Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

zlatá kniha komunikace (@@20121102-15:15:54@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Kladno : AISIS, c2006
226 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-239-4908-X (brož.)
Dokážu to?
Obsahuje bibliografii na s. 221-225, bibliografické odkazy
000095770
1. kapitola 7 // KONTEXT // 2. kapitola 13 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA // vymezení osobnostní a sociální výchovy • základní cíle • osobnostní a sociální výchovy v RVP ZV • témata OSY - slovník a jednoduché výklady: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj, aplikační témata • základní metodické principy OSY • základní didaktické kroky práce s tématy OSY • metody a formy učení žáků v OSY // 3. kapitola 57 CESTY OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY K ŽÁKOVI // formy začlenění do práce školy • uplatnění témat OSY prostřednictvím chování a jednání učitelů • využití potenciálu témat OSY v různých (běžných) školních situacích • včlenění témat OSY do jiných předmětů, resp. oblastí či oborů vzdělání a výchovy • včlenění témat OSY do práce školy v samostatných časových blocích, předmětech apod. // 4. kapitola 121 FORMULACE KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A PRVKY DIDAKTICKÉ STRUKTURY OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY // témata OSY jako zdroj formulací cílů • žáci a situace v OSY jako zdroj formulací cílů • principy OSY jako zdroj formulací cílů • typy formulací cílů v OSY • formulace cílů v OSY a volba činností formulace cílů a hodnocení //
Příloha č. 1 139 // KOMPETENCE A DOVEDNOSTI UČITELŮ PRO APLIKACI PRVNÍ CESTY IMPLEMENTACE OSV DO PRÁCE ŠKOLY // Příloha č. 2 144 // DOPLŇKOVÉ INFORMACE K PRÁCI S BĚŽNÝMI SITUACEMI // Příloha č. 3 151 // UKÁZKY APLIKACE ČTYŘ CEST SPOJENÍ OSV A PŘEDMĚTŮ // Příloha č. 4 176 // NĚKOLIK DISKUTABILNÍCH UKÁZEK SPOJENÍ OSV A PŘEDMĚTŮ // Příloha č. 5 184 // UKÁZKY SPOJENÍ OSV A VÝCHOVNÝCH PŘEDMĚTŮ // Příloha č. 6 192 // UKÁZKY SPOJENÍ OSV A VÝCHOV, KTERÉ OBVYKLE NEJSOU SAMOSTATNÝM PŘEDMĚTEM (i když není vyloučeno, aby se jím staly) // Příloha č. 7 201 // UKÁZKY OSV JAKO SAMOSTATNÉHO PŘEDMĚTU (kurzu, kroužku) // Příloha č. 8 213 // DETAILNÍ SCHÉMATA PRÁCE S CÍLEM V OSV // Příloha č. 9 215 // VÝCHOVA K SOCIÁLNÍM DOVEDNOSTEM, RESP. OSV V PILOTNÍ VERZI RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC