Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003
709 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-86715-10-8 (váz.)
Studie ; 15
Vychází v rámci výzkumného záměru "Jednotná Evropa a křesťanství"
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie křesťanská - Rusko - stol. 20. - eseje
Filozofie ruská - stol. 20. - eseje
Florenskij, Pavel Aleksandrovič, 1882-1937 - filozofie - eseje
000095236
Michal Altrichter // lcona Florenskiana...5 // I. Rüst života k celistvému svědectví, 5; 2. Láska pravdy a pravda lásky, 12; // 3. Zkušenost „dvou světů", 14; 4, „Dopis" jako teologické sdělení, 16; 5. Sofia krásná a krása moudrá, 17; 6. Etymologie „slova", 18; 7. Hymnus nad slovem Člověka, 20. // Předmluva ke čtenáři...25 // List první: Dva světy...31 // List druhý: Pochybnost...37 // List třetí: Trojjedinost...65 // List čtvrtý: Světlo Pravdy...81 // List pátý: Utěšitel... 111 // List šestý: Rozpor... 137 // List sedmý: Hřích... 157 // List osmý: Gehenna... 189 // List devátý: Stvoření...231 // List desátý: Sofia...279 // List jedenáctý: Přátelství... 337 // List dvanáctý: Žárlivost...391 // Dosíov...407 // Vysvětlení a důkaz některých jednotlivostí, // které byly v textu pokládané za samozřejmé...415 // Některé pojmy týkající se učení o nekonečnu...417 // Úloha Lewise Carrolla a otázka dogmatu...421 // Iracionalita v matematice a dogma...426 // Pojem identity ve scholastické filosofii...433 // Pojem identity v matematické logice...436 // Čas a osud...444 // Srdce a jeho význam v duchovním životě člověka, // jak o tom učí Písmo svaté...447 // Ikona Zvěstování a její kosmická symbolika...450 // K otázce metodologie historické kritiky...453 // Tyrkysový kruh kolem Sofie // a symbolika modré a tmavomodré barvy...459 // Pascalův „Amulet"...478 // Historický vývoj termínu
„antinomie"...482 // Estetismus a náboženství...484 // Homotypie v soustavě lidského těla...486 // Poznámky o trinitárnosti...490 // Základní znaky a nej jednodušší logistické formulace...495 // Poznámku...499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC