Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002
290 s. : mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86224-43-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, souhrny, mapku
Obsahuje bibliografické odkazy
Slezsko těšínské - dějiny - společnost - stol. 18. - studie
Společnost - Slezsko těšínské - stol. 18. - studie
000094749
I. Úvod 5 // Slezsko - země na rozhraní kultur a civilizačních okruhů 10 // Kulturní stupně a jejich dotyky na slezské půdě (Milan Šmerda) 10 // Tři regiony Českého (Rakouského) Slezska a specifika Těšínska (Milan Šmerda) 21 // Role Těšínska v sociálním vývoji českých zemí (Milan Šmerda) 28 // III. Těšínská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství 41 // Obyvatelstvo na Těšínsku v 18. století (Irena Korbelářová) 41 // Venkovský lid (Milan Šmerda) 61 // 1. Vývoj osídlení 61 // 2. Vývoj společenské skladby 73 // 3. Shrnutí 85 // Městská společnost (Irena Korbelářová) 92 // 1. Města a městečka na Těšínsku 92 // 2. Počet obyvatel, náboženská a jazyková charakteristika 102 // 3. Sociální struktura 116 // 4. Veřejná působnost a postavem měšťanů 146 // 5. Shrnutí 157 // Šlechtická společnost (Rudolf Žáček) 196 // 1. Těšínská šlechta, její postavem, struktura a náboženská orientace 196 // 2. Z každodenního života těšínské šlechty 212 // 3. Shrnutí 224 // IV. Exkurs 231 // Protireformace na Těšínsku (do konvence v Altranstädtu v roce 1707) (Milan Šmerda) 231 // 1. Počátky protireformace na Těšínsku 232 // 2. Nástup tvrdé protireformační praxe po roce 1653 237 // 3. Příchod jezuitů v roce 1670 a jejich působení až do konvence v Altranstädtu v roce 1707 248 // 4. Shrnutí 261 // V. Soupis zkratek 269 // VI. Rezumé 271 // VII. Přílohy 278 // Tabulky 278 // Mapa 287 // VIII. Obsah 288
(OCoLC)85101258
cnb001311689

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC