Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Prevence a řešení šikany ve školách (@@20121118-17:44:39@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(59) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2000
127 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-409-5 (brož.)
Pedagogická praxe
Bibliografie na s. 117
Děti - školy - šikanování - příručky
Šikana - obrana - příručky
000095726
Obsah // Předmluva...9 // Předmluva autora ...11 // Úvod ... 13 // Scéna šikanování na školách ...13 // Pedagogové na holičkách...15 // O škodách se neví, natož aby se řešily...16 // Účinná pomoc je možná...17 // ČÁST I. CESTA POD HLADINU ŠKOLNÍ POHODY // I. Co je a co není šikanování?...20 // Praktické pohledy ...20 // Šikanování jako nemocné chování...20 // Šikanování jako závislost ...25 // Šikanování jako porucha vztahů ve skupině ...26 // Zvláštnosti u dětí a mládeže ...27 // II. Skupinová dynamika šikanování...31 // Zrod a vývojové stupně šikanování...31 // Pět stupňů onemocnění ...31 // Význam vývojových stupňů pro praxi ... 41 // Součásti mechanismu šikanování...41 // Agresorovy metody k získání moci ...42 // Tlak skupinových norem ...45 // Tendence k závislému jednání...46 // III. Mravní osobnost agresora a spouštěcí mechanismy // šikanování...48 // Mravní osobnost agresora ...48 // Původ morální slepoty ? agresorů ...48 // Ochrana sebepojetí ...48 // Sobecká a soběstředná orientace...49 // Ustrnutí duchovního vývoje ? agresora...50 // Agresoři a ti druzí ...51 // Kořeny sobecké a soběstředné orientace ...52 // Příčiny a podmínky - spouštěcí mechanismy šikanování ...53 // Rizikové osobnostní charakteristiky protagonistů šikany .54 // Některé nedostatky a poruchy prostředí ...61 // 5 // IV. Destruktivní účinek šikanování...67 // Miiohostranné
škody šikanování ...67 // Následky šikanování u obětí ...68 // Oběti pokročilých stupňů, šikanování ...68 // Oběti počátečních stupňů šikanování...69 // V. Nutnost budovat prevenci šikanování...71 // Porušování lidských práv a trestná činnost bez postihu...71 // Plýtvání penězi ...73 // ČÁST II. PRVNÍ POMOC VE SVĚTĚ ŠIKANY // I. První pomoc pedagogů ...75 // Diagnostika ...75 // Překážky a chyby při vyšetřování ...75 // Východisko vyšetřování...88 // Jaké jsou pádné důvody k vyšetřování? ...89 // Odhad závažnosti onemocnění ...90 // Strategie vyšetřování ...93 // Volba taktiky ...96 // Náprava...101 // Metoda vnějšího nátlaku... 101 // Metoda usmíření ... 105 // II. První pomoc rodičů ...111 // Nepřehlédněte varovné signály! ...111 // Podezřelé projevy... 112 // Jak dítě zachránit? ...113 // Alternativní postup rodičů ... 114 // Literatura...117 // PŘÍLOHY // Šikanování z hlediska práva (JUDr. PhDr. O. Choděra) ...118 // Pojem šikana, šikanování...118 // Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany ...118 // Šikana - naplnění skutkové podstaty řady trestných činů ...120 // Trestní odpovědnost pachatelů šikany...121 // Odpovědnost pachatelů mladších patnácti let ... 121 // Odpovědnost rodičů a dalších subjektů...122 // Trestní sazby...123 // Depistážní dotazník...>c...124 // Informační leták pro děti ZŠ ...125 // Informační
leták pro mládež...126 // Kde hledat pomoc?...127 // 6
(OCoLC)46963290
cnb000786665

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC