Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(15.5) Půjčeno:263x 
BK
V Olomouci : Votobia, 1998
503 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7198-281-4 (brož.)
Velká řada ; 50
Obsahuje bibliografie
000095608
PŘEDMLUVA ...13 // VĚTA (P. Karlík) ...15 // ÚVOD ...17 // VĚTA A VÝPOVĚĎ ...20 // Rámcová charakteristika véty ...20 // Rámcová charakteristika výpovědi ...21 // STRUKTURA VĚTY ...23 // Jádro věty ...26 // Predikátory a aktanty ...27 // Sémantická klasifikace predikátom ...30 // Rodiny predikátom ...36 // Sémantické role aktantü ...38 // Sémantická stránka větných struktur ...41 // Syntaktické chování predikátom ve funkci přísudku ...45 // Syntaktická valence a komplementy ...45 // Nekonstitutivní větné členy (adjunkty) ...55 // Atribut ...56 // TYPOLOGIE ELEMENTÁRNÍCH VĚTNÝCH STRUKTUR ...57 // Identita ...58 // Typ mikrosituace „někdo/něco je/není někdo/něco" .. 58 // Existence ...58 // Typ mikrosituace „někdo/něco existuje/neexistuje".58 // Typ mikrosituace „někdo/něco vzniká/zaniká" ...60 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, // aby někdo/něco vznikl(o)/zanikl(o)" ...60 // Vlastnosti ...61 // Typ mikrosituace „někdo/něco má/nemá nějakou vlastnost" ...61 // Vlastnosti vyjádřené klasifikací ...61 // Vlastnosti vyjádřené kvalifikací ...66 // Vlastnosti vyjádřené kvantifikací ...78 // Typ mikrosituace „někdo/něco se stává někým/ // nějakým" ...78 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, // aby se někdo/něco stal(o) někým/nějakým" ...80 // Stavy okolního prostředí ...81 // Typ mikrosituace „někde je nějak" ...81 // Typ mikrosituace „někde se udělalo nějak" ...83 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se // udělalo nějak" ...83 // Časové stavy ...83 // Typ mikrosituace „někdy je nějaký čas" ...83 // Psychosomatické stavy ...85 // Typ mikrosituace „někomu je nějak" ...85 // Typ mikrosituace „někomu se dělá nějak" ...86 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se někomu udělalo nějak" ...86 //
Přináležitost ...87 // Objektová přináležitost ...87 // Typ mikrosituace „někdo/něco má/nemá někoho /něco" ...87 // Typ mikrosituace „někdo/něco dostává/pozbývá něco" ...95 // Typ mikrosituace „někdo způsobuje, aby někdo měl/neměl něco" ...97 // Mentální vlastnictví ...100 // Typ mikrosituace „někdo ví/neví něco" ...100 // Typ mikrosituace „někdo se dovídá/nedovídá něco" ...102 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby někdo věděl/nevěděl něco" ...104 // Poloha ...111 // Typ mikrosituace „někdo/něco je v nějaké poloze"..111 // Typ mikrosituace „někdo/něco se dostává do nějaké polohy" ...112 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se někdo/něco dostal(o) do nějaké polohy" ...112 // Lokalizace ...113 // Lokalizace v prostoru ...113 // Typ mikrosituace „někdo/něco je/není někde" ...113 // Typ mikrosituace „někdo/něco se dostává/nedostává odněkud někam" ...114 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se někdo/něco dostal(o) odněkud někam" ...117 // Souvýskyt ve smyslu vztahu části a celku ...119 // Typ mikrosituace „něco se vyskytuje v něčem" ...119 // Typ mikrosituace „něco se dostává do souvýskytu/ze souvýskytu s něčím" ...119 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se něco dostalo do souvýskytu/ze souvýskytu s něčím" ...120 // Lokalizace v čase ...121 // Typ mikrosituace „někdo/něco je někdy" ...121 // Kvantita ...122 // Typ mikrosituace „někdo/něco má nějakou kvantitu" ...122 // Korelace ...122 // Typ mikrosituace „někdo/něco vyhovuje/nevyhovuje někomu/něčemu" ...122 // Typ mikrosituace „někdo/něco se dostává do souladu s někým/něčím" ...123 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby se někdo/něco dostal(o) do souladu s někým/něčím" ...123 //
Procesy ...123 // Typ mikrosituace „někdo dělá" ...123 // Typ mikrosituace „někdo/něco začíná/přestává něco dělat" ...125 // Typ mikrosituace „někdo/něco způsobuje, aby někdo/něco dělal(o) něco" ...125 // Základní literatura ...126 // H1ERARCHIZACE VĚTNÉ PROPOZICE ...132 // Diateze subjektové ...132 // Diateze typu podmět : agens ...133 // Deagentizace agens - patiens ...133 // Deagentizace agens - recipient ...138 // Diateze typu podmět : kauzátor ...140 // Dekauzativizace kauzátor - patiens ...141 // Dekauzativizace kauzátor - recipient ...144 // Funkce subjektových diatezí ...144 // Upozadování agentu ...149 // Diateze objektové ...150 // Základní literatura ...151 // VĚTY S VÝZNAMEM NUTNOSTI, MOŽNOSTI (SCHOPNOSTI) A ZÁMĚRU (M. Grepl) ...153 // Vztah nutnosti a možnosti ? záměru ...155 // Vztah mezi kategorií nutnosti a možnosti ...156 // Negace modálních výrazů ...157 // Vyjadřování nutnosti ...157 // Hodnota nezbytnost ...158 // Hodnota očekávanost ...159 // Hodnoty záhodnost, žádoucnost, náležitost, // vhodnost ...160 // Vyjadřování možnosti ...161 // Hodnota prostá (objektivní) možnost ...161 // Hodnota dovolení ...162 // Hodnota schopnost ...163 // Vyjadřování záměru ...165 // Hodnota „mít úmysl" ...165 // Hodnota „mít zájem (přání)“ ...166 // VĚTY ZÁPORNÉ ...168 // Zápor mluvnický ...168 // Vztah záporu mluvnického k slovnímu (lexikálnímu) ...170 // Funkce záporu ...170 // Oscilace mezi kladem a záporem ...171 // Vytčení ...172 // Negace výjimky ...172 // Ekvivalence kladu a záporu ...173 // Neutralizace kladu a záporu ...173 // Transpozice kladu a záporu ...173 // Základní literatura ...173 // NOMINÁLNÍ SKUPINA (P. Karlík) ...175 // Základní literatura ...205 //
VĚTNÉ ČLENY ...210 // Přísudek (predikát) ...210 // Přísudek slovesný ...211 // Přísudek slovesně-jmenný ...212 // Spojení se slovesem být ...212 // Spojení s kategoriálním slovesem ...222 // Komplementy ...224 // Aktantové komplementy ...225 // Podmětový komplement ...225 // Věty podmětové a bezpodmětové ...232 // Shoda podmětu s přísudkem ...234 // Předmětový komplement ...237 // Adverbiální komplement ...252 // Neaktantové komplementy ...255 // Způsobový a měrový komplement ...255 // Kopredikátový komplement ...255 // Adjunkty ...257 // Cirkumstantový adjunkt ...258 // Časoprostorová určení ...261 // Určení místa ...261 // Určení času ...266 // Způsobová a měrová určení ...276 // Určení způsobu ...276 // Určení míry a intenzity ...279 // Určení prostředku v širokém smyslu ...283 // Určení původu ...284 // Určení původce ...285 // Určení zřetele ...286 // Určení očekávaných, ale nenastalých okolností ...289 // Určení zamlžených okolností ...290 // Určení irelevantních okolností ...290 // Určení příčinná v širokém smyslu ...291 // Určení podmínky ...291 // Určení příčiny v užším smyslu ...303 // Určení důvodu ...307 // Určení účelu ...307 // Kopredikátový adjunkt ...309 // Přívlastek ...317 // Přívlastek shodný ...318 // Přívlastek volný a těsný ...321 // Slovosledné postavení shodného přívlastku ...323 // Pořadí přívlastků v přívlastku postupně rozvíjejícím ...325 // Přívlastek neshodný ...326 // Základní literatura ...330 // VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ ...333 // POMÉR SLUČOVACÍ ...339 // POMÉR ODPOROVACÍ ...340 // Poměr stupňovací ...341 // Poměr alternativní ...342 // Poměr následkovY ...343 // VĚTNÉ ČLENY KOMPLEXNÍ (Přístavek) ...345 // VĚTNÉ ČLENY SLOŽENÉ ...351 // Základní literatura ...352 //
SPOJOVÁNÍ VĚT ...354 // Spojení souvětné ...356 // Spojení textové ...358 // Základní typy spojení souřadného ...359 // Poměr slučovací ...359 // Poměr odporovací ...362 // Poměr konfrontační ...366 // Poměr stupňovací ...367 // Poměr alternativní ...368 // Poměr vysvětlovači ...370 // Tzv. složité souvětí (M. Grepl) ...371 // Základní literatura ...376 // Postoje ryze citové (emocionální) ...491 // Komunikační funkce ujišťování ...492 // Základní literatura ...492 // AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI ...495 // Prostředky aktuálního členění výpovědi ...497 // Slovosled ...497 // Úsekový předěl ...498 // Větný přízvuk (intonační centrum) ...498 // Některé specifické postupy ač ...499 // Tzv. subjektivní pořadí (slovosled) ...499 // Vytýkací částice ...500 // Předsouvání východiskových a jádrových // komponentů ...501 // Dodatkové zpřesňování (doplňování) jádrové složky ...502 // Opakování výrazů ...502 // Základní literatura ...503

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC