Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní zdravotní ústav, 2001
173 s. : il.

ISBN 80-7071-173-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, bibliografické citace, úvod, seznam autorů
Děti - růst - Česko - sborníky
Mládež dospívající - růst - Česko - sborníky
Nadváha - děti - výška a hmotnost - Česká republika - přehledy a grafy
000094805
OBSAH // Strana // ÚVOD 8 // MATERIÁL 9 // L POSOUZENÍ PŘIMĚŘENÉHO VÝVOJE 11 // I. 1. Konstrukce a využití percentilových grafů 12 // I. 2. Metodika měření vybraných tělesných parametru 15 // I. 3. Komentář k percentilovým grafům 21 // I. 4. Percentilové grafy a tabulky (tělesné výšky, hmotnostně-výškového poměru, BMI, 27 // obvodu hlavy, obvodu paže, tloušťky vybraných kožních řas, součtu čtyř kožních řas a podílu tukové složky) // 1. 5. Převod hodnot tloušťky kožních řas měřených kaliperem typu Best na hodnoty 74 // kaliperu typu Harpenden // I. 6. Predikce konečné tělesné výšky jedince 76 // II. PŘÍČINY VZNIKU OBEZITY, JEJÍ RIZIKA, VÝSKYT A VYBRANÉ 81 CHARAKTERISTIKY ČESKÝCH OBÉZNÍCH DĚTÍ A ADOLESCENTŮ // II. 1. Obezita v dětském věku 82 // II. 2. Genetická predispozice k lidské obezitě 87 // II. 3. Výskyt nadměrné a nízké hmotnosti v současné české dětské populaci, životní 97 // styl a výživové návyky dětí 11. 4. Tělesný habitus a některé rizikové faktory českých obézních dětí a adolescentů 106 // II. 5. Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu 119 // III. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ 123 // III. 1. Obezita a výživa v kojeneckém věku 124 // III. 2. Kojené dítě v péči praktického lékaře pro děti a dorost 127 // III. 3. Výživa dětí a dospívajících 134 // III. 4. Poruchy příjmu potravin 139 // III. 5. Pohybová aktivita u dětí s nadměrnou
hmotností a obezitou 148 // III. 6. Fyziologická distribuce a interpretace hodnot TK v dětství a dospívání 154 // III. 7. Zdraví a životní styl 162 // ZÁVĚR 173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC