Lov ryb elektřinou ...// Správné zacházení s rybami ...212 // Přeprava ryb ...214 // Dopravní prostředky ...214 // Přeprava plůdku ...218 // Požadavky při přepravě ...247 // Sádkování a prodej ryb ...222 // Zásobování sádek vodou ...222 // Kapacita sádek ...228 // Sádky jednotlivé, souborné, haltýře a jejich zařízení ...223 // Ústřední sádky ...228 // Ošetřování, příprava sádek a vlastní sádkování ...230 // Výlov sádek a zacházení s rybami na sádkách ...231 // Kusové a váhové ztráty během sádkování ...232 // Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při výlovech a na sádkách ...232 // Prodej ryb ...233 // Meliorace a zúrodňovaní rybníků ...237 // Základní pojmy a úkoly melioračních úprav ...237 // Význam rybničních meliorací ...238 // Meliorace z hlediska úrodnosti a obnovení biologické rovnováhy ...238 // Vodní režim a vodní bilance ...238 // Úprava rybničního dna ...242 // Účel a způsoby úpravy rybničního dna ...242 // Stokování dna ...248 // Odbahňování // Plošné úpravy dna ...252 // Zúrodňování vypláchnutých částí dna ...254 // Mechanické zpracování dna ...255 // Uvolňování zabuřeněných rybničních okrajků ...259 // Drenážování rybníků ...263 // Odstraňování rybničních porostů ...266 // Mechanické prostředky 271 // Chemické prostředky ...275 // Biologické prostředky ...279 // Kompostování rybničních porostů ...279 // Zimování rybníků ...281 // Účinky zimování na rybniční dno ...282 // Příprava rybníků ? zimování, průběh zimování ...285 // Práce spojené se zimováním rybníků ...286 // Letnění rybníků ...286 // Způsoby letnění ...287 // Příprava rybníků ? letnění ...288 // Setí, sázení a sklizeň plodin ...290 // Vápnění rybníků ...292 // Vápenatá hnojiva ...295 // Způsoby a formy vápnění ...297 //
Hnojení rybníků ...303 // Význam jednotlivých živin ...304 // Předpoklady pro uplatnění hnojiv v rybnících ...307 // Způsoby hnojení ...308 // Hnojivá statková a jejich použití ...311 // Hnojiva průmyslová ...319 // Asimilační a akumulační rybníky ...327 // Chov vodní drůbeže z hlediska rybářské výroby ...328 // Agrotechnické lhůty v rybnikářství ...330 // Přikrmování kaprů ...331 // Význam přikrmování kaprů ...331 // Složky potravy kapra ...332 // Podmínky pro dosažení nejvyšší efektivnosti přikrmování ...334 // Zužitkování potravy a růst ryb při přikrmování ...337 // Druhy krmiv a jejich hodnocení ...340 // Příprava a úprava krmiv ...344 // Plán, technika a kontrola přikrmování ...347 // Vliv přikrmování na chutnost masa a zdravotní stav ryb ...356 // Plemenářská práce v chovu ryb ...357 // Obecně o genetice ...357 // Základní pojmy ...358 // Příčiny proměnlivosti ...360 // Zákonitosti dědičnosti ...361 // Metody studia dědičnosti ...362 // Cíl plemenitby v chovu ryb ...363 // Exteriér a jeho posuzování ...366 // Fyziologické a užitkové vlastnosti ryb ...373 // Zásady při provádění plemenitby kapra ...375 // Zákony a předpisy o rybářství ...379 // Rybnikářství a ochrana přírody ...381 // Perspektivy rybářské výroby ...383 // Přehled použité literatury ...385
(OCoLC)42161737
cnb000426253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC