Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, c2005
430 s. : il.

ISBN 80-7185-646-0 (váz.)
italština
Přeloženo z italštiny
Název též tibetsky
Obsahuje černobílé fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 401-416
Tibet (Čína) - cestopisy
000095727
Obsah // Úvodní dopis Bernarda Berensona /9 Poznámka k přepisu tibetských slov /11 Doplňující poznámka k českému vydání /14 Tehdy a dnes (1937/1948 a 1998) /18 // 1 Od Vesuvu k józe // Neapol, přístav: překopávání knih /25 // Na moři: Vildo a původce všeho /26 // Stále na moři: „Kolik ukazuje vodní měřidlo?“ /27 // Alexandrie: řecký gnostik a negroidní prostitutky /28 // Káhira: žula, sarkofágy, milénia a česnek /30 // Rudé moře: „Nesnáším například vědu!“ /31 // Mitsiwa a Džibuti: „U Italů dařit se příživníci“ /33 // Aden: zázraky, Mexiko, kočovníci a sádra /34 // Na dosah Indie: vystoupení z májá /35 // Dovětek (1998) /36 // 2 Indická gotika a neviditelné džungle // Bombaj: poznávat svět po čichu /37 // Stále Bombaj: jak se dorozumět? /39 // Elefanta: jedna tvář, veškerenstvo /41 // Stále Elefanta: svět jako katedrála, svět jako lůno /42 // Na železnici mezi Bombají a Kalkatou: vlaky mužné a vlaky eunušské /45 // Kalkata: „Perhaps want boy, for massage?“ /45 // Siliguri: na úpatí Himálaje /51 // Dovětek (1998) /51 // 3 Od kapradin k ledovcům // Sikkim: od kapradin k ledovcům /53 Gangtok: večeře u mahárádži /60 Čhangu: Verlaine a „větrní muži“ /64 // /427 // Dovětek (1998) /67 // 4 Průsmyk Nathu: brána do Tibetu // Rolangové, obživlé mrtvoly /69 // Zastávka v Čhubithangu: implikace a explikace /71 // Klášter Kagjü: symbolika čhoríenů /73 // Dovětek
(1998) /77 // 5 Všudypřítomné máslo a exotika naruby // Klášter Kagjü: co viděl lama Töngjä? /79 Dovětek (1998) /90 // 6 Hosty v tibetské vesnici // Dva druhy cestování /92 Úředník Lozang: pýcha a předsudek /95 Živý bódhisattva /101 Setkání s živým bódhisattvou /102 Starosta Mingjur: proč nevyvážíte korály? /102 Odpoledne u horské bystřiny /106 Lámovy ruce jako taneční soubor /106 Krejčí Tobčhen: cesty zasvěcenců /107 Vzhůru k poustevně: poklidné povečeření z lebky /109 Paní Ješe: technická kouzla a zázrační léčitelé /110 Klášter Pagjang: šestero dobrých věcí a holčička se zaječím pyskem /114 Dovětek (1998) /118 // 7 Metafyzika a politika ve vysokohorské Asii // Klášter Dungkar: ,Jaké máš ochranné božstvo?“ /121 Lingma-thang: kdo nám poví o vnitřním světě Tajemna? /123 Klášter Dungkar: meditující doktor pod ochranou nestvůrných objetí /125 Reinkarnace jako prostředek nástupnictví /134 Čhumbi: skončíme ve vězení? /142 Jatung: feudální pán na mostě /146 Poznámky o tibetské státní správě /149 // 8 Jak princ daroval žebrákovi vlastní oči // Jatung: vesnická slavnost /153 Jatung: legenda o Dimekündänovi /155 // 428/ // 9 Tajemní bônisté // Pümogang: původní tibetské náboženství /162 // 10 Vize zesnulých // Lama Ngawang: „V jádru jste civilizovaní jako my“ /170 // Vize zesnulých /173 // Masky /175 // Odčinění viny /178 // Vzpomínka na vážku /180
// Mezi oblaky a ve vnitřnostech /183 // Poslední den v Jatungu: dar lamy Ngawanga /184 // 11 Opojné nálezy // Phagri: vítr nedbá na modlitby /185 // Tuna, Dočhen: několik z nejkrásnějších koutů světa /188 Klášter Kjangphu: Mára naposledy pokouší Buddhu /190 Klášter Kjangphu: „Chápeš, jaké máme vlastně štěstí?“ /194 Klášter Kjangphu: slídění po vědeckých laskominách /198 Klášter Kjangphu: skrytá krystalická struktura vesmíru /201 Samada: brambory a mandala /205 Samada: neznámý lama ve fotografické misce /214 Klášter Degůn: doupě hrůz /216 Klášter Iwang: u kolébky tibetského umění /220 Dovětek (1998) /230 // 12 Gjance, „Královský vrcholek" // Gjance: mihotání zlatých střech v dálce /232 Filosofický souboj mezi Tuccim a khänpem /234 Maso jako hřích /238 Pod ochranou běsů /240 Dítě skalního ostrohu /242 Hlavní chrám: bludiště skvostů /244 Kumbum: sto tisíc podobizen /253 Samota jako jed, samota jako vášeň /258 Milarápa: čarodějník, poustevník a básník /261 Strašlivé předměty kapitána pevnosti /266 Noční píseň kočovného pastýře v Asii /272 Dovětek (1998) /272 // 13 Lhasa, „Země bohů" (1998) // 14 Přes Himálaj zpět na Západ // Údolí Thangkar: „Vznešená víra“ je pohoršena /279 V kočovnickém stanu: krásná vrhačka /280 Průsmyk Thangkar: zázračnost stvořeného a Trollope v Himálaji /284 Lačhung: Džampalovy čarodějnice /288 Gangtok: Scarlatti na přivítanou
/288 Taši-bábú: starožitnosti a revoluce /290 Princezna předčítá poustevníkovy básně /292 „Proč bych se měl pod svou práci podepisovat?“ /296 Láska a mnohomužství: tanec lamů /300 Měsíční duha /304 // Mechanický „větrný muž“: pod námi ubíhá Asie /304 // 15 Poznámky o tibetském buddhismu // Metafyzická dobrodružství prince Gautamy /306 // 16 Přehled tibetských dějin // Od králů sestoupivších z nebes po komisaře z nížin /324 // Království (cca 600-850) /325 // Krize a obrození (850-1200) /331 // Opati ze Sakje (1200-1350) /332 // Preláti a pánové (14.-17. století) /333 // Vzestup školy Gelugpa (1400-1720) /334 // Dalajlámové a mandžuská přítomnost (1720-1912) /338 // Nezávislost (1912-51) /344 // Tibet v čínských rukou (1951- ) /349 // Osmdesátá a devadesátá léta /360 // Závěrem: tibetská otázka /369 // Slovníček pojmů a jmen /373 Bibliografie /401 Rejstřík /417 // 43°/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC