Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
2., přepracované vyd., V Libri 1.
Praha : Libri, 2000
311 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7277-022-5 (brož.)
Historická řada
Dotisk v roce 2002
Obsahuje bibliografii na s. 299-303 a rejstřík
Slované - dějiny - pojednání
000094851
Obsah // POČÁTKY SLOVANŮ...9 // Nejstarší zprávy o Slovanech...9 // Slované-válečníci ...10 // Slované-zemědělci ...15 // Archeologie o Slovanech v 5.-7. století...16 // Slované ve střední Evropě...17 // Slované na Ukrajině a v Bělorusku...18 // Slované na jihovýchodě-Antové...20 // Slované na severu a severovýchodě...23 // Nejstarší Slované v severozápadní Evropě...25 // Archeologie o Slovanech na Balkáně...25 // Problematika etnogeneze...30 // Pozná archeologie Slovany již v době kolem zlomu letopočtu?...32 // Otazníky kolem Slovanů ve 2.-4. století...34 // Slované zemědělci, Skytové kočovníci?...35 // SLOVANÉ - VELMOC 6. AŽ 12. STOLETÍ ...36 // Postup na Balkán, Byzanc, Slované a Avaři...36 // Slované v 7.-8. století...41 // Slované v 9.-12. století...44 // Západní Slované v 9.-12. století ...44 // Velká Morava ...44 // Český stát ...49 // Polabští Slované ...54 // Pomořané ...61 // Polský stát...64 // Jižní Slované v 9.-12. století...68 // Bulharský stát...68 // Srbsko a Černá Hora...73 // Makedonie...77 // Chorvatsko ...78 // Slovinci ...79 // OBSAH // Východní Slované v 9.-12. století ...81 // ŽIVOT A PRÁCE...88 // Zemědělství a chov dobytka v době expanze ...88 // Nejstarší řemesla...91 // Zemědělství v době rozvoje. Obdělávání a osévání polí...92 // Úroda a žně...97 // Mouka, chléb, kaše...102 // Luštěniny, zelenina, ovoce...105 // Víno a pivo...106 // Chov
dobytka ...107 // Bourec morušový a moruše v Polsku?...111 // Včely ...111 // Lov a sokolnictví...112 // Ryby a rybáři...113 // Železáři, kováři, uhlíři ...114 // Těžba drahých kovů ...116 // Klenotníci, šperkaři...117 // Sklářství...118 // Zbrojíři, pasíři, štítaři, sedláři a další řemeslníci...119 // Hrnčíři, keramika, nádobí ...121 // Dřevo, kámen, kost...123 // Obchod, peníze...124 // Jídlo a pití...129 // Látky, šaty, boty ...134 // Muž a žena, rodina...139 // MOC A SLÁVA...142 // Archeologie o centrech 6.-8. století...142 // Hradiště, města a přístavy od 8.-9. století - Velká Morava ...149 // Nejstarší český stát ...157 // Polabští Slované ...165 // Pomořany ...170 // Polský stát...173 // Jižní Slované...176 // Východní Slované...184 // TEPLO DOMOVA ...196 // Nejstarší obydlí...196 // Rekonstrukce domů ...197 // OBSAH // Topení ... 200 // Zahloubené domy nebo sruby? ...203 // Rekonstrukce a stavby domů jinde a jindy...206 // Výstavné domy, usedlosti a dvorce ...207 // Kamenné paláce a jejich vybavení...217 // Vybavení domů...219 // POHANÉ A KŘESŤANÉ...224 // Pohanští bohové...224 // Pohanské svatyně...226 // Svatyně a bohové Polabských Slovanů ...228 // Bohové a idoly s několika obličeji a hlavami...233 // Bohové s jednou hlavou...237 // Uctívání zvířat...238 // Představy o posmrtném životě...239 // Měli Slované mytologii?...240 // Démoni, magie a pohanské
přežitky...240 // Soužití pohanů a křesťanů...241 // Z historie křesťanství a papežství...244 // Křesťanské misie...246 // Archeologie a křesťanství...248 // ZROZENÍ A SMRT. NEMOCI, LÉČENÍ...251 // Antropologie o Slovanech ...251 // Zuby a zubní kaz...252 // Jaké nemoci poznal antropolog...254 // Lékaři a kouzelníci...254 // Dítě a společnost, slavnosti a křest ...255 // Posmrtný život ...256 // Pohřeb žehem...256 // Mohyly...257 // Mohyly s pohřby spáleného i nespáleného těla...259 // Pohřebiště na východě ...261 // Pohřeb nespáleného těla a zvyky s ním spojené...265 // Hroby křesťanů...269 // Upíři...271 // KULTURA...273 // Svéráz slovanské archeologie...273 // Písmo a písemnictví ...275 // OBSAH // Rozšíření gramotnosti ...282 // Hudba a hudební nástroje ...284 // Řezbářství a sochařství...285 // Malířství a archeologie...286 // Architektura dochovaná i objevená...288 // Umělecké řemeslo, klenotnictví a šperkařství ...’...291 // ZÁVĚR ...296 // Seznam použité a doporučené literatury ...299 // Jmenný rejstřík ...304
(OCoLC)45680474
cnb000974495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC