Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Jubilejní sborník
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Univerzita Karlova, 1975
237 s., [4] s. obr. příl. : faksim. ; 25 cm

objednat
Na tit. s. uveden rok vydání 1974
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. text ve slovanských jazycích, anglické a ruské resumé
000095442
OBSAH // Úvodem... 9 // Zahajovací projev // prof. dr. Vítězslava Rzounka, prorektora University Karlovy...11 // prof. dr. Václava Rába, děkana filosofické fakulty University Karlovy ... 13 // prof. dr. Aloise Jedličky, předsedy Mezinárodní komise pro slovanské spisovné // jazyky...14 // akad. Bohuslava Havránka, předsedy Československého komitétu slavistu . . 16 // Pozdravný projev // prof. dr. F. P. Filina (Moskva]...19 // prof. dr. R. Autyho (Oxford)...21 // I. SPISOVNÉ JAZYKY SLOVANSKÉ V DOBĚ OBROZENÍ...23 // F. P. F i 1 i n (Moskva), O počátcích ruského spisovného jazyka...25 // ??? ???-??? (Vídeň), ? ??? ??? ??? ??? ??? // XVIII — ??? ?1?-?? ?... 33 // Dalibor Brozovič (Zadar), Geški standardní jezik kao etalon u doba slaven- // skih narodnih preporoda...39 // ?. ?. ??? (Minsk), ???-??? ??? ??? ??? ???- // ??? ???... 49 // ??? ??? (Skopje), ?? ??? ??? ??? ?? ??? ???- // ???)? ?? ???]? ?? ??? ???... 63 // Eugen Pauliny (Bratislava), Pramene Štúrovej kodifikácie...67 // Ljudevit Jonke (Záhřeb), Razvoj hrvatskoga književnog jezika u doba hrvat- // skog narodnog preporoda...73 // ??? ??? (Novi Sad), ??? ycsajame ??? ??? // ??? ??? ??? 1818. ???... 79 // Stanislaw Urbaňczyk (Krakov), Polskie slowniki ošwieceniowe ... 89 // Danuta Buttlerová (Varšava), Rozwój slownictwa polskiego w drugiej po- // lowie XIX wieku...97 // Svetomir Ivančev (Sofia), ? vytvoření bulharské národní botanické terminologie ...103 // II. JOSEF JUNGMANN
A ČESKÉ JAZYKOVÉ OBROZENÍ...113 // Václav Křístek (Praha), Dobrovský, Jungmann a předpoklady českého jazykového obrození...115 // Robert Auty (Oxford), Jazykové koncepce u Dobrovského a Jungmanna . . 122 // ?. ?. ??? (Leningrad), ??? ??? ? ??? ???... 125 // Karel Hor á lek (Praha), Josef Jungmann a Vuk Stefanovič Karadžič . . 135 // Eugen J ó na (Bratislava), Utváranie spisovného jazyka slovenského a Jozef // Jungmann...139 // Alois Jedlička (Praha), Spisovný jazyk, jeho teorie a praxe, v pojetí Josefa // Jungmanna...147 // Josef Filip e c (Praha), Překlady Josefa Jungmanna a vývoj spisovné češtiny 157 Miroslav Grepl (Brno), ? jazyku obrozenských překladů z ruštiny a polštiny 169 G. Liličová (Leningrad), Ruské lexikální prvky v českém básnickém jazyce počátku XIX. století...181 // Tereza Z. Orlošová (Krakov), Josef Jungmann a slovanské výpůjčky z oblasti vědecké terminologie...187 // Bohuslav Havránek (Praha), Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny...195 // Doslov (Vladimír Barnet a Alois Jedlička)...205 // ??? ... 214 // Concluding remarks... 224 // •Vv // Jmenný rejstřík (Vladimír Blažek)...235
(OCoLC)42089967
cnb000471736

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC