Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2006
351 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7106-865-9 (brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 3
Obsahuje bibliografii na s. 317-321, bibliografické odkazy a rejstřík
000094568
OBSAH // 0. Úvodem 9 // 1. Forma a frekvence víceslovných předložek 17 // 1.1 výskyt předložek v textech 17 // 1.2 struktura víceslovných předložek- paradigmatické typy 18 // 1.3 neparadigmatický typ 2 Vf - Prep 46 // 1.4 neparadigmatický typ 3 ADV - Prep 47 // 1.5 neparadigmatický typ 4 Sc - Prep 48 // 1.6 neparadigmatický typ 5 Prep - S’4"1’ - Prep 48 // 1.7 izolované předložky 49 // 1.8 Shrnutí 49 // 1.9 Vyhledávání víceslovných předložek v korpusu SYN2000 50 // II. Syntagmatika víceslovných předložek: kolokabilita 52 // 11.1 VSP s frekvencí vyšší než 10000 výskytů 52 // 11.2 VSP s frekvencí od 10000 do 5000 výskytů 57 // 11.3 VSP s frekvencí od 5000 do 2000 výskytů 63 // 11.4 nejfrekventovanější substantiva a slovesa v okolíVSP 80 // 11.5 VSP s frekvencí od 2000 do 1000 výskytů 83 // 11.6 VSP s frekvencí od 1000 do 500 výskytů 97 // 11.7 Závěrečné shrnutí 108 // III. Syntagmatika vícelosných předložek: valence 109 // 11.1 Zastoupení jednotlivých pádů 109 // 11.2 VSP s genitivní valencí 110 // 11.3 VSP s instrumentálovou valencí 115 // 11.4 VSP s akuzativní valencí 117 // 11.5 VSP sdativní valencí 118 // 11.6 VSP s lokálovou valencí 120 // 11.7 VSP s nominativní valencí 121 // 11.8 VSP s infinitivní valencí 122 // 11.9 VSP s dvojí (popř. trojí valencí) 123 // 11.10 Konkurenční prostředky 128 // IV. Paradigmatika víceslovných předložek: variantnost 129 // IV.1 Typy variant 129 // IV.2
Varianty s opozicí sg. : pl. abstraktního substantiva 129 // IV.3 Varianty s odlišnou JSP v počáteční pozici 135 // 6 // IV. 4 Závěrečné shrnutí 148 // V. Paradigmatika víceslovných předložek: opozitnost (a synonymie) 149 // V. 1 Opozitnost VSP 149 // V. 2 Synonymie VSP 191 // VI. Funkce víceslovných předložek 197 // VI. 1 Tři základní předložkové funkce 197 // VI.2 Funkce adverbální 197 // VI.3.Funkce adnominální 220 // VI. 4 Funkce adverbiální 233 // VII. Sémantika víceslovných předložek 235 // VII1 Základní sémantické třídy 235 // VII. 2 Identifikace 235 // VII.3 Klasifikace 240 // VII.4 Kvalifikace 243 // VII.5 Determinace 246 // VII.6 Kauzalita 262 // VII.7 Shrnutí skupin 1 - 5 269 // VII.8 Lokalizace 269 // VII. 9Temporalizace 275 // VILI 0 Frazémy a běžné kolokace 282 // VIL11 Porovnání SSJČ a korpusu SYN2000 283 // Vlil. ZastoupeníVSP v jednotlivých textových typech a žánrech 284 // VIII. 1 Tři hlavní textové typy 284 // Vlil.2 Textové zastoupeníVSP podle strukturních typů 284 // VIII.3 Shrnutí procentuálního zastoupení 295 // VIII. 4 Porovnání opozitních a variantních předložek 298 // Vlil,5 Kumulace VSP v textu 299 // IX. Víceslovné předložky v Pražském mluveném korpusu 302 // IX. 1 Problém diglosie 302 // IX.2 Principy a metodologie popisu obecné češtiny 306 // Závěrem 311 // Poznámky 316 // Studijní literatura 319 // Přílohy: // Příloha 1 - Seznam víceslovných předložek - řazení podle abecedy 325 // Příloha 2 - Seznam víceslovných předložek - řazení podle frekvence 336 // Rejstřík víceslovných předložek 338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC