Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Informatorium, 1993

objednat
ISBN 80-85427-41-9
* chov doplňkových ryb * chov kapra * krmení ryb * obsádky rybníků * přeprava ryb * přezimování ryb * rybníkářství * rybářství * sádkování * výlovy rybníků
000094410
Rekat.
OBSAH // 1 Úvod (Ing. Čítek) 5 // 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5 // 1.2 Rozdělení rybářství 6 // 1.3 Přehled historického vývoje našeho rybnikářství 6 // 2 Základy rybniční výroby (Ing. Čítek) 13 // 2.1 Zákony a vyhlášky o rybářství 13 // 2.2 Rozdělení rybníků 15 // 2.3 Rybniční dno 22 // 2.4 Zásobování rybníků vodou 24 // 2.4.1 Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti vody 24 // 2.4.2 Potřeba vody pro rybníky 27 // 2.5 Podstata rybniční produkce 28 // 3 Způsoby hospodaření na rybnících (Ing. Kubů, CSc.) 31 // 3.1 Stupně intenzity chovu ryb 33 // 4 Chov kapra (prof. Ing. Krupauer, CSc.) 35 // 4.1 Stručná biologie kapra 35 // 4.2 Plemenářská práce v chovu kapra 37 // 4.2.1 Hlavní zásady plemenářské práce v chovu kapra 38 // 4.2.2 Zacházení s generačními kapry 45 // 4.3 Výtěr kaprů 48 // 4.3.1 Organizace rozmnožování kapra 49 // 4.3.2 Výtěr hromadný 50 // 4.3.3 Výtěr kapra v malých skupinách 52 // 4.3.4 Postup při výtěru kapra v Dubraviových rybníčcích 54 // 4.3.5 Umělý výtěr kapra 57 // 4.3.6 Časové ovlivnění doby výtěru kapra 61 // 4.4 Odchov kapřího plůdku 64 // 4.4.1 Metoda rychleného odchovu kapřího plůdku 65 // 4.4.2 Odchov K1, v plůdkových výtažnících bez přelovení v průběhu vegetačního období 69 // 4.4.3 Odchov K1 v kombinaci s rozkrmením kapřího plůdku 69 // 4.5 Odchov násad K2 a konzumních kaprů K3 71 // Nové technologie chovu ryb (prof. Ing. Krupauer, CSc.) // Podstata a podmínky průmyslového chovu ryb // Chov ryb v sítěných plovoucích klecích // Chov ryb ve speciálních zařízeních // Chov doplňkových (vedlejších) ryb v rybnících (prof. Ing. Krupauer, CSc.) // Lín obecný // Býložravé ryby // Amur bílý // Tolstolobec pestrý // Tolstolobik bílý // Chov býložravých ryb // Síh severní, síh peleď // Štika obecná //
Candát obecný // Sumec velký // Pstruh duhový // Úhoř říční // Výpočet obsádek polykultur v kaprových rybnících // Obsádky rybníků (Ing. Kubů, CSc.) // Zásady pro stanovení obsádek rybníků // Požadavky na chované ryby // Hodnocení úrodnosti rybníků // Jednodruhové obsádky // Normální obsádka // Zhuštěná obsádka // Smíšená obsádka // Vícedruhové obsádky // Obsádka kapr a lín // Obsádka kapra a býložravých ryb // Ostatní polykulturní obsádky // Počítačové programy pro plánování obsádek // Přezimování ryb (Ing. Kubů, CSc.) // Komorové rybníky // Speciální komorové rybníky // Péče o komorové rybníky // Rozmrazovací zařízení // Bezpečnost práce // Obsádky komorových rybníků // Zvednutí ryb a záchranná opatření // 8.3.2 Výlov komorových rybníků 143 // 9 Zvyšování úrodnosti rybníků (Ing. Kubů, CSc.) 145 // 9.1 Meliorace rybníků 145 // 9.1.1 Vodní režim a jeho úprava 146 // 9.1.2 Úpravy rybničního dna 148 // 9.1.3 Prohlubování rybničních okrajů 158 // 9.1.4 Odstraňování nežádoucích vodních porostů 165 // 9.1.5 Zimování a letnění rybníků 173 // 9.2 Vápnění rybníků 177 // 9.2.1 Vápenatá hnojiva a jejich použití 179 // 9.3 Hnojení rybníků 182 // 9.3.1 Optimalizace rybničního prostředí a úprava pH 185 // 9.3.2 Statková hnojiva a jejich použití 189 // 9.3.3 Průmyslová hnojiva a jejich použití 198 // 9.4 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 202 // 10 Krmení ryb (Ing. Kubů, CSc.) 206 // 10.1 Složky potravy kapra 207 // 10.2 Krmiva a jejich hodnocení 209 // 10.2.1 Výběr krmiv pro kapra 211 // 10.2.2 Úprava a skladování krmiv 215 // 10.3 Efektivnost přikrmování 216 //
10.3.1 Plán přikrmování 219 // 10.3.2 Technika přikrmování 220 // 10.3.3 Kontrola přikrmování 223 // 10.4 Krmení kaprů 224 // 11 Výlovy rybníků a přeprava ryb (Ing. Kubů, CSc) 226 // 11.1 Příprava rybníků k výlovu 226 // 11.1.1 Plán výlovů 226 // 11.1.2 Nářadí na výlov rybníků 228 // 11.1.3 Vypouštění rybníků 233 // 11.2 Způsoby výlovů rybníků 235 // 11.2.1 Výlov v lovišti 235 // 11.2.2 Výlov pod hrází 238 // 11.2.3 Odlovy na plné vodě 239 // 11.2.4 Ostatní způsoby výlovů 240 // 11.2.5 Zacházení s rybami při výlovech 241 // 11.3 Bezpečnost práce při výlovech 242 // 11.4 Přeprava ryb 244 // 11.4.1 Požadavky na přepravu ryb 244 // 11.4.2 Způsoby přepravy ryb 246 // 11.4.3 Směrná čísla nasazování dopravních nádob 248 // Sádkování, prodej a zpracování ryb (Ing. Kubů, CSc.) // Sádky a jejich vybavení // Sádky jednotlivé, souborné a haltýře // Sádky s ústředním slovováním // Sádkování ryb // Prodej ryb // Zpracování ryb // Zpracování kapra // Zpracování ostatních druhů ryb // Konzervace a skladování rybích výrobků // Uzení ryb // Bezpečnost práce na sádkách a ve zpracovnách ryb // Rybnikářství a ochrana přírody (prof. Ing. Krupauer, CSc.) // Použitá literatura
(OCoLC)39594130
cnb000082084

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC