Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:10x 
BK
V Praze : Matice česká : Fr. Řivnáč 1922-1929
3 sv. ; 25 cm

objednat
Novočeská bibliotéka
Spisy musejní
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
díl 1. 1922. 319 s. -- díl 2. 1925. 605 s. -- díl 3. 1929. 795 s.
Literatury slovanské - dějiny - přehledy
000094803
OBSAH. // Předmluva...V.—VI. // Úvod ...1—3 // Část L // Počátky romantismu v literaturách slovanských ... 5—191 // Hlava I.: Sentimentalism a počátky romantismu na Rusi . 4 7—28 // 1. Karamzin a jeho doba...9—14 // 2. Počátky romantismu...14—24 // 3. I. ?. Krylov...• . . 25-28 // Hlava II.: Obrozenské snahy ukrajinské...29—50 // 1. Literární činnost na Ukrajině východní...29—38 // 2. Počátky obrození Ukrajinců (Rusínů) v Haliči a Podkarpatských Rusů...38—50 // Hlava III.: Počátky romantismu v Polsku...51—83 // 1. Doba před Mickiewiczem...53—61 // 2. Adam Mickiewicz do r. 1829 ... 62—72 // 3. Škola polsko-ukrajinská...73—83 // Hlava IV.: První období české romantiky...84—131 // 1. Vlivy literární...87-93 // 2. Josef Jungmann a počátky české romantiky ... 93—102 // 3. Kollár a Čelakovský...102—119 // 4. Šafařík a Palacký... . 120—131 // Hlava V.: Počátky hnutí romantického u Jihoslovanů . . . 132—191 // 1. Spory o spisovný jazyk a pravopis...132—140 // 2. Prešérn a jeho doba...140—151 // 3. Ilyrism...151—179 // 4. Počátek hnutí romantického u Srbů...179—191 // Část II. // Rozkvět romantismu u Slovanů... 193—434 // Hlava I.: Vrchol romantismu na Rusi a přechod od romantismu // ? realismu... 195—238 // 1. Ideové a společenské proudy v letech třicátých a čtyřicátých ... . . . 195-206 // 2. Aleksandr Sergějevič Puškin... 206—220 // 3. Michal Jurjevič
Lermontov... 220—231 // 4. Jiní básníci soudobí... 231—238 // Illava II.: Literatura ukrajinská... 239—261 // 1. Taras ševČenko a poesie jeho doby... 241—252 // 2. Politické a kulturní poměry v Haliči a Podkarpatské // Rusi... 252-261 // Hlava III.: Literatura polská do r. 1863 ... 262—315 // I. Rozkvět literatury v emigraci... 262—305 // 1. Adam Mickiewicz... 262—273 // 2. Juliusz Slowacki... 273—284 // 3. Zygmunt Krasiňski... 284—296 // 4. Jiní básníci... 296—305 // II. Poesie v Polsku samém... 306—315 // Hlava IV.: Vývoj české poesie od Máchy až po Lumírovce . . 316—366 // 1. Kar l Havlíček a jeho doba...316—323 // 2. K. H. Mácha, jeho stoupenci a protivníci ... 323—332 // 3. Od kosmopolitismu ? nacionalismu... 332—355 // 4. Slovenská odluka... 356—366 // Hlava V.: Buditelské písemnictví Lužických Srbů ... 367—381 Hlava VI.: Básnická literatura Jihoslovanů... 382—434 // 1. Slovinská ... . . . 382-394 // 2. Básnická literatura Chorvátů... 394—404 // 3. Omladinská romantika u Srbů... 404—415 // 4. Národní obrození Bulharů a počátky nové literatury . 415—434 // Část III. // Drama. • // I. Drama ruské... 439—454 // II. Drama ukrajinské... 454—459 // III. Drama polské ...’... 459—472 // IV. Drama československé... 472—485 // V. Drama u Jihoslovanů... 485—507 // 1. Slovinské ... 485-488 // 2. Chorvatské... 488—496 // 3. Srbské...•. 496-503 // 4. Počátky divadla
bulharského... 503—507 // Část IV. // Romanopisectví. // I. Romanopisectví ruské...513—530 // II. Povídky ukrajinské... 530—538 // III. Romanopisectví polské...4 . . . . 538—551 // IV. Vývoj českého romanopisectví... 551—574 // V. Romanopisectví u Jihoslovanů... 574—596 // 1. Počátky romanopisectví slovinského... 574—579 // 2. Romanopisectví chorvatské... 579—583 // 3. Srbské romanopisectví . ... 583—594 // 4. Počátky romanopisectví bulharského... 594—596 // Závěrečná úvaha... 597—600 // Ukazatel...( 00—605 // Dodatky bibliografické...606
cnb001199657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC