Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
V Šenově u Ostravy : Tilia, 1998
199 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86101-13-4 (brož.)
Vydavatel: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě
Obsahuje tabulky, resumé německy, anglicky, seznam dalších studií zpracovaných v rámci grantového úkolu v letech 1996-1998
Obsahuje bibligrafii a bibliografické odkazy
Slováci - migrace - země české - r. 1945-1992 - práce výzkumné
000094752
1. Vstup do problematiky // 2. Dosavadní stav poznání, metodologie, cíle výzkumu // 3. Česko-slovenské dilema (Karel Sommer) // 1. Naděje a realita // 2. Nová koncepce státoprávních vztahů Čechů a Slováků // 3. Ústava 9. května // 4. Padesátá léta // 5. Nová tzv. socialistická ústava // 6. Pražské jaro a československá federace // Závěrečná poznámka // 4. Migrace ve vývoji slovenské populace v České republice (se zvláštním zřetelem ke stěhování mezi Slovenskem // a českými zeměmi), část první 1945-1959 (Radim Prokop) // I. Retrospektivní pohled do minulosti // II. Politické a ekonomicko-společenské pozadí slovenských/ migrací v rámci společného státu po druhé světové válce // III. Podíl slovenských migrací na osidlování českého a moravsko-slezského pohraničí // 1. Slovenské migrace do západočeského pohraničí // 2. Stěhování Slováků do severozápadních Čech // 3. Slovenské migrace do oblasti severních a severovýchodních Čech // 4. Přistěhovalectví ze Slovenska do oblasti východních Čech, severní Moravy a Slezska // 5. Slovenské migrace do jihomoravského a jihočeského pohraničí // 6 Shrnující přehled stěhování Slováků do pohraničních oblastí. // IV. Migrace Slováků do průmyslových oblastí České republiky v období nástupu poválečné industrializace (1950-1959) // V. Zdrojové oblasti stěhování Slováků do českých zemí // VI. Migrace mezi Slovenskem a českými zeměmi z pohledu tzv. malých krajů // 1. Ostravský kraj jako nejpřitažlivější region slovenských migrací // 2. Význam Ústeckého kraje v migracích Slováků do průmyslových oblastí // 3. Podíl Slováků na migračních proměnách Karlovarského kraje // 4. Úloha Libereckého kraje ve vývoji slovenských migrací. // 5. Druhá etapa slovenských migrací do jihozápadních a západních Čech //
6. Olomoucký kraj z pohledu stěhování slovenského obyvatelstva // 7. Příliv Slováků do pražské a brněnské aglomerace v 50. letech // 8. Ostatní „malé kraje“ na pozadí migračních trendů slovenského obyvatelstva // 9. Závěry // 5. Vliv migrací mezi Slovenskem a českými zeměmi na vývoj slovenské populace v České republice, část druhá 1960-1992 (Radim Prokop) // 1. Slovenské migrace jako významný celostátní faktor vnitřního stěhování // 2. Hlavní trendy slovenských migrací v regionálním srovnání // 3. Bilance migrací z pohledu českých a moravských krajů // 4. Slovenské kraje jako zdrojové oblasti migrací // 5. Územní diferenciace slovenských migrací do českých zemí podle okresů // 5.1. Stěhování ze Slovenska do středočeských okresů // 5.2. Slovenské migrace do jihočeských okresů // 5.3. Migrační aktivita Slováků v západočeských okresech // 5.4. Migrační trendy na pozadí severočeských okresů // 5.5. Slováci v migračním sepětí s východočeskými okresy // 5.6. Charakter slovenských migrací do jihomoravských okresů // 5.7. Příliv populace ze Slovenska do okresů severní Moravy a Slezska // 6. Sociálně-ekonomické aspekty formování slovenské společnosti v českých zemích v poválečném období (Radim Prokop) // Odlišnosti života Slováků v českém prostředí // Vývojové tendence slovenského obyvatelstva v České republice // Některé znaky prostorového rozložení Slováků v českých zemích s ohledem na poválečný vývoj 1945-1991 // Vnitřní skladba slovenské populace v České republice //
7. Kultúrne, spoločenské a záujmové aktivity Slovákov v českých krajinách po roku 1945 (Oľga Šrajerová)...151 // 1. Kultúrna sebarealizácia Slovákov v českých krajinách v rokoch 1945-1948 ...151 // 1.1. Slovenské a česko-slovenské kultúrne spolky v českom a moravsko-sliezskom pohraničí v rokoch 1946-1948 ...153 // 1.2. Kultúrne aktivity Matice slovenskej voči Slovákom v českom pohraničí v rokoch 1946-1953 ...155 // 1.3. Aktivity slovenských ústredných orgánov voči Slovákom v českých krajinách ...162 // 1.4. Slovenské hlasy - časopis českých Slovákov ...165 // 2. Kultúrne aktivity Slovákov v českých krajinách v rokoch 1948-1955 ...168 // 3. Spoločenské a kultúrne aktivity Slovákov v českých krajinách od druhej polovice 50. rokov do konca 80. rokov ...172 // 4. Kultúrna sebarealizácia Slovákov v českých krajinách v súčasnosti ...177 // 8. Společná historie Československa zasluhuje úctu (Emil Gímeš) ...183 // Seznam dalších studií zpracovaných v rámci grantového úkolu v letech 1996-1998 ...186 // Summary ...190 // Zusammenfassung ...192 // Contents ...194 // Inhalt ...197
(OCoLC)40790957
cnb000601716

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC