Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
V Brně : Masarykova univerzita, 2004
157 s.

objednat
ISBN 80-210-3530-7 (brož.)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta ; [vol.] 354
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík, anglické a ruské resumé
literatury balkánské - dějiny - stol. 19.-20. - studie
Literatury slovanské - dějiny - stol. 19.-20. - studie
000094760
5 // OBSAH // Obsah...5 // Úvod...7 // I. // Со dal Balkán evropské a světové kultuře... 9 // Dílo Josefa Dobrovského a jižní Slované...19 // Еден досега непознат труд за Зборниkот на Браќата Миладиновци...27 // Jazyk jako znak národa...36 // И. // Dějiny světové literatury nebo dějiny světových literatur?...43 // Hrabákovo pojetí literární komparatistiky...50 // O vztahu mezi lidovou slovesností a uměleckou literaturou...58 // O dvojdomosti a biliterárnosti v české literatuře...70 // Přínos a úskalí biliterárnosti...76 // Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti...82 // O literárním bilingvismu a inverzní dvojdomosti...88 // O tzv. autochtonních a allochtonních literárních tvůrcích...96 // Slovanské meziliterární shody a rozdíly 1...106 // Slovanské meziliterární shody a rozdíly II...111 // Slovanské meziliterární shody a rozdíly III...116 // III. // Moderna a postmoderna v slovinské literatuře...127 // Některé zvláštnosti postmodernismu v srbské literatuře...127 // Některé zvláštnosti charvátské moderny a postmoderny...141 // Slavonic Interliterary Agreements and Differences (Précis)...147 // Славянсkие межлитературные совпадения и различия ...149 // Rejstřík...151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC